pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podomácky vyrobené traktory môžu od septembra voľne jazdiť po cestách!

02.12.2013 | Autor: Vladimír Kožuch

Ak patríte k domácim majstrom, ktorí si záhradu či pole obhospodarujú vlastnoručne vyrobeným traktorom, potom pozorne čítajte – táto informácia je určená práve vám!

Prvého septembra 2013 totiž vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorá umožňuje už aj podomácky vyrobeným traktorom a vlečkám jazdiť po cestných komunikáciách. Na to, aby ste však takéto vozidlo mohli bez obmedzenia používať je potrebné splniť určité podmienky.

Zvláštne evidenčné číslo s písmenom „C“

Vlastnoručne vyrobený traktor, vlečka či inak podomácky vyrobené vozidlo, bez ohľadu na jeho vzhľad a technický stav, môže byť od 1. septembra 2013 považované za právoplatného účastníka cestnej premávky, no to len vtedy, ak získa špeciálne evidenčné číslo typu C. Takzvané C-éčkové evidenčné číslo môžu získať iba také vozidlá, ktoré neboli schválené pre premávku a používajú sa na poľnohospodárske či lesné práce. Nemôže teda ísť o typizované vozidlá, vozidlá jednotlivo vyrobené (na základe licencie) či dovezené vozidlá. Na rozdiel od bežných vozidiel, tieto nemusia spĺňať žiadne technické predpisy, a teda ani podliehať technickej či emisnej kontrole.

Ako získať tabuľku so zvláštnym EČV typu C?

O pridelenie špeciálneho evidenčného čísla typu C je možné požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte určenom na základe trvalého bydliska majiteľa vozidla. Stačí predložiť žiadosť s príslušnými údajmi, požadovanú fotodokumentáciu a zaplatiť jednorazový poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom typu C, ktorého výška je stanovená na 33 eur. Toto oprávnenie sa udeľuje na obdobie troch rokov a oprávňuje vodiča jazdiť s vozidlom po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti a v prípade špeciálnej výnimky aj na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej viditeľnosti. Túto výnimku je možné udeliť iba na vymedzený čas a konkrétnu trasu vozidla, pričom za jej udelenie sa nevyberá žiaden poplatok.

Stiahnite si Žiadosť o pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom typu C.

Pre vybavenie evidenčného čísla typu C je potrebné správne vyplniť príslušný formulár aj s uvedením predpokladaného účelu, v prípade výnimky aj s uvedením času a trasy prevádzkovania vozidla. Žiadosť o pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C, musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia, adresa pobytu
 2. názov spoločnosti, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, osobné údaje o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby (podľa bodu 1)
 3. základné technické údaje vozidla:
  • značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla (ak je možné tieto údaje zistiť)
  • dĺžku, šírku a výšku vozidla
  • fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu
  • odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania vozidla v premávke
  • dátum a podpis žiadateľa

V prípade jazdy bez tohto zvláštneho EČV, hrozí vodičovi pokuta až do výšky 500 € a odobratie vodičského preukazu na 1 rok!

PZP-ko už aj pre domácky vyrobené traktory

Keďže bolo vozidlám s EČV typu C zo zákona povolené jazdiť po cestných komunikáciách, bolo potrebné, aby sa zabezpečila aj následná ochrana ostatných účastníkov premávky v prípade nehody. Na všetky vozidlá typu C musí preto byť automaticky uzatvorené aj povinné zmluvné poistenie. PZP má aj v tomto prípade kryť škody spôsobené prevádzkou takéhoto podomácky vyrobeného traktora, pričom vodič za tieto škody nesie plnú zodpovednosť a je povinný ich poškodeným stranám uhradiť. Na rozdiel od klasického PZP, kde sa cena poistného vypočítava na základe konkrétnych kritérií a sadzieb, bude cena PZP pre vozidlá typu C určená jednotne pre všetky vozidlá. Keďže poisťovne vytvorili pre C-éčkové vozidlá samostatnú kategóriu s pevnou sadzbou, kritériá ako vek vodiča, okres evidencie či výkon vozidla už pri výpočte ceny PZP nebudú hrať žiadnu rolu. Na podomácky vyrobený traktor či iné vozidlo určené na pomocné práce v hospodárstve si tak budete môcť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vo výške cca 25 eur. Niektoré poisťovne však môžu ponúkať aj drahšiu alternatívu tohto PZP, čo súvisí s vyšším poistným krytím daného produktu.

Ako uzatvoriť PZP na vozidlo so zvláštnym EČV typu C?

Poistiť si auto online je dnes viac ako jednoduché. Pomocou online kalkulačky PZP si ho môže uzavrieť každý, kto má prístup k internetu. Uzatváranie povinného zmluvného poistenia pre vozidlá kategórie C je však ešte jednoduchšie, ako poisťovanie klasických osobných vozidiel. Keďže je cena PZP pre C-éčkové vozidlá jednotná, stačí si v kalkulačke pre výpočet ceny PZP zvoliť správnu kategóriu vozidla, zadať osobné údaje a základné informácie o vozidle a odoslať objednávku.

Rovnako ako pre osobné vozidlo, tak aj pre vozidlo kategórie C si budete môcť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online. Na to stačí ak:

 1. v kalkulačke pre výpočet ceny PZP na www.netfinancie.skzvolíte kategóriu „vozidlo s EČV typu C“
 2. zadáte požadované údaje a odošlete záväznú objednávku poistenia
 3. uhradíte poistné na účet vami vybranej poisťovne

Novela zákona má aj svojich odporcov

Napriek tomu, že novela zákona bola odsúhlasená, ozývajú sa aj hlasy, ktoré s pustením vozidiel typu C na cestné komunikácie nesúhlasia. Podľa kritikov má novela veľmi veľa nedostatkov. Prvým z nich je, že neberie žiaden ohľad na technický stav týchto vozidiel, čím prispieva k znižovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Mnohé vozidlá s C-éčkovým EČV môžu byť podľa kritikov v hroznom technickom stave – s nefunkčnými či slabými brzdami, nedostatočným osvetlením, chýbajúcimi či nefunkčnými brzdnými svetlami a smerovkami.

Policajný zbor ako kontrolný orgán dohliadajúci na technický stav jednotlivých vozidiel bude mať podľa kritikov len veľmi malý vplyv na zlepšenie situácie. Policajt totiž môže vodičovi nariadiť technickú kontrolu, no len máloktorý podomácky vyrobený traktor by takto prísnou kontrolou aj prešiel. Čiastočná technická kontrola sa však zo zákona nevykonáva. Rovnako negatívne je vnímané aj oslobodenie C-éčkových vozidiel od emisných kontrol, čo priamo vplýva na zvyšovanie celkového množstva emisií. Odporcovia novely tiež tvrdia, že účel použitia takýchto vozidiel je viac ako nejasný a hrozí, že viacerí vodiči budú ilegálne prerábať svoje staré osobné vozidlá, ktoré neprešli technickou a emisnou kontrolou, a tak budú jazdiť ešte ďalšie tri roky bez STK.

Autor návrhu, Jaroslav Baška, na druhej strane vníma novelu zákona ako pozitívny krok, ktorý ocenia najmä menší domáci hospodári. Podľa neho možnosť vyjsť na cestné komunikácie určite uvítajú nielen menší poľnohospodári pri obrábaní polí a zbere úrody, ale aj lesní robotníci pri ťažbe dreva a menší včelári napríklad pri sezónnom presune včelstva. Podľa Bašku by si novela vedela nájsť aj praktické uplatnenie pri zbere separovaného odpadu, a to predovšetkým v menších obciach. Zavedenie zvláštneho evidenčného čísla typu C tak nielen uľahčí prácu tisíckam drobných hospodárov, ale v neposlednom rade pomôže aj spresniť evidenciu týchto doma vyrábaných vozidiel, upresnil Baška.