0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Poisťovňa QBE zmenila akcionára

14.07.2015 | Autor: Netfinancie.sk

V júni tohto roka informovala poisťovňa QBE o prebiehajúcej zmene akcionára, ktorým sa stala kanadská poisťovacia skupina Fairfax Financial Holdings Limited. Ako informoval riaditeľ úseku poistenia firemných klientov Marian Bátovský a riaditeľ úseku poistenia retailových klientov Emil Vaško, Fairfax vstupuje na trhy strednej a východnej Európy prostredníctvom akvizície pobočiek QBE na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Čo má zmena akcionára priniesť?

Fairfax, ako renomovaná poisťovacia a zaisťovacia skupina, pôsobí v 32 krajinách sveta. Pobočky, ktoré plánuje prevziať sú síce dlhodobo etablované, no nevedia venovať potrebný čas a ľudské zdroje na ich ďalší rozvoj. Akvizícia týchto pobočiek má teda priniesť na slovenský trh novú značku, za ktorou stojí solventný a renomovaný partner, a s ňou aj väčšie úpisné a zaistné kapacity. Poisťovňa QBE chce naďalej pokračovať v rozvoji spoločnosti, a to predovšetkým s dôrazom na rozšírenie ponuky poistných produktov. Cieľom akvizície je tiež zmodernizovať procesy v administratíve a posilniť distribučné aktivity poisťovne. Po odsúhlasení prevodu poistného kmeňa dozornými orgánmi, budú všetky QBE poistné zmluvy prevedené na novú spoločnosť, a to pravdepodobne začiatkom roku 2016.

Aktualizované: O zmene z mája 2016 si môžete prečítať tu.