0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Ako ovplyvňujú PZP zrušené pokuty za neplatnú technickú kontrolu?

30.04.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Mimoriadna situácia v štáte skomplikovala aj plnenie povinností. Spolu s ostatnými prevádzkami boli zatvorené aj stanice technických kontrol, kde sa vykonávajú technické a emisné kontroly a kontroly originality. Štát vtedy pripravil pre vodičov úľavu v podobe odpustených pokút za neplatnú TK a EK. Od policajtov teda pokutu nedostanete, ale keď spôsobíte nehodu, platnosť týchto kontrol bude vašu poisťovňu zaujímať. Viete, čo vás čaká?

V súvislosti so zmiernením striktných opatrení štát povolil otvorenie staníc TK, EK a KO. Vodičom tak dnes nič nebráni v tom, aby túto kontrolu absolvovali, pričom pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu sú naďalej zrušené. Svoje slovo však v celej situácii majú aj poisťovne. Tie v súčasnosti posudzujú individuálne všetky poistné udalosti tých motorových vozidiel, ktorým platnosť TK a EK už skončila. Poisťovatelia teda prihliadajú na všetky okolnosti, za ktorých sa poistná udalosť stala. 

Nezodpovednosť poisťovne neodpustia

Vo všeobecnosti platí, že ak má klient objektívny dôvod na neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly, poisťovňa ku kráteniu alebo odmietnutiu poistného plnenia nepristúpi. Objektívny dôvod môže byť napríklad nariadená karanténa alebo zrušený termín kvôli nariadeniam Vlády SR v čase mimoriadnej situácie. Upozorňujeme na to, že zrušenie pokút a individuálny prístup zo strany poisťovní neplatí pre prípady, kedy platnosť technickej a emisnej kontroly vypršala oveľa skôr. Ak má vodič tieto kontroly neplatné, napríklad už od januára 2020, a technický stav vozidla mal priamy dopad na vznik nehody, poisťovňa môže pristúpiť ku kráteniu alebo zamietnutiu poistného plnenia z PZP, prípadne regresu. V januári 2020 totižto vodič nemal žiadnu priamu prekážku v tom, aby jeho vozidlo absolvovalo tieto kontroly. 

PZP určite nezanedbajte

Poisťovne sú jedny z mála inštitúcií, ktoré počas mimoriadnej situácie poskytujú svoje služby s minimálnymi obmedzeniami. Napriek tomu, že naďalej vykonávajú šetreniavyplácajú poistné udalosti, súčasná situácia je aj pre ne náročná. Na to, aby mohli riadne plniť svoje záväzky voči klientom, potrebujú zdroje, ktoré sú tvorené najmä z poistného uhradeného klientami. Preto sa neočakáva, že poisťovne pristúpia k plošnému odkladu platieb poistného za poistenie auta. V opačnom prípade by sa tieto inštitúcie mohli dostať do existenčným problémov, čo by v konečnom dôsledku predstavovalo komplikácie aj pre ich klientov. 

V súčasnosti ani žiadne iné vládne nariadenia neupravujú úľavu od povinnosti uhradiť poistné za povinné zmluvné poistenie. Vodiči sú tak naďalej povinní mať platné PZP pre každé vozidlo, ktoré je prihlásené na dopravnom inšpektoráte. Neuhradenie poistného má za následok zánik poistnej zmluvy a vodič tak nebude mať nárok na poistnú ochranu. V prípade nehody by vzniknuté náklady za škodu musel hradiť z vlastných zdrojov. 

Zanedbanie zákonnej povinnosti tak môže nezodpovedného vodiča vyjsť veľmi draho. Nájsť si výhodné a lacné PZP pritom nie je žiadna veda. Vďaka nášmu porovnaniu cien PZP si výhodnú ponuku nájdete vždy, aj v týchto ťažkých časoch. Len pár kliknutí vás delí od toho, aby ste sa o tom sami presvedčili. 

Zdroj: slaspo.sk


Uzatvorte si najvýhodnejšie PZP a ušetrite!