0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Už dve poisťovne na Slovensku neuplatňujú amortizáciu

23.06.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Ktorá bude ďalšia? Uvidíme... Na teraz však môžu byť spokojní klienti poisťovní Allianz a KOOPERATIVA. Presnejšie povedané poškodení, ktorým budú tieto poisťovne za klientov - vinníkov nahrádzať škody bez odpočtu amortizácie.

Poisťovne Allianz a KOOPERATIVA sú zatiaľ jediné

Prvou poisťovňou, ktorá sa rozhodla neznižovať výšku náhrady škody pri jej uplatňovaní z PZP, bola Allianz – Slovenská poisťovňa ešte v decembri 2013. Ostatné poisťovne aj naďalej postupovali po starom. Pri náhrade škody tak automaticky odpočítavali istú čiastku v zmysle toho, že opravou motorového vozidla a prípadnou výmenou dielov prichádzalo k zhodnoteniu vozidla, a tým pádom zvyšovaniu jeho hodnoty. Takúto situáciu riešili odpočtom tzv. amortizácie jednotlivých dielov. Poškodený musel v tom prípade doplatiť rozdiel medzi fakturovanou sumou zo servisu a sumou stanovenou ako náhrada škody zo strany poisťovne.

V čom spočíva zrušenie tzv. amortizácie?

Allianz už vyše roka a pol amortizáciu neuplatňuje a od 1.júna 2015 rovnaký postup dodržiava aj KOOPERATIVA poisťovňa. Prijala uznesenie, na základe ktorého zmenila postup výpočtu skutočnej škody na motorových vozidlách pri škodách uplatnených z povinného zmluvného poistenia. Od 1. júna už pri likvidácii škôd neuplatňuje zhodnotenie – výpočet amortizácie. Treba však upozorniť, že ide výlučne o prípady, pri ktorých sa nezačala uplatňovať škoda pred týmto dátumom.

Uvedenú zmenu prijala poisťovňa najmä preto, aby odbremenila klientov so staršími vozidlami, často s nižšími príjmami, ktorí museli v servisoch doplácať, a tak zaťažovať svoj rodinný rozpočet. Navyše táto zmena urýchli proces likvidácie škôd, vystavovanie krycích listov a prináša jednoduchšie pravidlá pre klientov. Určite sa tak zaraďuje medzi výhody, ktoré by klienti radi uvítali vo všetkých poisťovniach.