pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

QBE Insurance sa mení na Colonnade Insurance

02.05.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Po informovaní o zmene akcionára v poisťovni QBE v júni 2015 prichádza k ďalšej očakávanej zmene, a to ku zmene názvu spoločnosti. Od 1.5.2016 sa QBE Insurance (Europe) Limited mení na Colonnade Insurance S.A..

V minulom roku sme vás informovali o zmene akcionára v poisťovni QBE a následnej akvizície, ktorej cieľom mala byť modernizácia procesov a posilnenie distribučných aktivít. V súvislosti s tým prešla spoločnosť aj vlastníckymi zmenami, v dôsledku ktorých budú postupne organizačné zložky poisťovne QBE, ich poistné kmene a poisťovacia činnosť prevedené na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., so sídlom Rue Eugène Ruppert 20, Luxemburg. Tá patrí zároveň do poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v Kanade (spomínaného akcionára QBE). Od 1.5.2016 tak QBE vystupuje na slovenskom trhu výlučne pod názvom Colonnade Insurance S.A..

Celý proces presunu poistného kmeňa musí byť odsúhlasený orgánom dohľadu nad poisťovníctvom vo Veľkej Británii, čo predstavuje dlhodobejší proces. Odhaduje sa však, že všetky zmluvy by mali byť presunuté na spoločnosť Colonnade Insurance S.A. najneskôr v rámci septembra až decembra 2016.

Slovenská pobočka Colannade Insurance S.A.

Existujúci klienti sa však o svoje zmluvy nemusia obávať. Zostávajú v platnosti aj naďalej za rovnakých podmienok. Všetky záležitosti vyplývajúce z poistných zmlúv (správu, likvidáciu poistných udalostí a iné činnosti) bude spoločnosť realizovať od mája 2016 prostredníctvom svojej slovenskej pobočky - Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Kontaktné údaje pobočky ostávajú nezmenené – adresa: Štúrova 27, 042 80 Košice, telefón: 055/ 6826 222, rovnako sa nemenia ani kontaktné miesta či pracovníci. Nový je e-mail: info@colonnade.sk a webstránka poisťovne: www.colonnade.sk. Viac informácií o poisťovni a jej ponúkaných produktoch nájdete aj na našej stránke o poisťovni.