pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

TOP pracovné pozície na Slovensku: najhľadanejšie, najlepšie platené a s najväčšou fluktuáciou

06.03.2023 | Autor: Eva Majerská

Rok 2022 ukázal, že o prácu na Slovensku núdza nie je. Štatisticky počet voľných miest neustále z roka na rok stúpa. Samozrejme, nie všetky sú žiadané, nie všetky sú adekvátne ohodnotené a sú tiež určité pracovné oblasti či pozície, kde slovenskí zamestnanci dlho nevydržia a vyznačujú sa vysokou fluktuáciou. Pozrime sa na rebríčky top pracovných pozícií, a to z hľadiska obľúbenosti, platov a tiež tendencie opustiť ich.

riaditeľ na stretnutí

Kto zarába najviac? Manažéri, piloti a programátori

Medzi najlepšie platené pozície už tradične spadajú riadiace funkcie, vysoký manažment a pracovníci z informačných technológií. U generálnych riaditeľov môže mesačný plat presiahnuť aj 5 000 €. Niekoľko tisíc si dokážu zarobiť skúsení programátori a softvéroví inžinieri. Veľmi dobre platenou pozíciou je pilot lietadla. Vysoké platy sú aj v bankovníctve či farmaceutickom priemysle.

Najobľúbenejšie pracovné pozície – marketing a médiá

Firmy, samozrejme, ponúkajú vysoké platy najmä na pozície, ktoré sú dlhodobo ťažko obsadzované alebo má pri nich zamestnanec vysokú zodpovednosť. Nájsť spoľahlivého manažéra so skúsenosťami alebo kvalitného programátora je pre personalistov ťažký oriešok. Zato pozície v marketingu, médiách či v prekladateľstve a administratíve sú medzi Slovákmi najobľúbenejšie a hlási sa na ne najviac uchádzačov. U stredoškolsky vzdelaných vedie administratíva, vysokoškolsky vzdelaní si najviac hľadajú pozície v marketingu a médiách, najmä tie, ktoré je možné robiť aj z domu. Veľkú popularitu za posledné roky získala práca copywritera, teda tvorba marketingových textov na webové stránky a sociálne siete.

Z akých pozícií a odborov Slováci najviac utekajú

Dlhé roky platí, že najväčšiu fluktuáciu majú ľudia do 35 rokov, pretože majú logicky snahu naberať čo najviac pracovných skúseností. Dnes už je pomerne zriedkavé stráviť na jednom mieste viac než 10 rokov. V priemere Slováci strávia približne štyri roky u jedného zamestnávateľa. Zároveň, samozrejme, platí, že čím vyššia pozícia, tým menšia tendencia je odísť za inou prácou.

Veľká fluktuácia je najmä v gastrobiznise, v ubytovacích a stravovacích službách. Taktiež sa rýchlo menia zamestnanci v telemarketingu a na administratívnych pozíciách, ale aj medzi obchodníkmi, kde sú často zárobky zložené z viacerých zložiek (fixný plat a prémie z uzavretých zmlúv). Vysokú fluktuáciu majú aj zamestnanci personálnych agentúr a pracovníci v maloobchode a veľkoobchode.

Dôvody, pre ktoré zamestnanci dávajú výpovede a odchádzajú k iným zamestnávateľom, môžu byť rôzne. Väčšinou je to nespokojnosť s platom, s kolektívom, zlé vzťahy na pracovisku či preťaženosť zamestnancov.

Niekedy môžu zavážiť aj nedostatočné výhody a chýbajúce vybavenie na vykonávanie práce. Samozrejmosťou by v prípade pozícií, ktoré zahŕňajú cestovanie, malo byť služobné vozidlo a mobil na náklady zamestnávateľa. Práve toto sú pozície, pri ktorých sa zamestnancovi oplatí uzavrieť si poistenie zodpovednosti zamestnanca, aby pri nehode nemusel platiť náhradu škody z vlastného vrecka. Pri dobre zostavenej poistnej zmluve má zamestnanec garanciu krytia pri neúmyselne či z nedbanlivosti spôsobených škodách na majetku, ale aj na zdraví či živote. Môže kryť škody vzniknuté na zverených či prepravovaných veciach, majetku zamestnávateľa, na základe chybne vykonanej služby a práce. Rozsah krytia a zaraďovanie do rizikových tried podľa typu zamestnania sa môže v rôznych poisťovniach líšiť, ako aj výška poistného. Treba si však dať pozor na zverené veci a škody spôsobené stratou. Tie sú z tohto typu poistenia vylúčené, a tak poisťovňa nebude kryť prípady, ak napríklad IT pracovník stratí alebo mu odcudzia firemný notebook, mobilný telefón alebo iné zverené zariadenia.

DOBRÉ VEDIEŤ: Ak sa už nejaká tá nepríjemná udalosť v zamestnaní pritrafila, určite sa vám bude hodiť vedieť, ako postupovať pri škode spôsobenej zamestnávateľovi.


Chcete sa chrániť pred neúmyselnými škodami v zamestnaní? Uzatvorte si poistenie zodpovednosti zamestnanca! S našou kalkulačkou si ho vybavíte jednoducho, rýchlo a za tú najlepšiu cenu.