pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo robiť, keď skrachuje cestovná kancelária, v ktorej máte objednaný zájazd?

15.01.2021 | Autor: Katarína Zelinková

Cestovné poistenie chráni klientov, ktorí vycestujú do zahraničia. Mnohí možno nevedia, že poistená musí byť aj cestovná kancelária, ktorá im predáva zájazd.

frustrovaná žena s papierom v ruke

Následky globálnej pandémie veľmi tvrdo pocítil aj cestovný ruch. Mnohé cestovné kancelárie sa ocitli na pokraji krachu a niektorým sa nepodarilo pokračovať v podnikaní. V našom článku sa pozrieme na to, čo krach cestovnej kancelárie znamená pre jej klientov. Dostanú svoje peniaze späť?

Čo je poistenie insolventnosti?

Keď skrachuje cestovná kancelária, jej klientov zaujíma najmä to, či prídu o svoje peniaze. Každá cestovka by mala byť schopná zabezpečiť svojim klientom vrátenie peňazí za uhradené zájazdy, a to na základe poistenia insolventnosti, ktoré je inak známe aj ako poistenie pre prípad úpadku. Funguje ako zabezpečenie v prípade, že sa podnikateľský subjekt dostane do finančných problémov. Každá cestovná kancelária je povinná sa pre prípad krachu poistiť a zároveň je predaj zájazdov bez platného poistenia insolventnosti zakázaný bez ohľadu na to, či ide o menšiu alebo väčšiu firmu. Cestovke bude zároveň pozastavené členstvo v Asociácii cestovných kancelárií a cestovných agentúr. V praxi to však bude nebezpečné najmä pre klientov danej spoločnosti, pretože v prípade krachu im firma nemusí mať z čoho vrátiť peniaze za zrušený zájazd.

Keď sa rozhodnete zaplatiť za služby v akejkoľvek cestovnej kancelárii, vždy si overte, či má aj platné poistenie insolventnosti. Nedajte sa zlákať ponukami neznámych a neoverených firiem, ale stavte na obozretnosť a istotu.

Kto klientom vráti peniaze, keď skrachuje cestovná kancelária?

Vrátenie zaplatenej zálohy alebo uhradenej plnej sumy zájazdu nerealizuje skrachovaná cestovná kancelária, ale poisťovňa, v ktorej bola táto spoločnosť poistená pre prípad krachu. Klienti sa na danú poisťovňu obrátia prostredníctvom nahlásenia škodovej udalosti, v rámci ktorého žiadajú vrátenie uhradených finančných prostriedkov. Možnosti, ako nahlásiť škodovú udalosť, závisia od konkrétnej poisťovne. Spravidla však tak klienti môžu urobiť cez internet prostredníctvom vyplnenia online formulára, telefonicky alebo písomne.

Každá cestovná kancelária, ktorá vyhlási bankrot, by svojich klientov mala informovať nielen o tom, na akú poisťovňu sa majú obrátiť, ale aj o podrobnom postupe. Taktiež by im v prípade otázok mala byť k dispozícii prostredníctvom pobočiek, telefonicky alebo na e-mailovej adrese. Klienti, ktorí si zájazd dojednávali prostredníctvom provízneho predajcu, sa môžu obrátiť priamo na neho.

Ako je to so zrušenými zájazdmi počas lockdownu?

Ak máte zakúpenú a zaplatenú lyžovačku a vyhlási sa lockdown, zájazd sa pochopiteľne neuskutoční. Máte aj v takomto prípade nárok na vrátenie peňazí? Cestovné kancelárie by mali objednávky vystornovať, a teda vrátiť vám peniaze, prípadne aspoň zaplatenú zálohu. Niektoré túto situáciu riešia tak, že zájazd preložia na iný termín.

V akých prípadoch môže klient stornovať zájazd?

Storno zaplatenej dovolenky zvažujú po sprísnení opatrení a vyhlásení lockdownu mnohí klienti. Na mieste je preto otázka, či po zrušení zájazdu, za ktorý už zaplatili, majú nárok na vrátenie peňazí. Cestovné kancelárie spravidla v prípade, keď klient svoju objednávku stornuje, peniaze späť nevracajú. Môže sa stať aj to, že peniaze klientovi cestovka síce vráti, ale odpočíta si storno poplatky. To sa môže vykryť cez poistenie storna, ktoré sa dá uzatvoriť v rámci cestovného poistenia. Pri dojednaní zájazdu si preto dôsledne prečítajte všeobecné obchodné podmienky danej cestovnej kancelárie a informujte sa, v akých prípadoch môžete zájazd stornovať.

Pri akejkoľvek ceste do zahraničia by samozrejmosťou malo byť cestovné poistenie, v rámci ktorého si možno uzatvoriť aj poistenie storna a klienti tak budú krytí aj v prípade, keď sa rozhodnú pre storno objednávky. To však platí iba pre vopred definované prípady, ako je napríklad úraz či hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby, nedobrovoľná strata zamestnania alebo aj poškodenie majetku poisteného pri živelnej udalosti. Niektoré poisťovne uznajú ako dôvod zrušenia zájazdu aj neúspešné štátnice alebo rozvod. Ak však klient zruší zaplatenú dovolenku z dôvodu obavy nakazenia sa koronavírusom, nárok na preplatenie storno poplatkov mu nevzniká.

V súčasnej situácii je cestovanie rizikovejšie než kedykoľvek predtým, a to nielen zo zdravotného, ale aj finančného hľadiska. Pri krachu cestovnej kancelárie, v ktorej ste mali dojednaný zájazd, by vám vaše peniaze mali byť vrátené. V prípade, že sa však na základe vlastného uváženia rozhodnete zájazd stornovať, nárok na vrátenie peňazí mať nemusíte. Preto každú cestu do zahraničia vopred zvážte, v najlepšom prípade odložte.

Ak predsa len cestovať, jedine s poistením

V prípade, že patríte medzi tých, ktorí sa aj počas tejto situácie rozhodnú vycestovať do zahraničia, nezabudnite na cestovné poistenie. Budete krytý v prípade úrazu, zdravotných ťažkostí, strate batožiny a ďalších nepríjemností. K otázke náhrady nákladov spojených s liečbou koronavírusu sa každá poisťovňa stavia inak. Preto sa pred dojednaním poistenia informujte, či máte z vami zvolenej cestovnej poistky nárok aj na preplatenie nákladov spojených s liečbou ochorenia COVID-19, prípadne vykompenzovanie nákladov pri karanténe. Niektoré poisťovne už takéto krytie zavádzajú. 

V neposlednom rade si overte, či vami zvolená cestovná kancelária má platné poistenie insolventnosti a v akých prípadoch máte nárok na storno zájazdu. Opatrnosť a dostatočná informovanosť je teraz na mieste viac než kedykoľvek predtým.


Poistite sa na cesty za tú najlepšiu cenu! Výhodné cestovné poistenie si s Netfinancie.sk nájdete za pár minút.