Pre koho sú asistenčné služby určené?

 • pre cestujúcich na Slovensku, ale najmä do zahraničia, ktorí využijú pri ceste vlastný automobil a nemajú asistenčné služby v havarijnom poistení
 • pre zákazníkov cestovných kancelárií pri pobytoch s vlastnou dopravou
 • pre tých, čo chcú mať istotu, že pri núdzových situáciách zapríčinených poruchou vozidla alebo nehodou, je o nich komplexne postarané
 • pre ľudí, ktorí potrebujú riešiť riziko núdzovej situácie na ceste na krátky čas (dovolenky, pracovné cesty)
 • do asistenčného krytia spadajú vozidlá vo veku maximálne 10 rokov od dátumu prvej evidencie
 • pre každého, kto chce mať istotu

Rozsah krytia ASA Asistenčných služieb

 • asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní alebo 1 rok (voľiteľné)
 • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
 • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov

Ako si môžete dojednať ASA Asistenčné služby?

 • vyberte si asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní alebo 1 rok
 • územná platnosť krytia je automatická pre územie Slovenska a celej Európe
 • kliknite na ikonu Objednať asistenciu vybranej služby podľa dĺžky asistenčného krytia
 • vyplňte formulár ASA Asistencie
 • následne obdržíte e-mailom potvrdenie o dojednaní asistenčného krytia, kde si môžete vytlačiť Potvrdenie o objednaní asistenčných služieb, ASA Asistenčnú kartu a Všeobecné obchodné podmienky
 • nakoniec stačí uhradiť poplatok za služby a Vaše asistenčné krytie je aktivované a účinné – bez úhrady poplatku nie ste oprávneným užívateľom asistencie

Prejsť k objednaniu asistenčnej služby...

ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA Slovensko Zahraničie
 • prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom - nepretržitá činnosť dispečingu (24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov)
 • telefonické tlmočenie pri riešení núdzových situácií
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe
 • zaslanie dokladov súvisiacich s asistenčným prípadom
zdarma zdarma
TECHNICKÁ ASISTENCIA Slovensko Zahraničie
Pomoc cestnej služby:
 • príjazd a odjazd cestnej služby, nevyhnutná práca mechanika
 • oprava a spojazdnenie vozidla na mieste
zdarma
(limit 70 €)
zdarma
(limit 80 €)
Odtiahnutie nepojazdného vozidla do zmluvného servisu alebo k bezpečnému uloženiu:
 • príjazd a odjazd odťahového vozidla a
 • naloženie, prevoz a zloženie nepojazdného vozidla
zdarma
(limit spolu 80 €)
zdarma
(limit 100 €)
Prevoz nepojazdného vozidla do SR:
 • organizácia transportu
zdarma zdarma
 • náklady na transport
hradí klient hradí klient
Bezpečné uloženie nepojazdného vozidla na 1 deň
  zdarma zdarma
Keď plánovaná doba opravy vozidla presiahne 8 hodín:
 • zapožičanie náhradného vozidla na 1 deň alebo
zdarma
(limit 50 €)
zdarma
(limit 80 €)
 • pokračovanie do cieľa alebo návrat do miesta bydliska vlakom pre posádku automobilu
zdarma
(limit 60 €)
zdarma
(limit 100 €)
TURISTICKÁ ASISTENCIA Slovensko Zahraničie
 • intinerár zahraničných ciest – kilometrový i časový
 • turistické informácie - stav na hraničných prechodoch, ubytovacie možnosti a pod.
 • poskytnutie dopravných a mototuristických informácií - ceny PHM, diaľničné poplatky a pod.
 • poskytnutie adries dôležitých úradov v zahraničí, napr. konzuláty SR a pod.
zdarma zdarma
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Dĺžka asistenčného krytia

PRODUKT Turist Asist 14 Turist Asist 30 ASA Asist Card
TRVANIE KRYTIA * 14 dní 30 dní 1 rok
* Užívateľovi vzniká nárok na Asistenčné krytie nultou hodinou prvého dňa obdobia a končí 24. hodinou posledného dňa obdobia, na ktoré boli Asistenčné služby TURIST ASIST zakúpené.

Za začiatok doby krytia je považovaná nultá hodina prvého dňa nasledujúceho po dni pripísania finančných prostriedkov za Asistenčné krytie na účet AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE. V prípade, že termín pripísania finančných prostriedkov nie je zhodný s termínom začatia asistenčných služieb, klient nemá nárok na bezplatné čerpanie asistenčných služieb, a to až do doby, pokiaľ finančné prostriedky za Asistenčné krytie nie sú pripísané na účet AUTOKLUB SLOVAKIA ASSISTANCE.


Získajte výhodné asistenčné služby ešte dnes!
Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov