pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Za PZP zaplatíme viac

V tejto reportáži sa rozoberajú zmeny sadzieb zákonného poistenia pre rok 2009 vrátane konkrétnych príkladov. Taktiež vám priblížime systémy bonus a malus, ktoré majú tiež vplyv na výslednú cenu povinného zmluvného poistenia.Text videa – Zákonné poistenie bude drahšie

Vladimír Cvik: V prvom rade k povinnému zmluvnému poisteniu na rok 2009 sú zrejmé zákonné povinnosti jednotlivých poisťovní. A to to, že do 31. októbra musia zverejniť svoje sadzobníky na rok 2009. Náš predpoklad je okolo ôsmich až desiatich percent. Nárast tridsať, štyridsať percentný môže byť u tých kategórii motoristov, ktorí sa dopustili nejakej chyby, škodovej udalosti. Zvyšovanie poistného postihne napríklad tých motoristov, ktorí mali veľmi nízke ceny pri vstupe do poistenia. Poistné na ďalšie poistné obdobie, napríklad na kalendárny alebo technický rok, môže byť poisťovňou zvýšené aj o 50 %. Ale takéto zvyšovanie sa obvykle týka takej kategórie motoristov, ktorí dostali na začiatku príliš nízku cenu pri vstupe do poistenia alebo sa dopustili škodovej udalosti. Poistník, teda motorista, „sa môže brániť“ takému zvýšeniu ceny nového predpisu tým, že požiada poisťovňu o prehodnotenie poistného na ďalší kalendárny rok alebo sa môže brániť aj tým, že porovná ceny pre seba a pre svoje vozidlo na trhu povinného zmluvného poistenia a vyberie si tú, ktorá jeho motorovému vozidlu a jemu osobne bude viac vyhovovať, teda bude lacnejšia. Môže tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistnej doby, to znamená takzvaného výročia. Niekedy sa stáva, že poistník obdrží predpis, to znamená oznámenie o výške poistného na ďalšie obdobie, trochu neskôr a nestíha túto zákonnú lehotu. Takýmto motoristom, samozrejme, odporúčame, aby sa skontaktovali so svojou poisťovňou alebo svojím sprostredkovateľom poistenia a snažili sa dohodnúť, ak je to možné, v súčasnej poisťovni inú sadzbu, preňho viac vyhovujúcu. S tým technickým rokom je to trošku komplikovanejšie, obvykle nie je možné úplne presne pre každého motoristu určiť z cenníka, aké bude jeho predpísané poistné na ďalší rok. Poisťovňa zverejní do 31.10. cenník na ďalší kalendárny rok, ale na druhej strane môže ešte nad rámec tohto cenníka dať klientovi alebo dať jednotlivým kubatúram rôzne typy obchodných alebo marketingových akcií a zliav. Niekedy sa ten systém bonusov aplikuje tak, že pre nového klienta nemusí platiť systém bonusov a malusov, ale príslušná poisťovňa z tohto systému bonusov zľavuje, aby získala a dosiahla pre svojho klienta trošku nižšiu a lepšiu cenu.

Moderátor: Čo v prípade, ak tá cena pre technický rok bude vyššia a nebude tam teda žiadna akcia či zľava. Bude to skrátka drahšie, než sa klient dočíta v tom cenníku pre kalendárny rok? Čo v tomto prípade?

Vladimír Cvik: Mnohí motoristi predpokladajú, že tie najlepšie ceny v roku bývajú práve na záver toho kalendárneho roka. Ale nie je tomu tak, už aj v súčasnosti v priebehu celého kalendárneho roka bývajú rôzne akcie jednotlivých poisťovní pre jednotlivé kubatúry a niektoré kategórie klientov motoristov. Takže čakať, že v októbri a novembri budú tie najlepšie ceny už nie je tak, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi.

Späť na zoznam videí.