pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zrážka na lyžiarskej trati môže bolieť dvakrát

11.02.2015 | Autor: Vladimír Cvik

Možno aj vy plánujete zimnú či jarnú lyžovačku v zahraničí. Nechcem písať o tom, či je potrebné pred cestou na ňu sa poistiť alebo nie, ani presviedčať o vhodnosti cestovného poistenia. V tom má väčšina dovolenkárov už dávno jasno.

Chcem upriamiť pozornosť na to, že väčšina lyžiarov volí na cesty do zahraničia stále iba základné poistenie – poistenie liečebných nákladov, príp. poistenie zimných športov, ak sa ide lyžovať či snowbordovať.

Chránime sa pred prípadnými nákladmi na zdravotnú starostlivosť, ktorú vyžadujú rôzne zranenia či choroby, a tie naozaj môžu dosiahnuť stovky až tisíce eur. To je super. Máme však pokryté všetky riziká súvisiace s lyžovačkou?

Premávka na ceste je ako premávka na trati

Počet lyžiarov na zjazdovkách každým rokom rastie, priamo úmerne sa zvyšuje aj počet kolízií a nehôd. Aj preto v závere pripomínam desatoro každého lyžiara – pravidlá pre bezpečnosť lyžovania známe tiež ako „Biely kódex“. Je jasné, že žiadne pravidlá nezaručia našu bezpečnosť na 100% podobne ako je tomu u pravidiel cestnej premávky. Práve pre tých pár percent nepredvídateľných udalostí si predsa uzatvárame poistenia.

Medzi premávkou na zjazdovke a premávkou na ceste vidím hneď niekoľko podobností:

  1. na zjazdovke sa stretávajú rôzne zdatní lyžiari, na ceste rôzne schopní a zruční vodiči
  2. na lyžiarskej trati podobne ako na cestách zažívame rôzne druhy vzájomnej ohľaduplnosti a tolerancie – egoizmus a narcizmus vie byť prítomný kdekoľvek
  3. či sme na lyžiach alebo v aute, máme nielen svoje práva, ale aj povinnosti
  4. žiaden šofér nenasadá do auta ani žiaden lyžiar nezačína zjazd s predpokladom, že bude mať haváriu
  5. mnoho vodičov i mnoho lyžiarov verí, že sú dobrí a škodu spôsobiť nemôžu, ani sa nemôžu dostať do kolízie
  6. z pravidiel cestnej premávky i z pravidiel bezpečnosti na zjazdovke vyplýva trestno-právna zodpovednosť pre vodiča i pre lyžiara

Poistenie zodpovednosti musí mať každý vodič. A čo lyžiar?

Každý z nás za svoje činy zodpovedá a tiež za škodu spôsobenú inému. Zodpovednosť za škody spôsobené premávkou vozidla nám upravuje zákon a ten nám prikazuje uzatvoriť si poistenie. Ak by tomu tak nebolo a povinné by bolo dobrovoľné, väčšina motoristov by si PZP neuzatvorila... Pochopiteľne, väčšinu škôd by potom nemal kto nahradiť a mnohým poškodeným by ostali len oči pre plač. Preto existuje zákonný systém, v ktorom sa naša zodpovednosť prenáša na poisťovne a tie potom naše chyby nahrádzajú finančným odškodnením.

Rovnakým spôsobom zodpovedáme za naše konanie aj na lyžiarskej trati... Nie, nebojte sa, nejdem agitovať za povinné poistenie zodpovednosti pre lyžiarov. Je nás predsa len menej ako motoristov... Chcem len poukázať na to, že si túto skutočnosť – teda, že aj na bielej trati zodpovedáme za svoje správanie, za svoju jazdu a všetko, čo spôsobíme – uvedomuje málo ľudí. Alebo inak, že túto zodpovednosť málokedy prenášame na poisťovne, keď si uzatvárame cestovné poistenie.

Nezabudnite na zodpovednosť

Ľudia si pred cestou do zahraničia poistia batožinu a veci osobnej potreby, pribalia si aj úrazové poistenie, myslia na poistenie a technický stav svojho auta. Ale iba asi tretina zimných dovolenkárov (nemyslím teraz tých, ktorí leteli v zime na Mauritius) si okrem liečebných nákladov a uvedených rizík spomenie aj na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na zdraví, živote či majetku inej osobe. A tak sa ľahko môže stať, že nás karambol na svahu môže bolieť dvakrát.

Nároky v cudzine sa uplatňujú častejšie

Na alpských zjazdovkách často prichádza k situáciám, kedy slovenský lyžiar alebo snowboardista, zvyknutý na naše pomery, si to parádne pustí, nepozerajúc napravo naľavo a niekoho zrazí. Nie dobré, ale predsa len bežná vec.

Je tiež bežné, že u nás sa vcelku nič dramatické nedeje, a pokiaľ zranený javí ako tak známky života, vinník trieli po svahu ďalej. V zahraničí je ale situácia trocha odlišná a tí zahraniční lyžiari sú tam akísi citlivejší, zhýčkaní... Povedomie lyžiara „zo Západu“ o svojich právach a nárokoch je väčšie. Ľudia sú tam zvyknutí viac a rýchlejšie uplatňovať si akúkoľvek škodu. Súvisí to asi aj s väčšou finančnou, právnou a poisťovacou gramotnosťou. V každom prípade v cudzine ten, kto utrpí akúkoľvek ujmu, okamžite bojuje o svoj nárok.

Ak v zahraničí dôjde k nehode, ktorej následkom je zranenie či poškodenie vecí, určite sa bude zisťovať, kto za nehodu zodpovedá. Posledné pravidlo lyžiarskeho desatora ukladá povinnosť vinníkovi, účastníkovi či svedkovi preukázať sa svojimi osobnými údajmi.

Ako na ceste, tak aj na svahu majú svedkovia veľký význam pri stanovení úplnej a objektívnej správy o nehode, preto musia všetci účastníci nehody poskytnúť informácie a svedectvo. Určite odporúčam spolupracovať a byť nápomocným. Správy horskej záchrannej služby a polície, ako aj fotografie prispievajú k správnemu vymedzeniu občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Poznáme to aj z ciest – niekedy sa dvaja nevedia (nechcú) dohodnúť, kto nehodu zavinil. Aj napriek tomu, že značenie na cestách je jasné. Dokonca je niekedy aj pre policajtov veľmi ťažké určiť, kto za škodu zodpovedá. Neodporúčam preto podpisovať žiaden dokument, ktorému nerozumieme.

Vysoké limity poisťovní za zodpovednosť sú opodstatnené

Vieme, že zdravotná starostlivosť v zahraničí je drahá a úhrady na ošetrenie, liečbu či operácie sú veľmi „mastné“. Ak napr. zlomenina kľúčnej kosti či členka vyjde na pár tisíc a stehennej kosti dokonca 30 000 eur, potom nám je jasné, aká drahá bude asi naša zodpovednosť, ak si niekto takéto náklady bude nárokovať od nás. Ak si k tomu započítame bolestné, možné nároky za šok, psychickú ujmu či ušlý zisk, zrážka v cudzine nás ako vinníka môže stáť až niekoľko desiatok tisíc eur.

Sú známe aj prípady, kedy si tento nárok voči našincovi uplatňoval vinník nehody na zjazdovke, pretože polícia vo veci jednoznačne nerozhodla. Poznám aj prípad, kedy bol slovenský lyžiar poškodený a zranený, napriek tomu podpísal správu, ktorou nevediac sám seba označil za vinníka incidentu. Onedlho obdržal písomný nárok o náhradu vo výške 12 000 eur.

Práve preto sú limity poisťovní na poistenie zodpovednosti – zdravia či majetku – nastavené vysoko. Môžete si vybrať cestovné poistenie s limitom zodpovednosti od 20 000 do 200 000 eur. Limity pre škody na zdraví sú obvykle vyššie ako limity pre škody na majetku, ale sú aj poistenia, kde sú oba limity nastavené zhodne.

Alkohol nie, aspoň nie na svahu

Alkohol na svahy nepatrí. Nie, ani AperolSpritz. V prípade kolízie by si za vinníka horská služba aj polícia vybrala určite toho, kto nafúka. A ešte niečo – ak spôsobíme škodu pod vplyvom alkoholu, poisťovňa nám neposkytne poistnú ochranu zo zodpovednosti za škody. Plnenia v prípade udalosti pod vplyvom alkoholu či návykovej látky sú vylúčené. V takom prípade ostaňme radšej len v dolnom bufete.

Bez poistenia zodpovednosti v zahraničí radšej nelyžujte

Aby ste si boli na lyžovačke v zahraničí istí, že ste si zbalili všetko potrebné, určite nevynechajte cestovné poistenie. Liečebné náklady sú samozrejmosťou, poistenie zodpovednosti rozhodne vhodným a dôležitým doplnkom. Riziko, že sa niečo stane, je síce malé, ale je. A jeho pokrytie určite za pár eur stojí.

10 pravidiel FIS ako sa správať na zjazdovej trati

Každý lyžiar (a takisto snowboardista) je povinný poznať a dodržiavať pravidlá stanovené FIS. Pri ich nedodržaní ručí za spôsobené škody sám lyžiar.

Pravidlá sú platné ako na zjazdovke, tak aj mimo označených zjazdoviek.

1. Ohľad na ostatných lyžiarov

Každý lyžiar alebo snowboardista sa musí neustále správať tak, aby neohrozoval alebo nepoškodzoval iné osoby.

2. Zvládnutie rýchlosti a spôsobu jazdy

Každý lyžiar alebo snowboardista musí jazdiť s primeraným odstupom a s ohľadom na vzdialenosť, ktorá je preňho dostatočne viditeľná. Svoju rýchlosť a svoj spôsob jazdy musí prispôsobiť svojim schopnostiam, terénnym, snehovým a poveternostným pomerom, ako aj hustote premávky na trati.

3. Voľba jazdnej stopy

Lyžiar alebo snowboardista prichádzajúci zozadu musí svoju jazdnú stopu zvoliť tak, aby neohrozoval lyžiara idúceho pred ním.

4. Predchádzanie

Predchádzať je dovolené zhora aj zdola, sprava alebo zľava, ale vždy len s odstupom, ktorý poskytne predchádzanému lyžiarovi či snowboardistovi dostatok priestoru pre všetky jeho pohyby.

5. Vchádzanie na trať a štart jazdy

Každý lyžiar či snowboardista, ktorý chce vojsť na trať alebo sa chce po zastavení dať opäť do pohybu, je povinný rozhliadnuť sa hore i dole a presvedčiť sa, že nemôže ohroziť ani seba, ani ostatné osoby nachádzajúce sa na zjazdovke.

6. Zastavenie

Každý lyžiar alebo snowboardista sa musí vyhýbať tomu, aby sa zbytočne zdržoval na úzkych alebo neprehľadných miestach zjazdovej trate. Lyžiar, ktorý padol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie uvoľniť.

7. Stúpanie a zostup

Lyžiar alebo snowboardista, ktorý kráča alebo zostupuje peši, musí používať okraj zjazdovej trate.

8. Rešpektovanie značiek

Každý lyžiar alebo snowboardista musí rešpektovať značenie a signalizáciu.

9. Úrazy

Pri úrazoch je každý lyžiar alebo snowboardista povinný poskytnúť prvú pomoc.

10. Povinnosť preukázania sa

Každý lyžiar alebo snowboardista bez ohľadu na to, či je účastník alebo svedok nehody, či je zodpovedný alebo nie, je povinný preukázať svoje osobné údaje.

Ak máte zaujímavé skúsenosti zo zahraničných zjazdoviek, podeľte sa o ne s nami. Určite tak pomôžete a poradíte aj ostatným.