pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ochráni vás cestovné poistenie aj v prípade nakazenia sa ochorením COVID-19?

Môžete sa na poistenie do zahraničia spoľahnúť aj v situácii, keď sa nakazíte koronavírusom? Spôsobila pandémia nárast cien cestovného poistenia? Všetko dôležité sa dozviete v tomto videorozhovore s Vladimírom Cvikom.

Text videa – Ako si vybrať správne cestovné poistenie v čase pandémie

Marian Nitron: Cestovné poistenie je témou pred každým letom. Zmenil ho ale COVID tento rok? O tom budeme hovoriť s Vladimírom Cvikom z portálu Netfinancie.sk. Dobrý deň.

Vladimír Cvik: Dobrý deň prajem.

Marian Nitron: Aj keď je táto relácia viac o cestovnom poistení, povedzme si ale situáciu, že mám kúpený zájazd a moja krajina sa stane počas leta čiernou a neodporúčajú mi do nej vycestovať, respektíve mne sa môže stať, že ochoriem. Čo s tým?

Vladimír Cvik: Čierna krajina patrí podľa cestovného semaforu Ministerstva zahraničných vecí SR medzi krajiny, kde sa dôrazne neodporúča cestovať. To znamená, že ak máte zakúpený zájazd, mali ste možnosť pri kúpe zájazdu alebo leteniek si spolu s cestovným poistením prikúpiť aj takzvané pripoistenie storna. V takomto prípade to poistenie storna kryje práve takúto situáciu. To znamená, že poisťovňa vám preplatí tú nevyužitú dovolenku a to že nemôžete cestovať, pretože v podstate je to dôrazne neodporúčané zo strany ministerstva zahraničných vecí a okrem toho aj poisťovne majú rizikové štáty, ktoré sú zaradené medzi čierne krajiny a sú vylúčené z poistného plnenia pri štandardnom cestovnom poistení.

Marian Nitron: Z toho mi teda vychádza, že ak by som si teraz kupoval zájazd, tak určite by som si mal poistiť storno, ale čo keď som si ho kupoval pred mesiacom či dvomi mesiacmi a na toto som nemyslel.

Vladimír Cvik: V niektorých poisťovniach je možné napríklad ešte 10 dní pred vycestovaním si uzatvoriť aj samostatné cestovné poistenie alebo samostatné poistenie storna. Nie je to možné úplne vo všetkých poisťovniach, v niektorých sa dá storno zakúpiť len v čase, kedy si kupujete ten zájazd, ale nájdu sa na trhu aj také poisťovne, ktoré vám niekoľko dní, 10 až 14 dní pred cestou, ešte takéto poistenie storna umožnia uzatvoriť.

Marian Nitron: Poďme teda k cestovnému poisteniu. Ako sa zmenili podmienky cestovného poistenia oproti minulým rokom vzhľadom na covid?

Vladimír Cvik: V minulom roku ešte poisťovne na túto situáciu neboli pripravené, ale dnes už väčšina relevantných cestovných poisťovní na Slovensku počíta s covidom a počíta nielen v liečebných nákladoch, ktoré tvoria základ cestovného poistenia, ale aj v pripoistení storna. Na trhu sú poisťovne, ktoré vám bez problémov poistia aj storno, ak cestujete do takzvaných zelených krajín, čiže málo rizikových. Ale na trhu sú dokonca aj také produkty cestovného poistenia, obvykle v tých najväčších balíkoch, ktoré nerozlišujú, či cestujete do rizikového štátu, alebo menej rizikového štátu.

Marian Nitron: Berie sa teda covid ako jedna z chorôb, na ktoré poisťovňa uplatní poistku a preplatí mi liečebné náklady, aj keď sa nakazím covidom v zahraničí?

Vladimír Cvik: Ak máte cestovné poistenie, tak máte možnosť pripoistiť si toto pandemické ochorenie COVID-19 alebo si môžete zakúpiť niečo z tých najvyšších balíkov poistného krytia, ktoré okrem komplexných rizík, ktoré poznáme v cestovnom poistení, liečebné náklady, úraz, batožina, právna ochrana či poistenie zodpovednosti, v sebe zahŕňa aj poistenie proti prípadným zdravotným problémom, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. To znamená, preplatia vám liečebné náklady v súvislosti s liečením, hospitalizáciou, repatriáciou či transportom. Preplatia vám dokonca aj náhradné ubytovanie alebo náklady na náhradné ubytovanie, ak v tom danom štáte musíte ostať v nejakej povinnej karanténe. Dokonca v niektorých produktoch cestovného poistenia vám preplatia aj stravu počas tých dvoch týždňov. Samozrejme, každá tá poistka má nejaké limity a v tomto je rozdiel medzi poisťovňami.

Marian Nitron: Ako sa mení situácia pre klienta z hľadiska poistenia, ak vycestoval do zelenej krajiny, ale tá sa počas jeho pobytu zmenila na červenú alebo čiernu. Zmení sa niečo?

Vladimír Cvik: Platia tie isté podmienky ako pred začiatkom dovolenky alebo cesty do zahraničia. To znamená, ak som išiel do nerizikového štátu, ktorý cestovateľský semafor zaraďuje medzi zelené štáty, tak, samozrejme, som neporušil nič a bol som zodpovedný k tomu cestovaniu. Poistné podmienky platia také, aké boli pred vycestovaním, a to aj napriek tomu, že sa niečo zmenilo. Pochopiteľne, ak je štát označený ako čierny, rizikový, a ministerstvo zahraničných vecí odporúča opustiť túto krajinu, tak by som mal reflektovať túto skutočnosť a mal by som sa riadiť odporúčaniami ministerstva zahraničných vecí.

Marian Nitron: To znamená, že ak sa krajina stane čiernou, mal by som prerušiť dovolenku a vrátiť sa domov?

Vladimír Cvik: Poistenie storna v niektorých vyšších balíkoch poistného krytia alebo ak si takéto pripoistenie COVID-19 uzatvorím k cestovnému poisteniu, tak, samozrejme, v dôsledku toho, že musím opustiť krajinu alebo mal by som opustiť krajinu, ktorá sa stala čiernou a rizikovou, tak sú mi aj hradené náklady na takzvanú nevyužitú dovolenku. To znamená, časť nákladov tej nespotrebovanej dovolenky mi poisťovňa kryje práve z toho vyššieho balíka poistného krytia z poistenia storna COVID-19.

Marian Nitron: Už sme sa toho dotkli, ale zopakujme si, čo sa stane, ak sa môj pobyt v zahraničí musí predĺžiť práve preto, že idem do karantény. A čo v prípade, že ochoriem iba ja a moja rodina je zdravá? Musia ostať so mnou alebo sa môžu vrátiť domov?

Vladimír Cvik: Rodina by mala dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú platné v danej krajine. Tá krajina môže mať odlišné pravidlá od Slovenskej republiky. Štandardom je, že ak rodinný príslušník ochorie, tak do tej povinnej karantény spolu s ním idú aj všetci z jednej domácnosti, teda celá rodina. Ak som si uzatvoril to pripoistenie COVID-19 alebo mám vyšší balík toho poistného krytia, tak práve tie náklady na ubytovanie, že musím ostať dlhšie v danej krajine, môžu byť hradené z cestovného poistenia, ako som už spomínal, v niektorých prípadoch do istých limitov aj strava pre celú rodinu.

Marian Nitron: Nechajme teraz covid covidom a  čo všetko by malo zahŕňať dobré a kvalitné cestovné poistenie a na čo určite pred výjazdom na dovolenku nezabudnúť?

Vladimír Cvik: Ja odporúčam každému divákovi, či je zaočkovaný alebo prekonal COVID, aby sa nespoliehal len na tieto skutočnosti, pretože poznáme, samozrejme, prípady, kedy aj takéto osoby, či už zaočkované, alebo osoby, ktoré COVID prekonali, môžu opätovne ochorieť na túto chorobu a aby si určite uzatvorili pred dovolenkou alebo cestou do zahraničia dobré komerčné cestovné poistenie. Také klasické komplexné cestovné poistenie okrem toho základu, čiže liečebné náklady a všetko čo súvisí s liečbou chorôb, zranení a tak ďalej, hospitalizáciou, ambulantnými ošetreniami, by mohlo zahŕňať aj poistenie zodpovednosti za škody, ktoré môžem v zahraničí spôsobiť. Máme tam, samozrejme, aj poistenie batožiny a osobných vecí pre prípad poškodenia alebo krádeže. Ten, kto napríklad nedisponuje nejakou dobrou jazykovou výbavou, by mal zvažovať aj právnu ochranu. V zahraničí sa mi môžu stať rôzne situácie a je vždy dobré môcť sa obrátiť na poisťovňu alebo jej asistenčnú službu, ktorá funguje 24 hodín 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Mohol by som rozmýšľať nad pripoistením športov najmä, ak som aktívny športovec, prípadne idem v zahraničí vykonávať nejaké rizikové športy. Poisťovne sú na to pripravené a väčšinu rizikových športov pripoistia za nejaký drobný príplatok. A mohol by som sa zamyslieť aj nad tým, že ak idem robiť vysokohorskú turistiku, či si nedám aj poistenie pátrania a záchrany horskou službou pre prípad vyslobodzovania, pátrania, hľadania a zachraňovania.

Marian Nitron: Dotknime sa pár slovami aj situácie, že má niekto celoročné cestovné poistenie, v ktorom covid nie je, alebo má niekto poistenie s platobnou kartou a asi ani tam tieto poistné podmienky na covid nemyslia.

Vladimír Cvik: Správne ste poznamenali, že vo väčšine celoročných cestovných poistiek ešte covid nie je zahrnutý, ale už sú na trhu aj prvé lastovičky, ktoré vlastne tú ochranu pred covidom, pred pandémiou, zakomponovali už aj do celoročného poistenia s viacnásobnými výjazdami. V každom prípade ten, kto nemá v celoročnom cestovnom poistení ochranu pred covidom, môže zvážiť, že si urobí takzvané krátkodobé alebo jednorazové cestovné poistenie práve na tú dovolenku, teda pobyt v zahraničí. Tie krátkodobé cestovné poistenia v porovnaní s nákladmi na dovolenku ako takú, na cenu zájazdu, sú, samozrejme, zanedbateľné. Čiže to sú rádovo čiastky v eurách alebo v desiatkach eur.

Marian Nitron: Mnohí Slováci sa budú báť cestovať do zahraničia a absolvujú dovolenku na Slovensku. Dá sa aj takáto dovolenka poistiť cestovným poistením a má to zmysel aj v prípade, že napríklad nejdeme do hôr?

Vladimír Cvik: Áno, na Slovensku sú aj poisťovne, ktoré vás poistia na domácu dovolenku pre prípad zranenia, nejakých trvalých následkov, máte tam možnosť pripoistiť si batožinu, alebo zodpovednosť či úraz. A, samozrejme, tí, ktorí cestujú do hôr a chcú robiť vysokohorskú turistiku alebo nejaké športové činnosti, ktoré súvisia s horami, by určite mali zvažovať poistenie do hôr alebo poistenie nákladov horskej záchrannej služby. Zo zákona dospelé osoby sú povinné takéto náklady na pátranie alebo záchranu horskej zdravotnej službe uhrádzať a na to slúži veľmi jednoduché poistenie, ktoré môže stáť 70 centov na osobu a deň. Dá sa uzatvoriť štandardné poistenie do hôr a dá sa potom pripoistiť aj rizikový šport v horách.

Marian Nitron: Samozrejme, že dôležitá pri poistení je cena a Slováci rozmýšľajú tak, aby to bolo čo najlacnejšie. Zmenil covid ceny poistiek, či už na Slovensku, alebo pri dovolenke v zahraničí? Keď áno, tak ako? A keby sme si povedali príklady, koľko môže stáť také cestovné poistenie na týždeň pre jednu osobu alebo pre štvorčlennú rodinu?

Vladimír Cvik: Poisťovne museli pochopiteľne do tých nových cestovných poistení alebo do tých pripoistení to zvýšené riziko zakalkulovať. To sa potom premietlo do výslednej ceny cestovného poistenia, ale len v prípade, že si poisťujem storno, napríklad pre prípad covidu, alebo v prípade, že ten covid tam chcem mať nejakým spôsobom zakomponovaný ako moju ochranu v rámci liečebných nákladov alebo nutnosťou vrátiť sa zo zahraničia, alebo nemožnosťou cestovať do zahraničia na dovolenku. Ale aby som bol úprimný, ten cenový nárast je absolútne zanedbateľný a je mierny. Čiže ako príklad. Ak si chcem poistiť iba liečebné náklady, tak jedna dospelá osoba na jeden deň sa vie poistiť už za 70 centov na deň. Ak chcem komplexné poistné krytie pre jednu osobu, tak to môže stáť okolo 1,50 až 2 eurá na jeden deň.  A keď si povieme taký typický príklad dovolenky v Chorvátsku alebo vôbec v Európe ako takej, máme štvorčlennú rodinu a cestujeme na týždennú dovolenku, tak komplexné poistné krytie týchto štyroch osôb môžeme na trhu kúpiť už za 44 eur. A ak si k tomu pripoistíme ešte aj riziko covidu, tak za 56 eur. Takže pre štvorčlennú rodinu na týždennú dovolenku komplexné cestovné poistenie stojí 56 eur.

Marian Nitron: Idem sa teda poistiť. Sú rozdiely medzi poisťovňami v podmienkach a cenách také významné, že má pre mňa zmysel hľadať čo najlepšie podmienky alebo je to v zásade jedno?

Vladimír Cvik: Určite by som sa pred uzatváraním cestovného poistenia pozrel na ten rozsah poistného krytia, to znamená, aké riziká má ten ktorý balík cestovného poistenia v sebe zakomponované. Pozrel by som sa aj na limity pre jednotlivé riziká. Liečebné náklady niekto môže poisťovať v neobmedzenej výške, iná poisťovňa môže mať limit do 100 000 eur, iná do 250 000 eur, na batožinu môže byť limit 300 alebo aj 1000 eur, alebo aj vyššie limity. A všetky tieto parametre a limity, a rozsah poistného krytia majú potom dopad na rozdiely v cenách. A jedna poisťovňa môže mať viacero balíkov, to znamená, môžete si kúpiť niečo za 15 eur, môžete si kúpiť iný balík poistného krytia za 30 eur alebo aj za 80 eur. A to je o tom, čo idem vlastne robiť do zahraničia, či sa idem venovať rizikovým športom alebo športom ako takým, či cestujem do prehustenej oblasti alebo cestujem niekde na samotu, kde to riziko pandémie, prenosu nákaz alebo iných ochorení, zranení môže byť miernejšie. Áno, medzi poisťovňami sú rozdiely, a preto je dobré nielen ceny, ale aj parametre toho poistenia, porovnávať a určite si aj pozrieť, čo je v poistných podmienkach vylúčené. To znamená, dve veci v poistných podmienkach treba sledovať, a to rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia, a potom výluky z poistného plnenia pre tie jednotlivé riziká.

Späť na zoznam videí.