pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zrážka na lyžiarskej trati môže bolieť dvakrát

08.01.2024 | Autor: Katarína Zelinková

Plánujete zimnú či jarnú lyžovačku v zahraničí? Ak áno, nezabudnite sa poistiť. Ale aj výber správneho cestovného poistenia má svoje pravidlá. V tomto článku vám poradíme, ako sa na zasnežené svahy poistíte čo najlepšie.

horskí záchranári na svahu

Chceme upriamiť pozornosť na to, že väčšina lyžiarov volí na cesty do zahraničia stále iba základné cestovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu. Chránia sa pred prípadnými nákladmi na zdravotnú starostlivosť, ktorú vyžadujú rôzne zranenia či choroby, a tie naozaj môžu dosiahnuť stovky až tisíce eur. To je super. Tým však nie sú pokryté všetky riziká súvisiace s lyžovačkou.

Premávka na ceste je ako premávka na trati

Počet lyžiarov na zjazdovkách každým rokom rastie, priamo úmerne sa zvyšuje aj počet kolízií a nehôd. Aj preto v závere pripomíname desatoro každého lyžiara – pravidlá pre bezpečnosť lyžovania známe tiež ako „Biely kódex“. Je jasné, že žiadne pravidlá nezaručia našu bezpečnosť na 100% podobne ako je tomu u pravidiel cestnej premávky. Práve pre tých pár percent nepredvídateľných udalostí si predsa uzatvárame poistenie.

Medzi premávkou na zjazdovke a premávkou na ceste môžeme nájsť hneď niekoľko podobností:

 1. Na zjazdovke sa stretávajú rôzne zdatní lyžiari, na ceste rôzne schopní a zruční vodiči.
 2. Na lyžiarskej trati podobne ako na cestách zažívame rôzne druhy vzájomnej ohľaduplnosti a tolerancie – egoizmus a narcizmus vie byť prítomný kdekoľvek.
 3. Či sme na lyžiach alebo v aute, máme nielen svoje práva, ale aj povinnosti.
 4. Žiaden šofér si nesadá za volant ani žiaden lyžiar nezačína zjazd s predpokladom, že bude mať haváriu.
 5. Mnoho vodičov i veľa lyžiarov verí, že sú dobrí a škodu nespôsobia, ani sa nemôžu dostať do kolízie.
 6. Z pravidiel cestnej premávky i z pravidiel bezpečnosti na zjazdovke vyplýva trestno-právna zodpovednosť pre vodiča i pre lyžiara.

Poistenie zodpovednosti musí mať každý vodič. A čo lyžiar?

Každý z nás za svoje činy zodpovedá a tiež za škodu spôsobenú inému. Zodpovednosť za škody spôsobené premávkou vozidla upravuje zákon a ten držiteľovi vozidla prikazuje uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie. Ak by tomu tak nebolo a to, čo je povinné by bolo dobrovoľné, väčšina motoristov by si PZP neuzatvorila. Pochopiteľne, väčšinu škôd by potom nemal kto nahradiť a mnohým poškodeným by ostali len oči pre plač. Preto existuje zákonný systém, v ktorom sa naša zodpovednosť prenáša na poisťovne a tie potom nami spôsobené škody alebo ujmy na zdraví nahrádzajú finančným odškodnením.

Rovnakým spôsobom zodpovedáme za naše konanie aj na lyžiarskom svahu. Bohužiaľ, túto skutočnosť – teda, že aj na bielej trati zodpovedáme za svoje správanie, za svoju jazdu a všetko, čo spôsobíme – si uvedomuje málo ľudí. Naozaj nie každý myslí na to, že ak druhého lyžiara neúmyselne zraní alebo mu poškodí výstroj, vzniknuté výdavky bude musieť uhradiť z vlastného vrecka. Ale to len v prípade, že nemá správne poistenie.

banner cestovného poistenia s maskotom

Nezabudnite si poistiť zodpovednosť

V rámci cestovného poistenia si môžete zvoliť aj rôzne doplnkové poistenia, ktoré kryjú rôzne nepríjemnosti. Dovolenkári, resp. lyžiari, by určite mali v poistení do zahraničia mať zahrnuté pripoistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje situácie spomenuté vyššie. Teda prípady, keď sa na svahu zrazia s iným lyžiarom a spôsobia mu zranenie či poškodia lyžiarsky výstroj. Vzniknutú ujmu alebo škodu potom preplatí poisťovňa.O tom, že krytie zodpovednosti je na lyžiarskej trati veľmi dôležité svedči aj fakt, že na talianskych zjazdovkách je od 1.1.2022 povinné mať poistenie zodpovednosti za škodu. Viac si môžete prečítať v tomto článku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že povedomie lyžiara „zo Západu“ o svojich právach a nárokoch je väčšie. Ľudia sú tam zvyknutí viac a rýchlejšie uplatňovať si akúkoľvek škodu. Súvisí to asi aj s väčšou finančnou, právnou a poisťovacou gramotnosťou. V každom prípade v cudzine ten, kto utrpí akúkoľvek ujmu, okamžite bojuje o svoj nárok.Ak v zahraničí dôjde k nehode, ktorej následkom je zranenie či poškodenie vecí, určite sa bude zisťovať, kto za nehodu zodpovedá. Posledné pravidlo lyžiarskeho desatora ukladá povinnosť vinníkovi, účastníkovi či svedkovi preukázať sa svojimi osobnými údajmi. Ako na ceste, tak aj na svahu majú svedkovia veľký význam pri stanovení úplnej a objektívnej správy o nehode, preto musia všetci účastníci nehody poskytnúť informácie a svedectvo. Určite odporúčame spolupracovať a byť nápomocným. Správy horskej záchrannej služby a polície, ako aj fotografie prispievajú k správnemu vymedzeniu občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Vysoké limity poisťovní za zodpovednosť sú opodstatnené

Vieme, že zdravotná starostlivosť v zahraničí je drahá a výdavky za ošetrenie, liečbu či operácie nie sú najmenšie. Ak napr. zlomenina kľúčnej kosti či členka stojí pár tisíc a stehennej kosti dokonca 30 000 eur, potom nám je jasné, aká drahá bude asi naša zodpovednosť, ak si niekto takéto náklady bude nárokovať od nás. Ak si k tomu započítame bolestné, možné nároky za šok, psychickú ujmu či ušlý zisk, zrážka v cudzine nás ako vinníka môže stáť až niekoľko desiatok tisíc eur.

Práve preto sú limity poisťovní na poistenie zodpovednosti – zdravia či majetku – nastavené vysoko. Limity pre škody na zdraví sú obvykle vyššie ako limity pre škody na majetku, ale sú aj poistenia, kde sú oba limity nastavené zhodne.

POZOR! Bez ohľadu na to, aké kvalitné si cestovné poistenie uzatvoríte, nikdy nepodpisujte žiadne tlačivo, ktorému nerozumiete. Poznáme aj prípad, kedy bol slovenský lyžiar poškodený a zranený, napriek tomu podpísal správu, ktorou nevediac sám seba označil za vinníka incidentu. Onedlho obdržal písomný nárok o náhradu vo výške 12 000 eur. V prípade, že príde k zrážke s iným lyžiarom, určite kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne a operátorovi popíšte vzniknutú situáciu. Ten vám následne poradí, ako postupovať. Asistenčná služba vám bude vedieť pomôcť aj pri vypĺňaní dokumentov v cudzom jazyku, alebo zabezpečí ich preklad či tlmočenie.

Aké ďalšie riziká by vaše cestovné poistenie malo kryť?

Teraz už viete, prečo je dôležité mať nielen poistenie do zahraničia, ale v rámci neho aj dojednané krytie zodpovednosti za škodu. Odporúčame, aby ste mysleli aj na ochranu vašich vecí a dojednali si aj pripoistenie batožiny. To bude kryť vašu batožinu, osobné veci a doklady v prípade straty, krádeže alebo poškodenia. Na zahodenie nie je ani úrazové pripoistenie, na základe ktorého budete mať nárok na vyplatenie odškodného v prípade trvalých následkov po úraze alebo smrti úrazom. Základné cestovné poistenie nekryje zranenia, ku ktorým prišlo pri vykonávaní rizikových aktivít, tie si treba pripoistiť. Preto tí, ktorí sa chcú venovať rizikovým alebo adrenalínovým športom by určite mali mať pripoistenie športu. Tiež si skontrolujte, či vaše poistenie do zahraničia zahŕňa aj krytie zásahu horskej služby. V niektorých poisťovniach je automaticky súčasťou základného balíka cestovného poistenia, v iných je potrebné si toto riziko dopoistiť.

Ako sa poistiť na lyžovačku na Slovensku?

V prípade, že sa zraníte alebo ochoriete počas pobytu na slovenských horách, lekárske ošetrenie bude hradené z vášho zdravotného poistenie. Dajte si však pozor na to, že ak budete potrebovať zásah horskej služby, vznikne vám povinnosť uhradiť všetky náklady za záchrannú akciu. Ak sa takýmto nepríjemným výdavkom chcete vyhnúť, uzatvorte si poistenie na hory. V rámci neho si môžete dojednať aj rôzne doplnkové poistenia, podobne ako v prípade poistenia do zahraničia. Horské poistenie môže zahŕňať aj poistenie storna, tiež poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie batožiny.

Biely kódex - 10 pravidiel FIS ako sa správať na zjazdovej trati

Každý lyžiar (a takisto snowboardista) je povinný poznať a dodržiavať pravidlá stanovené FIS. Pri ich nedodržaní ručí za spôsobené škody sám lyžiar.

Pravidlá sú platné ako na svahu, tak aj mimo označených zjazdoviek na Slovensku a aj v zahraničí.

 1. Ohľad na ostatných lyžiarov

Každý lyžiar alebo snowboardista sa musí neustále správať tak, aby neohrozoval alebo nepoškodzoval iné osoby.

 1. Zvládnutie rýchlosti a spôsobu jazdy

Každý lyžiar alebo snowboardista musí jazdiť s primeraným odstupom a s ohľadom na vzdialenosť, ktorá je preňho dostatočne viditeľná. Svoju rýchlosť a svoj spôsob jazdy musí prispôsobiť svojim schopnostiam, terénnym, snehovým a poveternostným pomerom, ako aj hustote premávky na trati.

 1. Voľba jazdnej stopy

Lyžiar alebo snowboardista prichádzajúci zozadu musí svoju jazdnú stopu zvoliť tak, aby neohrozoval lyžiara idúceho pred ním.

 1. Predchádzanie

Predchádzať je dovolené zhora aj zdola, sprava alebo zľava, ale vždy len s odstupom, ktorý poskytne predchádzanému lyžiarovi či snowboardistovi dostatok priestoru pre všetky jeho pohyby.

 1. Vchádzanie na trať a štart jazdy

Každý lyžiar či snowboardista, ktorý chce vojsť na trať alebo sa chce po zastavení dať opäť do pohybu, je povinný rozhliadnuť sa hore i dole a presvedčiť sa, že nemôže ohroziť ani seba, ani ostatné osoby nachádzajúce sa na zjazdovke.

 1. Zastavenie

Každý lyžiar alebo snowboardista sa musí vyhýbať tomu, aby sa zbytočne zdržoval na úzkych alebo neprehľadných miestach zjazdovej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie uvoľniť.

 1. Stúpanie a zostup

Lyžiar alebo snowboardista, ktorý kráča alebo zostupuje peši, musí používať okraj zjazdovej trate.

 1. Rešpektovanie značiek

Každý lyžiar alebo snowboardista musí rešpektovať značenie a signalizáciu.

 1. Úrazy

Pri úrazoch je každý lyžiar alebo snowboardista povinný poskytnúť prvú pomoc.

 1. Povinnosť preukázania sa

Každý lyžiar alebo snowboardista bez ohľadu na to, či je účastník alebo svedok nehody, či je zodpovedný alebo nie, je povinný preukázať svoje osobné údaje.

 


Najlacnejšie cestovné poistenie môžete mať za pár minút! Porovnajte si ceny cez našu online kalkulačku poistenia do zahraničia a určite ušetríte!