pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aktuálne možnosti pre poistenie pneumatík na trhu

12.03.2021 | Autor: Eva Majerská

Zima a mrazivé počasie neskúša každoročne len ľudí, ale aj cesty. A tie väčšinou dopadnú horšie. Na jar sa tak môžu objavovať nepríjemné výtlky a diery na cestách. Ako riešiť poškodenie kolies a aké poistenie pneumatík vám skutočne pomôže? Dozviete sa v našom aktualizovanom článku.

žena a muž na ceste opravujú defekt

Za vznik nebezpečných dier na cestách môže pôsobenie viacerých faktorov. Pri daždivom počasí môžu byť navyše zaplavené vodou, čo pre vodičov predstavuje značné riziko, že na takýto výtlk nabehnú. Poškodiť pritom môžu nielen samotnú pneumatiku a disky, ale trpia aj tlmiče, riadenie, stabilizátory a geometria.

TIP! Keď sa už výtlku nedokážete vyhnúť, namiesto brzdenia pridajte plyn. Tým odľahčíte prednú nápravu a pneumatika pri nabehnutí na výtlk neklesne tak hlboko. Naopak prudkým brzdením môžete nielen spôsobiť dopravnú nehodu, ale si aj preťažiť koleso.

Kto má zodpovednosť za výtlky na cestách?

Mohli by sme jednoducho povedať, že správcovia ciest. Nie je to však celkom pravda. Škodu na pneumatike z dôvodu nabehnutia na výtlk si môžete u správcu cesty nárokovať len v prípade, že ho nebolo možné predvídať. Teda išlo o neoznačený ojedinelý výtlk na ceste. Vtedy je možné žiadať náhradu škody od správcu cestnej komunikácie z jeho poistenia zodpovednosti za škodu.

Ak je však cesta ako „tankodrom“, ide o stavebný stav cesty alebo je na nej zvislé alebo vodorovné označenie výtlkov, správca danej cesty vám nepomôže. Nerovnosti a diery na cestnej vozovke bolo možné predvídať a vodiči sú povinní prispôsobiť svoju jazdu povahe a podmienkam vozovky.

Postup pre uplatnenie škody u správcu cestnej komunikácie

 1. V prvom rade zabezpečte miesto.
 2. Zavolajte políciu (Hoci škoda nemusí prevyšovať stanovený limit 3 990 €, pri riešení náhrady škody sa vám môže policajný záznam hodiť, keďže vinník škodovej udalosti, ktorý by priznal vinu, neexistuje. Policajti môžu potvrdiť príčinu vzniku poškodenia.).
 3. V každom prípade si vyhotovte fotodokumentáciu poškodenia vozidla aj úseku cesty s detailom na výtlk.
 4. Ak ste mali svedkov škodovej udalosti, požiadajte ich o zotrvanie na mieste alebo o kontakt.
 5. Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne, kde máte uzatvorené PZP, prípadne havarijné poistenie. Je možné, že vám operátor poradí vyplniť Správu o nehode.
 6. Zistite, kto je správcom danej cestnej komunikácie a podajte žiadosť o náhradu škody. Je dobré, aby obsahovala údaje o vodičovi, vozidle, mieste škodovej udalosti a rozsahu škody, priložte fotodokumentáciu, policajný záznam (ak bol vyhotovený), faktúru za opravu, prípadne vyplnenú Správu o nehode.

POZOR! Musíme však upozorniť na to, že zákon o pozemných komunikáciách dáva správcom ciest pomerne široký priestor na to, aby za poškodenie pneumatík nezodpovedali. Formulácie v zákone totiž obsahujú viaceré výnimky. Preto sa všeobecne hovorí, že vymáhanie škôd od správcov ciest je skôr neúspešné. V niektorých prípadoch môže skončiť až na súde.

Poistenie pneumatík je vašou istotou

Aby ste sa vyhli zbytočným ťahaniciam so správcami ciest s nejasným výsledkom, je lepšie staviť na poistenie. V rámci neho máte viacero možností.

Asistenčné služby z povinného zmluvného poistenia

PZP ako také nekryje škody na vozidle poisteného. Je však možné si isté náhrady škody uplatniť cez asistenčné služby. Viaceré poisťovne poskytujú v rámci nich opravu defektu či odtiahnutie do najbližšieho servisu pri nepojazdnom vozidle u nás alebo aj v zahraničí. Je preto dobré si pri uzatváraní PZP pozrieť aj rozsah asistenčných služieb danej poisťovne.

Generali poistenie výtlku alebo Generali poistenie pneumatík

Poistenie výtlku si môžete uzatvoriť v Generali poisťovni v rámci PZP balíku L a XL. V tomto prípade poistenie výtlku od Generali kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky. Za takýto stav sa považuje zmena v stave zjazdnosti pozemnej komunikácie, ktorú spôsobilo stavebne alebo technicky náhle a neočakávané poškodenie vozovky alebo jej súčastí, ktoré nie sú riadne označené dopravným značením. Rovnako platí, že vodič musí svoju jazdu prispôsobiť stavu vozovky a podmienkam na ceste. Poistenie výtlku od Generali platí na území SR a pri poistnom plnení sa uplatňuje odpočítanie spoluúčasti vo výške 10 %.

Generali poisťovňa vo svojom najširšom PZP balíku XL ponúka okrem poistenie výtlku aj poistenie pneumatík. Poistné krytie zahŕňa poškodenie pneumatík v dôsledku defektu, defektu pri dopravnej nehode či vandalizmu. Nemusí tak ísť len o zlý stav vozovky. Poistenie pneumatík Generali platí v rámci geografického územia Európy a na území Turecka a maximálnym poistným plnením na pneumatiku je 150 € na jednu poistnú udalosť.

AXA poistenie asistencie pneumatík

Axa pojišťovňa, po novom už pod UNIQA Insurance Group, ponúka poistenie asistencie pneumatík zdarma v rámci každého povinného zmluvného poistenia. Pripoistenie zahŕňa aj defekt pneumatiky (opravu, výmenu, odťah). Kryté je v rámci neho poškodenie pneumatík z dôvodu nabehnutia na klinec či iný ostrý predmet na vozovke, zlého stavu vozovky, napr. výtlku, dopravnej nehody či vandalizmu. Náhradu škody má poisťovňa AXA pre poistenie pneumatík stanovenú maximálne na výšku 120 € na poistnú udalosť a uplatniť si ju klient môže najviac 2-krát počas poistného obdobia. Poistenie asistencie pneumatík AXA je platné na území Slovenska a Česka bez spoluúčasti.

Iné poisťovne aktuálne poistenie pneumatík, či už ako pripoistenie alebo samostatne, neposkytujú.

Havarijné poistenie kryje pneumatiky s obmedzením

Vo všeobecnosti je havarijné poistenie výhodné, ak si chcete poistiť škody na vlastnom vozidle. Pri krytí pneumatík však platia isté výnimky. Poisťovne z havarijného poistenia kryjú poškodenie, zničenie či krádež pneumatík, ale zároveň si väčšina z nich uplatňuje výluku. Týka sa toho, že poskytnú poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie pneumatík len v prípade, že z tej istej príčiny a v tom istom čase prišlo aj k inému poškodeniu vozidla alebo jeho zničeniu, alebo k poistnej udalosti následkom vandalizmu. Čiže samostatné poškodenie pneumatiky bez poškodenia inej časti vozidla nie je možné uplatniť z havarijnej poistky. Ak by k plneniu prišlo, výška a nárok naň sa riadia platnými všeobecnými poistnými podmienkami danej poisťovne.

Ako si uplatniť škodu v poisťovni?

Okrem dôležitých úkonov na mieste škodovej udalosti, ktoré sme už uviedli vyššie (zabezpečenie miesta, privolanie polície v prípade potreby, oslovenie svedkov a vyhotovenie fotodokumentácie), je pre poisťovňu potrebné:

 • spísanie Správy o nehody;
 • kontaktovanie asistenčnej služby poisťovne;
 • nahlásenie škodovej udalosti (písomne, cez aplikáciu alebo inou možnosťou, ktorú poisťovne umožňujú).

Zaujímavé rady pre vodičov na záver

 • Ak máte poškodené tlmiče v súvislosti s dlhodobým jazdením na nekvalitných vozovkách, nie je možné si uplatňovať náhradu škody od poisťovne, pretože nejde o náhodnú a náhlu udalosť, a tak nespadá pod poistné krytie.
 • Akú sumu vám nahradí poisťovňa a akú správca cesty? Poisťovňa vám nahradí škodu, spoluúčasť si platíte sami. Správca cesty nahrádza škodu v skutočnej výške, ktorá predstavuje náklady na opravu znížené o zhodnotenie vozidla.


Pozrite si možnosti poistenia pneumatík v rámci výhodného povinného zmluvného poistenia