0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Nevyhli ste sa mu a spôsobil vám škodu? Výtlk. Čo s tým?

07.03.2013 | Autor: Vladimír Kožuch

Natrafiť na ceste na výtlky dnes nie je žiaden problém, práve naopak. Aby ste sa im vyhli, potrebujete riadne vodičské zručnosti, ak nie rovno certifikát z cestného slalomu. Preto by sa určite aktuálne do cestnej premávky viac hodili vznášadlá ako pozemné motorové vozidlá. To je však možno iba hudba budúcnosti, realita je iná a poriadne deravá. Poradíme vám preto, čo robiť, ak diera na ceste poškodí vaše vozidlo.

Kto zodpovedá za výtlky? Cestári?

Správnejšie povedané správca cestnej komunikácie. Ak si teda spôsobíte škodu na pneumatike či vozidle práve vinou výtlku, tá by vám mala byť nahradená z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie. Keďže by však pri dnešnej situácii správcovia skrachovali už pri menšom množstve uplatnených poistných náhrad, vynašli sa.

Ak existuje značka, musíte si poradiť sami!

Určite ste si mohli všimnúť, že pred viacerými kritickými úsekmi je doplnená značka o znížení rýchlosti a upozornenie na výtlky na ceste. Ak teda prechádzate takýmto úsekom, značkou ste BOLI o výtlkoch INFORMOVANÍ, a teda ste povinní dávať pozor a prispôsobiť jazdu povahe vozovky. Uplatňovanie škody u správcu na úseku, kde je osadená značka s upozornením, vám teda pravdepodobne neprejde. Navyše môžete dostať pokutu, ak rýchlosť nedodržíte a jazdu neprispôsobíte.

PZP verzus Havarijné poistenie

Ako sme už spomínali, náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu môžete dostať len od správcu komunikácie, ak riadne preukážete, že sa vám škoda stala vinou výtlku. Dôležitá je teda dokumentácia miesta nehody. Nielen samotnej pneumatiky či inej časti vozidla, ale aj výtlku na ceste. Určite vám pomôže, ak máte nejakých svedkov. Políciu je potrebné volať len v niektorých prípadoch, ktoré sú dané aj zo zákona, no pomôcť by mala najmä v prípade, že si chcete uplatňovať náhradu škody od správcu komunikácie.

Kedy volať políciu?

Podmienky v zákone určujú, že políciu voláme, ak

 • prišlo k zraneniu osôb
 • došlo k škode na všeobecne-prospešnom zariadení
 • došlo k škode vyššej ako 4000€
 • alebo v prípade, ak sa účastníci nehody nedohodli na vinníkovi (samozrejme platí v prípade dvoch účastníkov, výtlk samotný si svoju vinu určite neprizná)

Ako sa dá uplatniť škoda od správcu komunikácie?

 • z poistenia zodpovednosti za škodu
 • mimosúdnou dohodou
 • na súde v občiansko-právnom konaní

Havarijné poistenie je v tomto prípade istota

Istota, že máte nárok na náhradu škodu zo svojho poistenia. Samozrejme, že musí byť takéto poškodenie vozidla súčasťou poistenia, respektíve nesmie byť krytie škôd na pneumatikách a diskoch vylúčené z poistného plnenia v zmysle príslušných poistných podmienok.

Ďalšou vašou povinnosťou je v prípade havarijného poistenia zaplatiť spoluúčasť, ak ju máte dohodnutú v zmluve. Zdokumentovanie, záznam o poistnej udalosti a prípadné vyjadrenia svedkov sú samozrejmosťou pri každej poistnej udalosti. Navyše, v prípade policajného záznamu o poškodení, ktorý potvrdzuje, že škoda nebola spôsobená vašou vinou, poisťovňa začne vymáhať škodu v rámci poistenia od správcu cesty, a tak sa môže stať, že vám poisťovňa zaplatenú spoluúčasť vráti. Netreba sa však na to spoliehať.

Zhrnutie postupu pri uplatňovaní škody cez havarijné poistenie

 1. Nie je nutné volať políciu, ak to neukladá zákon
 2. Nutná je však dôkladná dokumentácia – fotografie poškodených pneumatík a všetkých častí vozidla, ako aj fotografie výtlku, vozovky či blízkeho okolia, na základe ktorých sa dá vyjadriť príčina, prípadne priebeh vzniku škody. Svedecké výpovede sú veľkou výhodou.
 3. Vyplnenie záznamu o škodovej udalosti
 4. V prípade neschopnosti pokračovať v jazde, máte nárok na pomoc v rámci asistenčných služieb z havarijného alebo z povinného zmluvného poistenia, ktorá vám buď vozidlo opraví na mieste alebo odtiahne do zmluvného servisu
 5. Nahlásenie poistnej udalosti poisťovni – overte si možnosti nahlásenia – telefonicky, online, osobne...
 6. Podľa podmienok daného havarijného poistenia nutnosť zaplatiť spoluúčasť

Dôkaz, že aj malý výtlk môže narobiť veľa škody

A následne drahú opravu v servise. Pre príklad môžeme uviesť, že ak sa vám na výtlku poškodí disk a pneumatika, a teda budete potrebovať prezutie a geometriu podvozku, spolu so servisom vás to môže vyjsť aj na 500€. Samozrejme aj oveľa viac v závislosti od poškodenia, typu vozidla a ďalších faktorov. Výtlky tak rozhodne nie sú lacnou záležitosťou.

Niekoľko zaujímavých rád pre vodičov

 • Ak máte poškodené tlmiče v súvislosti s dlhodobým jazdením na nekvalitných vozovkách, nie je možné si uplatňovať náhradu škody od poisťovne, pretože nejde o náhodnú a náhlu udalosť, a tak nespadá pod poistné krytie.
 • Ak sa vám poškodila pneumatika na výtlku, ktorý ste nemohli predvídať, a teda tvoril prekážku na vozovke, máte právo škodu si vymáhať u správcu komunikácie.
 • Akú sumu vám nahradí poisťovňa a akú správca cesty? Poisťovňa vám nahradí škodu, spoluúčasť si platíte sami. Správca cesty nahrádza škodu v skutočnej výške, ktorá predstavuje náklady na opravu znížené o zhodnotenie vozidla.

Na záver niečo o živote výtlkov – o vzniku a príčinách

Ako dochádza k tomu, že z pomerne dobrej cesty sa razom stane tankodrom?

 • Pravidelná doprava a zaťaženie spôsobí popraskanie vrchnej asfaltovej vrstvy
 • Dážď tejto situácii „pomôže“, pretože vode preniká pod popraskanú vrchnú vrstvu
 • Pri nízkych teplotách voda mrzne a roztiahne sa
 • Ďalší „pomocník“ ľad sa tak postará po roztopení o to, aby medzi vrstvami vozovky ostala medzera
 • Neustálym využívaním cestnej komunikácie sa takto nadvihnutá vrstva asfaltu prepadne
 • Postupné lámanie asfaltu, jeho uvoľňovanie a následná tvorba diery v ceste sú už len zakončením tohto procesu

.... a výtlk je na svete

A čo alebo kto za to môže?

 • Klimatické podmienky
 • Kvalitné materiály
 • Celkový stav vozoviek ešte pred zimou
 • Niektorí „pomalí“ správcovia ciest
 • Príliš veľká intenzita dopravy na niektorých úsekoch
 • Preťažovanie nákladných vozidiel

Ako teda jazdiť po výtlkoch?

Výtlky na cestách spôsobujú nehody
Zdroj obr.:sme.sk