pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Okamžité platby výrazným spôsobom urýchlia bankové prevody

19.01.2022 | Autor: Eva Majerská

Bankové prevody sa opäť zrýchlia, a to aj v prípade, že nepôjde o prevod v rovnakej banke. Do systému okamžitých platieb, tzv. instantných, ktorú už úspešne fungujú vo viacerých krajinách, sa zapojila už aj trojica bánk na Slovensku. O ich výhodách, ako aj o tom, čo bude u nás iné, sa dozviete v našom článku.

euro bankovky na stole a stopky

Medzi priekopníkov tejto služby u nás patrí Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. Podľa očakávaní a prísľubov by sa k nim mali pripojiť postupne aj ďalšie, napríklad ČSOB, mBank či Poštová banka. Uvedená zmena však predstavuje nemalé zásahy do bankových systémov, takže aktuálne to k dátumu 1. 2. 2022, kedy sa okamžité platby u nás spúšťajú, stihla len uvedená prvá trojica bánk.

V čom spočíva hlavná výhoda okamžitej platby?

Aktuálne už poznáme pomerne rýchle prevody medzi účtami v rovnakej banke. Tento benefit sa v rámci aktuálnej novinky ešte zrýchli a rozšíri na viacero bánk. Pôjde teda o medzibankové prevody.

  • Okamžitá platba sa odpíše z účtu a pripíše na účet príjemcu do 10 sekúnd.
  • Takúto platbu možno realizovať pri účtoch Slovenskej sporiteľne, VÚB banky a Tatrabanky, prípadne ďalších bánk, ktoré sú zapojené do systému okamžitých, tzv. instantných platieb.

Banky zároveň ohlasujú, že táto zmena nebude znamenať zvýšenie poplatku za poskytované bankové služby a klienti budú mať okamžité platby dostupné v rámci svojich balíkov. Naďalej ponechajú aj tzv. štandardné SEPA platby, ktorých transakčná doba je približne 1 deň. Pri zadávaní platby si totiž klient v uvedených bankách bude môcť vybrať, o aký typ má záujem.

Okamžité platby nonstop počas celého roka

Ďalšou veľkou výhodou okamžitých platieb je ich dostupnosť. Realizované budú nonstop 24/7 365 dní v roku bez ohľadu na víkend či sviatok. Niektorých ľuďom tak odbudnú starosti s plánovaním úhrad napr. počas vianočných sviatkov či ku koncu roka.

Oproti niektorých krajinám Európy má Slovensko povolenú vyššiu hranicu maximálnej výšky platby. Aktuálne sú povolené okamžité platby až do výšky 100 000 €, pričom napríklad také Nórsko či Estónsko bude povoľovať len 15 000 €.

Aktualizované 9.2.2022:

Po spustení okamžitých platieb predsa len nastala zmena. Ide o maximálnu sumu, ktorú je možné takto poslať. Hoci sa nehovorilo o nejakých limitoch, okrem tých, ktoré určili európske pravidlá TIPS (Target Instant Payment Service), banky k nim pristúpili a stanovili maximálnu výšku instantnej platby takto:

  • Tatra banka: pôvodne po spustení 500 €, aktuálne až 3 000 €
  • Slovenská sporiteľňa: 5 000 €
  • VÚB banka: 5 000 €
banner PZP s maskotom

Výhody určite oceníte aj v praxi

Možno sa už viacerým stalo, že pri platbe za využitú službu, napr. v servise, u kaderníka alebo podobne, zistili, že v peňaženke nemajú potrebnú hotovosť. Ak zároveň obchodník nedisponoval platobným terminálom, kroky viedli určite k najbližšiemu bankomatu. Od februára 2022 bude stačiť 10 sekúnd a obchodník bude mať peniaze na svojom účte. Stačí, ak využijete instantnú platbu, ktorá zadanú čiastku okamžite prevedie na účet príjemcu.

Zrýchli sa tak aj úhrada faktúr, pohľadávok a pre mnohých podnikateľov nebude potrebné už riešiť časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Celkovo by malo prísť k zlepšeniu elektronického obchodu, keďže okamžité platby sú rýchle, efektívne, ale aj bezpečné. Instantné platby by mali teda docieliť to, aby boli peniaze na účte dostupné a flexibilné rovnako ako hotovosť v peňaženke.

Pozitívne sa to prejaví aj pri uzatváraní poistenia, teda najmä pri jeho úhrade. Práve tou sa totiž online poistenie stáva platným. Pri využití okamžitej platby si môžete byť istý, že vaše poistenie je okamžite platné a môžete sa naň bez obáv spoľahnúť. Oceníte to určite pri viacerých typoch, či už pri PZP, ktoré musíte mať uzatvorené, alebo pri cestovnom poistení, ak sa aj rozhodnete, že cestujete na poslednú chvíľu.

Ďalšia novinka: Stop 1-centovým a 2-centovým minciam

Keďže sme spomínali aj hotovosť, pripomíname, že od júla 2022 začnú byť na Slovensku obmedzované 1- a 2-centové mince. Nové sa prestanú vyrábať a tie v obehu sa postupne prestanú používať. Zatiaľ teda nezmiznú z peňaženiek úplne. Platiť sa s nimi bude dať aj naďalej, vydávané vám však už nebudú. Na základe novely zákona o cenách sa hotovostné platby začnú zaokrúhľovať matematickým spôsobom. Bude sa to ale týkať sumy celého nákupu, nie jednotlivých položiek, takže k celkovému navýšeniu by malo prísť len minimálne. Samozrejme, pri bezhotovostných platbách sa to diať nebude.

Týmto krokom sa Slovensko pripojí k ďalších európskym krajinám, v ktorých to už funguje, prispeje k zníženiu nákladov na spracovanie mincí, za ich prepravu, ale hlavne sa zníži dopad na životné prostredie.


Hľadáte najvýhodnejší spôsob, ako si poistiť svoje auto? Porovnajte si ceny PZP v našej online kalkulačke.