0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Nová poistná daň bude platiť od budúceho roka

28.08.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Nový zákon o zavedení dane z neživotného poistenia vstúpi do platnosti v januári 2019. Poisťovne a klienti sa búria, pretože nová právna úprava môže priniesť zvýšenie cien poistení. Zavedená poistná daň však ovplyvní nielen klientov poisťovní, ale aj platiteľov hypoték.

Odvod vo výške 8%, ktorý v súčasnosti poisťovne platia, má byť od roku 2019 nahradený daňou z neživotného poistenia, taktiež vo výške 8%. Zákon mal pôvodne platiť už od októbra tohto roku, rezort financií však účinnosť novej právnej regulácie posunul až na začiatok budúceho roka. Poisťovne tak majú získať čas na zapracovanie nových opatrení.

Spôsobí nová daň zvýšenie poistného?

Z novej poistnej dani majú slovenské poisťovne hlavu v smútku. Už mesiace dvíhajú varovný prst a tvrdia, že za poistenie úrazu, nehnuteľnosti alebo cestovné poistenie si klienti budú musieť priplatiť. Podľa odborníkov poisťovne ďalšie daňové zaťaženie v podobe novej poistnej dani nezvládnu bez toho, aby sa jej časť nepreniesla aj na klienta. Treba však brať do úvahy aj fakt, že každá poisťovňa má inú obchodnú politiku a rozdielny počet zmlúv v jednotlivých segmentoch neživotného poistenia. Ak teda dôjde k zdraženiu poistného, neudeje sa tak plošne. Zvýšenie cien bude závisieť individuálne na rozhodnutí konkrétnej poisťovne.

Rezort financií sa však rapídneho zvyšovania cien neobáva. Ak by sa klienti vo väčšej miere pokúsili vymeniť poistku za výhodnejšiu, obmedzil by sa tým aj rast cien. Podľa ministra Kažimíra by konkurenčný boj mal absorbovať daň zahrnutú v platbe za poistku, pričom klienti budú mať stále možnosť prepoistiť  sa v tej poisťovni, ktorá ceny za poistenie nezmenila, alebo ich ponúka výhodnejšie. Problém je však v tom, že nová poistná daň je síce namierená na zdaňovanie poisťovní, avšak spôsob, akým je definovaná v zákone, ju neoddeľuje od poistného. Daň sa totižto premietne napríklad aj do zaistného či do nákladov na sprostredkovanie. Samotné zvýšenie tak môže presiahnuť aj 8%. V neposlednom rade treba myslieť aj na to, že v porovnaní s doteraz platným 8% odvodom má poistná daň širší záber a bude sa vzťahovať aj na už uzatvorené zmluvy.

Nový zákon mení aj ďalšie náležitosti poistných zmlúv. Po novom budú klienti o zmene výšky poistného informovaní 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Klient tak bude mať dostatok času na to, aby sa rozhodol, či si poistenie predĺži alebo sa poistí v inej poisťovni.

Poistná daň ovplyvní aj hypotéky

Nová daň z neživotného poistenia sa dotkne aj hypoték, pretože sa vzťahuje aj na poistenie nehnuteľnosti. Držitelia hypoték sú povinní si toto poistenie uzatvoriť ako formu zabezpečenia úveru. Doteraz sa odvod vzťahoval len na poistenia uzatvorené od minulého roka. Nová poistná daň však ovplyvní aj staršie poistky. Odborníci zatiaľ nevedia presne predpovedať, kedy a o koľko sa zdvihne cena poistiek. Na výslednú cenu bude mať vplyv škodovosť v danom produkte, celkový rozsah poisteniazisková marža poisťovne. Taktiež nie je vylúčené, že nová daň bude mať vplyv aj na poistenie schopnosti splácať úver. Reálne dopady novej dane na ceny poistenia ukáže až prax.