pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Kedy a prečo vám poisťovňa zvýši poistné?

22.03.2022 | Autor: Eva Majerská

Uzatvoríte si poistenie s určitým poistným a po nejakom čase vám poisťovňa pošle vyšší predpis? Prečo je to tak? Je niekoľko prípadov, kedy tak poisťovňa môže urobiť. Prinášame vám prehľad tých, ktoré sú ovplyvnené vašim konaním, ale aj tie, ktoré určuje poisťovňa.

muž s listom od poisťovne

1. Poisťovne zaujíma vaša škodovosť

Už od roku 2015 platí v poisťovniach povinné zohľadňovanie škodového priebehu držiteľa vozidla. Podľa toho majú vodiči bez škôd nárok na poskytnutie zľavy z poistného a naopak, ak ste spôsobili škodu, poisťovňa vám môže v nasledujúcom období zvýšiť poistné. Každá poisťovňa má však na to vlastný systém, a tak niektorú môže zaujímať obdobie 5 rokov dozadu, pričom iná sa bude zameriavať len na škody za posledné 3 roky. Aj výšky bonusov a malusov sú v poisťovniach rôzne. Preto, aj keď spôsobíte škodu a na základe toho vám príde predpis poistného s navýšenou sumou, nemusí to znamenať, že nenájdete lacnejšiu možnosť. Stačí si pomocou online kalkulačky porovnať ponuky, pričom uvediete už nový škodový priebeh. Môžete nájsť poisťovňu, v ktorej je vplyv škodovosti na cenu najmenší.

banner PZP s maskotom

Zároveň musíme upozorniť na častý prípad: niektorí vodiči sa zvyknú, v dôsledku možného zvýšenia ceny poistného, nepriznať k spôsobenej škode. Ide napríklad o odchod z miesta škodovej udalosti v prípade oškretia dvier alebo nárazníka na parkovisku a podobne. Takýto postup určite neodporúčame, pretože sa vystavujete oveľa väčšiemu riziku ako tomu, že vám bude zvýšená cena PZP, a to možno len o pár eur. Veď práve na tieto prípady služby povinné zmluvné poistenie.

Rovnako sa môže poistná udalosť týkať aj iného typu poistenia, napr. v prípade poistnej udalosti na nehnuteľnosti. Ak poisťovňa prehodnotí situáciu a uzná vyššie riziko, môže vám zvýšiť poistné.

2. Výšku poistného ovplyvňujú aj objektívne príčiny

Hoci si poisťovne určujú a prispôsobujú cenotvorbu samé, v niektorých prípadoch do tohto procesu musia vstúpiť aj objektívne skutočnosti. Ide najmä o také, ktoré sú dané celkovo pre trh, a samotné poisťovne ich nevedia ovplyvniť.

Legislatíva sa musí dodržiavať

Z času na čas prichádza k zmenám zákonov, ktoré sa týkajú práve poisťovníctva alebo konkrétneho poistného produktu. V tomto prípade poisťovne nemajú na výber a musia sa zmenám prispôsobiť. Poslednou takou bolo napríklad zavedenie tzv. poistnej dane. Poisťovne ho zaviedli do všetkých typov neživotného poistenia okrem PZP, keďže tam už dlho platí špeciálny odvod. Na základe toho im vznikli náklady navyše, ktoré sa poisťovne rozhodli vykryť rôznym spôsobom. Niektoré jednostranne navýšili poistné klientom, za čo ich NBS odmenila pokutou. Poisťovatelia mali totiž na výber z dvoch možností, mohli sa dohodnúť s klientom na zmene alebo mu dať možnosť ukončiť poistnú zmluvu. Aj legislatívne zmeny tak môžu spôsobiť zvýšenie poistného.

Vyššie náklady na materiál, súčiastky a opravy

Aktuálne môžeme sledovať zvyšovanie cien viacerých komodít na trhu. Neobchádza to ani automobilový priemysel. Aj z tohto dôvodu môžu poisťovne pristupovať k zvyšovaniu cien poistného v produktoch súvisiacich s vozidlami. Rovnako to však platí aj napríklad pri poistení nehnuteľností, keďže aj stavebné materiály išli s cenami hore.

V súvislosti s tým musia potom poisťovne pri poistných udalostiach preplácať vyššie škody. Môže byť drahší materiál na opravu, jednotlivé súčiastky alebo aj samotná práca ľudí, či už automechanikov alebo stavbárov. Takéto zvýšené náklady môžu potom preniesť do poistného, nemusí ísť však o rapídne navýšenie a v niektorých prípadoch nemusí nastať vôbec. Záleží od poisťovne.

3. Zmeny u samotného poisťovateľa

V prípade poistenia vozidiel má každá poisťovňa vlastnú segmentáciu kategórií vozidiel alebo držiteľov, na základe čoho určuje ceny PZP. Niektoré sa orientujú na klientov z menších miest, niektoré zvýhodňujú starších skúsenejších vodičov. Aj v takom prípade môžete obdržať nový predpis poistného s vyššou cenou aj bez toho, že ste napríklad spôsobili niekomu škodu. Rovnako môžu podobné prípady nastať aj pri ostatných typoch poistenia. Aké môžu byť na to dôvody?

Poisťovňa zrušila zľavu, ktorú ste predtým využívali

Mnohí poisťovatelia zvýhodňujú niektorú skupinu klientov a dávajú im zľavu. Môže ísť o zľavu za online uzatvorenie, za ročnú splátku poistného, za málo najazdených kilometrov a podobne. Niekedy však poisťovňa takýto benefit časom zruší, a tým pádom dostanete nový predpis poistného už so základnou, v tomto prípade vyššou, sumou. Ide o nastavenie zo strany poisťovne, takže to neviete ovplyvniť. Máte však možnosť cenu neakceptovať a uzatvoriť si poistenie v inej poisťovni.

Vekové hranice škodových klientov sa posúvajú

Najmä v poistení vozidiel môže prísť k zmene kategorizácie vodičov v poisťovni. Tie majú vo väčšine prípadov stanovené skupiny, ktoré považujú za rizikovejšie alebo menej rizikové. Môže ísť napr. o mladých neskúsených vodičov s trvalým pobytom vo veľkom meste, pre ktorých platí automaticky vyššia sadzba poistného. Ak sa však časom potvrdí, že poistné udalosti spôsobujú aj iné vekové kategórie alebo sa škodovosť v rámci vekovej kategórie posunula, môže prísť aj k prehodnoteniu tohto kritéria. Na margo ostatných – škodových – vodičov sa tak môžete v tejto kategórii ocitnúť aj vy, hoci ste zodpovednejšími. Predpokladáme však, že pôjde stále o mladšie ročníky a možno seniorov. Rovnako sa pre ostatných, mimo vekovej hranice, môže následne poistné znížiť.

Menia sa územia s rizikami živelných udalostí

Riziko, že sa stane poistná udalosť, hodnotia poisťovne aj v prípade nehnuteľností. Viaceré poisťovne vyžadujú určenie polohy nehnuteľnosti alebo využívajú tzv. povodňové mapy. Podľa nich potom vedia vyhodnotiť riziko v danej oblasti a určiť výšku poistného pre konkrétnu nehnuteľnosť. Ako sa však mení pôsobenie prírodných živlov, môže sa meniť aj toto územné vyhodnotenie. Niektoré oblasti, ktoré predtým, neboli rizikové z pohľadu povodní či záplav, sa nimi môžu stať. Aj v takomto prípade smie poisťovňa pristúpiť k prehodnoteniu a upraviť výšku poistného podľa aktuálneho stavu. Samozrejme, aj tu máte na výber, či s danými podmienkami súhlasíte, alebo si nájdete inú ponuku.

banner poistenia nehnuteľnosti s maskotom

Staršie poistné produkty poisťovne zrušia

Väčšinou pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti sa stáva, že majitelia majú svoje domy alebo byty poistené už dlho a neprehodnotili svoje poistné zmluvy. Pri takýchto starších zmluvách sa však môže stať aj to, že poisťovňa už daný poistný produkt nechce ďalej ponúkať a tak ho zruší. V takýchto prípadoch zvykne kontaktovať svojich klientov a ponúknuť im nový variant. Ten však môže obsahovať vyššie limity, širšie krytie a iné doplnky, vďaka ktorým je drahší. Pôvodné poistenie si tak už nemáte možnosť uzatvoriť a buď prejdete na nový produkt danej poisťovne, alebo budete musieť poisťovňu zmeniť.

Sú za tým administratívne poplatky spojené so správou zmluvy

Poisťovne môžu vyššie uvedené situácie skryť aj do takzvaných administratívnych poplatkov. Ak vám príde nový predpis poistného, môže byť práve toto uvedený dôvod, prečo prišlo k zvýšeniu ceny. Môžu sa však za tým skrývať aj rôzne reálne poplatky, ak také v súvislosti s vašou zmluvou v poisťovni vzniknú. V tomto prípade je však zložitejšie určiť, čo naozaj zahŕňajú.

4. Pri indexácii treba s nárastom poistného počítať

Ak si poisťujete svoju nehnuteľnosť, máte možnosť vybrať si, či chcete indexáciu poistnej zmluvy alebo nie. Niektoré poisťovne ju môžu uplatňovať aj automaticky. Jej výhodou je, že bez nutnosti úpravy zmluvy vám počas rokov upravuje výšku poistnej sumy (zvyšuje) v závislosti od inflácie a podobných faktorov. Vďaka nej tak môžete mať svoje poistenie nehnuteľnosti dlhšie v poriadku, čo sa týka aktuálnosti výšky poistných súm. Netýka sa to však prípadu, ak ste výraznejšie rekonštruovali nehnuteľnosť alebo menili jej zariadenie. Vtedy treba prehodnotiť zmluvu celkovo, keďže prišlo k väčšiemu zásahu, ako je zohľadnenie inflácie prostredníctvom indexácie.

Veríme, že sme vám aspoň tie najčastejšie dôvody, prečo dochádza k zvyšovaniu poistného, objasnili. Ak to najvýhodnejšie poistenie ešte len hľadáte, využite naše online kalkulačky.


Veríme, že sme vám aspoň tie najčastejšie dôvody, prečo dochádza k zvyšovaniu poistného, objasnili. Ak to najvýhodnejšie poistenie ešte len hľadáte, využite naše online kalkulačky.