pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Mladší vodiči si za PZP priplatia

Pri výpočte konečnej ceny PZP poisťovne zohľadňujú kritériá, ako je vek vodiča, bydlisko, výkon motora a tiež aj počet dopravných nehôd, ktoré spôsobil. Ktoré skupiny vodičov poisťovne znevýhodňujú a ktoré majú naopak výhodnejšie sadzby zákonného poistenia?Text videa - Drahšie PZP pre mladých vodičov

Vladimír Cvik: V prvom rade je treba povedať, že existujúci klienti by vo väčšine prípadov a vo väčšine poisťovní nemali mať ceny na rok 2011 navýšené. Je to deklarácia už viacerých poisťovní, samozrejme, to neplatí pre klientov, ktorí v uplynulom roku spôsobili nejakú poistnú udalosť. Mierne zvýšenie poistného sa však môže týkať aj iných motoristov u niektorých poisťovní, ktoré napríklad ponúkali v minulosti veľmi nízke ceny. To navýšenie poistného však bude takisto segmentované, to znamená, nie u každej vekovej kategórie, nie v každom regióne a k celkovému navýšeniu poistného u už existujúcich klientov môže prísť tak rádovo od päť do dvadsať percent. V tomto roku pribudla na trh povinného zmluvného poistenia ďalšia poisťovňa, v poradí už jedenásta. Táto poisťovňa je špecializovanou online poisťovňou, ktorá bude ponúkať zákonné poistenie prostredníctvom internetu a svojho call centra. Už v minulých rokoch boli mladí vodiči znevýhodňovaní tým, že mali o niečo vyššie sadzby poistného ako vodiči skúsení a v tomto roku sa situácia ešte viac pre mladých vodičov zdramatizovala tým, že niektoré poisťovne dokonca odmietajú poistiť vodičov napríklad do 24 rokov a iné poisťovne vodičov do 26 rokov, respektíve do 29 rokov, znevýhodňujú podstatne vyššími sadzbami, ako je to u vodičov tridsiatnikov alebo štyridsiatnikov. Takýto mladý vodič môže mať poistné dokonca dvojnásobne vyššie, ako je to u vodičov starších. No a najhoršia kombinácia je mladý vodič v hlavnom meste alebo v krajskom meste s autom, ktoré má silný výkon motora. Sú poisťovne, ktoré nerozlišujú regióny, čo sa týka výpočtu sadzieb poistného, ale väčšina poisťovní zvažuje tento parameter do svojho výpočtu. To znamená, najhoršie sadzby majú vodiči v Bratislave, poprípade v Bratislave a ostatných krajských mestách. Potom ďalšiu kategóriu tvoria väčšie mestá a najlepšie ceny sú pre vodičov v menších mestách a obciach. Systém bonus a malus funguje naďalej, avšak na rozdiel od nedávnych čias, od minulých rokov, sa viaceré poisťovne už na systém bonus pozerajú, povedal by som, takým spôsobom, že ho neprideľujú automaticky. Väčšina poisťovní vyžaduje od svojich poistníkov, držiteľov motorových vozidiel, aby si ten bonus za škodový priebeh vedeli preukázať poisťovni, to znamená, aby ho vedeli zdokladovať. Niektoré poisťovne začínajú už uplatňovať na existujúcich klientov aj malus, to znamená prirážku na cene poistného za to, že mali spôsobenú nejakú škodovú udalosť. Každý poistník, ktorý má platné povinné zmluvné poistenie, je, samozrejme, chránený na území celej Európy tzv. zelenou kartou. Pokiaľ sa jedná o štandardné krajiny Európskej únie alebo o krajiny okolité, nebýva problém s plnením a likvidáciou škodovej udalosti v zahraničí, pokiaľ ja som poškodený. Väčšina slovenských poisťovní má svojich zahraničných akcionárov a väčšina poisťovní, ktorá ponúka na slovenskom trhu zákonné poistenie, ponúka toto poistenie, povinné ručenie alebo povinné zmluvné poistenie, aj vo všetkých ostatných európskych krajinách.

Späť na zoznam videí.