pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Spôsobila poistná daň nárast cien neživotného poistenia?

06.05.2021 | Autor: Katarína Zelinková

V januári 2019 vstúpil do platnosti zákon o zavedení novej dane z poistenia. Nadšení neboli klienti a rovnako ani poisťovne. Experti upozorňovali na možný nárast cien neživotného poistenia. Naozaj sa tieto obavy naplnili?

Upozornenie: Tento článok sme aktualizovali.

Dvaja ľudia pri kancelárskom stole

Poistná daň vo výške 8 % sa zaviedla pre neživotné poistenie s výnimkou povinného zmluvného poistenia, z ktorého poisťovne platia špeciálny odvod v rovnakej výške. Táto zmena sa nezaobišla bez vlny nevôle z poisťovníckeho sektora, pretože experti tvrdili, že takéto daňové zaťaženie budú poisťovne musieť preniesť na klienta v podobe zvýšenia poistného.

Rezort financií, ktorý nový zákon vypracoval, sa tohto neobával. Argumentoval tým, že na poistnom trhu vládne už dlhé roky silný konkurenčný boj, ktorý by poistnú daň zahrnutú v cene poistenia mal absorbovať. A ak by k z zmene cien smerom nahor naozaj malo prísť, určite nie plošne, pretože každá poisťovňa uplatňuje inú obchodnú politiku a má iný počet poistných zmlúv. Úprava cien neživotného poistenia tak závisela na rozhodnutí jednotlivých poisťovní. Klientom pritom naďalej ostala možnosť vybrať si poistenie u iného poisťovateľa, ktorý ponúka výhodnejšie ceny. Aj napriek týmto argumentom však k zvýšeniu sadzieb naozaj prišlo.

Poistná daň ceny zvýšila, zasiahla NBS

Reálny dopad zavedenia novej poistnej dane sa ukázal až po nejakom čase. Národná banka Slovenska (NBS) na základe podnetov od klientov veľmi prísne skontrolovala, ako poisťovne naložili s novou daňovou povinnosťou. Výsledkom bolo, že v roku 2020 udelila pokutu siedmim poisťovateľom. Išlo pritom o sankcie vo výške desiatok tisícov eur.

Poisťovne mali dve možnosti, ako naložiť s novým daňovým zaťažením. S klientom sa mohli dohodnúť na zmene ceny alebo ukončiť poistnú zmluvu. Pokutovaní poisťovatelia však tieto možnosti obišli a klientom zvýšili cenu poistenia jednostranne, následkom čoho záťaž z poistnej dane musel znášať iba poistník. Uzatvorené poistné zmluvy však takéto jednostranné zvýšenie cien neumožňovali. Ak klient so zmenou poistného nesúhlasil, poistná zmluva sa mala ukončiť. NBS upozornila na to, že na takúto jednostrannú úpravu ceny by mali poisťovne oprávnenie iba vtedy, ak by poistná zmluva obsahovala klauzulu, ktorá umožňuje v špecifických prípadoch zvýšiť poistné. Ak takáto klauzula v zmluve o poistení zahrnutá nie je, zmena v podobe zvýšenia ceny poistky nie je oprávnená. Viacerí poisťovatelia však výšku poistného napriek tomu upravili, čo bolo vyhodnotené ako klamlivé konanie.

NBS pritom nie je oprávnená prikázať poisťovniam, aby klientom peniaze vrátili. Preto sa rozhodla udeliť týmto poisťovateľom pokuty. Niektorí podali voči vydaným rozhodnutiam rozklad a trvali na tom, že ich výpočet výšky poistného je stále v súlade so zákonom. NBS však svoje rozhodnutie nezmenila a dotknuté poisťovne sa tak sankcii nevyhli.

Poisťovatelia neoprávnene zvyšovali ceny pri produktoch havarijného poistenia, cestovného poistenia a poistenia majetku. Problém sa netýkal povinného zmluvného poistenia, pretože na tento typ poistenia sa poistná daň nevzťahuje, ale platí sa z neho špeciálny odvod.

Ceny neživotného poistenia dnes

Poisťovne menili aj menia sadzby neživotných typov poistení, ako je napríklad havarijné poistenie, cestovné poistenie a poistenie majetku. V súčasnosti sa do zmeny cien nemusí premietnuť iba poistná daň, ale aj iné faktory, ako je pandemická situácia, ktorá zaťažila aj poistný trh. Mnohé poisťovne aktívnejšie a rýchlejšie digitalizujú svoje služby a v niektorých prípadoch prichádzajú aj s novými poistnými produktami či pripoisteniami. Príkladom je sektor cestovného poistenia, v rámci ktorého niektoré poisťovne rozšírili poistné krytie aj o náklady spojené s liečbou ochorenia COVID-19. Táto zmena sa však prejavila aj na zvýšení ceny cestovnej poistky. Viac o tom, ktoré poisťovne takto upravili rozsah poistného krytia sa dočítate v našom článku.

Pred zavedením poistnej dane sa objavili predpoklady, že predraží aj hypotéky, pretože klienti sú pri čerpaní úveru povinní uzatvoriť si aj poistenie nehnuteľnosti. K výraznému zvýšeniu cien poistenia majetku však neprišlo, s výnimkou tých prípadov, kedy poisťovne klientom zvýšili ceny poistného neoprávnene, za čo dostali pokutu.

Zmeny cien sa však nemusia prejaviť len ako zvýšenie sadzieb poistného, ale aj ako zníženie. Poisťovne menili aj menia sadzby nepravidelne a hoci na ich cenovú politiku dnes vplýva viacero významných faktorov, nedá sa povedať, že by sa ceny neživotných poistiek zvyšovali plošne. Úprava výšky poistného závisí od rozhodnutia konkrétnej poisťovne.

Vždy máte možnosť poistiť sa výhodne

Z uvedeného vyplýva, že ceny neživotného poistenia sú v každej poisťovni iné. Preto výber najvýhodnejšej poistky závisí od porovnania ponúk jednotlivých poisťovní. Našťastie na to, aby ste zistili, čo vám poisťovatelia môžu ponúknuť, nemusíte chodiť priamo do ich pobočiek ani dopodrobna študovať ich webové stránky. Využite naše online porovnanie cien poistenia a rýchlo zistíte, kde sa poistíte za najlepšiu cenu. Poistenie auta, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a tiež aj poistenie na cesty si kompletne online aj uzatvoríte bez toho, aby ste museli vstať od počítača.

Výber správnej poistnej ochrany by ste nemali brať na ľahkú váhu, pretože vaša poistka vás bude kryť v prípade rôznych nečakaných nepríjemností. Ak by sa vám hodilo pár tipov, ako si najvýhodnejšie poistenie vybrať, prečítajte si náš článok, kde sa dozviete, ako na to. Neželané výdavky nikoho nepotešia a vďaka poisteniu sa im môžete vyhnúť. Či už si poisťujete vaše auto, majetok alebo chcete chrániť seba a svoju rodinu na cestách, vždy môžete ušetriť. Preto porovnávajte a poisťujte sa online. Nestretnú vás žiadne papierovačky, iba výhodné ponuky a ušetrené peniaze a čas.


Kto porovnáva, ušetrí! Poistite sa aj vy za tú najlepšiu cenu ešte dnes!