pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poisťovňa AIG prechádza pod Colonnade Insurance

28.04.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Zmeny vlastníckych práv či názvov poisťovní nie sú žiadnymi novinkami. Aktuálne so zmenou prichádza aj poisťovňa Colannade, ktorá od 1.5.2017 preberá pod seba klientov a záväzky poisťovne AIG.

Po nedávnej zmene poisťovne QBE na Colonnade prichádza jej vlastník, poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited, s ďalšou zmenou. Spoločnosť totiž získala poisťovacie aktíva poisťovne AIG Europe Limited. Plní tak postupne svoj cieľ, ktorým je dlhodobé pôsobenie a rozširovanie poisťovacích aktív v rámci strednej a východnej Európy. Aktuálne sa prevod aktív týka pobočiek na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Konkrétne na slovenskom poistnom trhu ide najmä o poistné zmluvy na poistenie priemyslu a podnikateľov.

Aké zmeny čakajú od mája klientov AIG?

Takmer žiadne. Všetky uzatvorené zmluvy s poisťovňou AIG zostávajú naďalej platné v pôvodnom znení. Zodpovednosť za ich správu, likvidáciu poistných udalostí a ďalšie záväzky preberá od 1.5.2017 poisťovňa Colonnade, u nás konkrétne Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Ďalšie praktické informácie

  • Po uplynutí poistného obdobia budú pôvodné poistné zmluvy po akceptácii klientom nahradené poistnými zmluvami od Colonnade.
  • V prípade vzniku poistnej udalosti z uzatvoreného poistenia od AIG bude likvidáciu po 1.5.2017 riešiť už poisťovňa Colonnade.
  • Produkty, ktoré ponúkala poisťovňa AIG – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikajúcich fyzických a právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov – prevezme a bude ponúkať naďalej Colonnade.
  • Aktuálni zamestnanci AIG sa po 1.5.2017 stanú zamestnancami novej poisťovne.

S touto situáciou súvisí aj zmena kontaktných údajov a klienti budú v prípade potreby už využívať kontaktné údaje poisťovne Colonnade.

Samozrejme, pri najbližšie zasielanej korešpondencii klientom im budú tieto zmeny oznámené aj individuálne, pričom by sa tak malo stať max. do 3 mesiacov.

logo AIG a Colonnade