pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Prevzatie poisťovne AXA spoločnosťou UNIQA je vo finále

23.10.2020 | Autor: Eva Majerská

V uplynulých dňoch bola dokončená akvizícia spoločností AXA v niektorých štátoch strednej Európy pod značku UNIQA. Čo všetko sa mení a ako táto zmena ovplyvní aktuálne platné zmluvy sa dozviete v našom článku.

vývesný štít AXA na budove

Začiatkom roka 2020 sme vás už informovali, že sa plánuje zlúčenie týchto spoločností a poisťovňu AXA na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku preberie do vlastníctva UNIQA. Aktuálne bol tento proces k 15.10.2020 dokončený po udelení potrebných povolení a UNIQA sa stala ich novým vlastníkom. Vo zvyšných krajinách zostáva však AXA aj naďalej pôsobiť.

Klienti AXA poisťovne sa nemusia ničoho obávať

Z času na čas sa na finančnom trhu stávajú podobné podielové alebo vlastnícke zmeny, tieto však nemávajú dopad na klientov. Tak je to aj v tomto prípade a predstavitelia oboch spoločností ubezpečujú, že to pre zákazníkov nepredstavuje žiadnu zmenu. Všetky uzatvorené zmluvy s AXA sú aj naďalej platné bez akýchkoľvek zmien a ani nemôžu byť upravené bez predchádzajúceho súhlasu klienta.

V prípade záujmu sú aj teraz k dispozícii produkty od poisťovne AXA a ľudia si ich môžu uzatvárať. Rovnako tak majú možnosť poisťovňu kontaktovať a riešiť potrebné záležitosti na doterajších kontaktných miestach, telefónnych číslach alebo e-mailových adresách. K zmene týchto údajov, k zmene postupu, ako aj k úprave dizajnu pobočiek, príde až začiatkom januára 2021. O všetkom však budú klienti v dostatočnom predstihu informovaní.

Prevzatie sa týka všetkých spoločností skupiny AXA na Slovensku:

  • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.
  • AXA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

UNIQA je kvalitnou a stabilnou značkou

V strednej a východnej Európe patrí UNIQA do TOP 5 poisťovacích spoločností. Uvedenou integráciou si posilní svoje postavenie a získa 5 miliónov nových klientov.

Na slovenskom trhu ešte viac upevní svoju štvrtú pozíciu, preberie 750 000 zákazníkov a porastie jej trhový podiel na viac ako 10 %. Navyše vďaka portfóliu AXA bude môcť vstúpiť aj na dôchodkový a investičný trh. Týmto rozšírením umožní klientom uzatvárať si aj nové druhy produktov, ktoré UNIQA doteraz neposkytovala, a na druhej strane zabezpečí aj naďalej podporu služieb existujúcim klientom z AXA.

Všetky právne aspekty súvisiace s fúziou spoločností AXA a UNIQA na Slovensku by mali byť právne doriešené do leta 2021.

Potvrdené hodnotenie ratingu „A“ pre UNIQA

Klienti sa nemusia obávať ani toho, že v dôsledku kúpy sa UNIQA nejakým spôsobom zadĺžila, prípadne sa nejak ovplyvní jej budúce fungovanie. Spoločnosť zostáva aj naďalej v dobrej kondícii, keďže nákup bol realizovaný z vlastných zdrojov a nebolo potrebné navyšovanie kapitálu. Dlhodobá bonita a finančná sila jej boli potvrdené aj na základe ponechaného ratingu „A“ od ratingovej agentúry Standard & Poor´s.

Na záver pripájame aj vyjadrenie generálneho riaditeľa skupiny UNIQA Group, pána Andreasa Brandstettera:

„V strednej a východnej Európe úspešne pracujeme už 20 rokov. Pre nás sú rastové trhy v strednej a východnej Európe druhým domácim trhom. Kúpou spoločností AXA, ktoré so svojím ziskovým retailovým obchodom a vyváženým sortimentom produktov perfektne zapadajú do našej dlhodobej stratégie rastu, sme teraz jednou z vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe“.


Pozrite a porovnajte si aktuálne ponuky PZP od AXA aj UNIQA!