pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Novinky a zmeny prijaté pre rok 2017

02.01.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Pozrite si stručný prehľad toho, čo nás čaká v roku 2017 v niektorých oblastiach, ako sú dane, hypotekárne úvery, motorizmus či sociálna oblasť. Niektoré nás potešia, iné už menej.

1. Novinky pre motoristov

 • Od 1. februára 2017 začínajú platiť nové registračné poplatky, o ktorých sme vás už bližšie informovali. Inštitút finančnej politiky však zároveň zavádza aj štátnu kalkulačku, ktorá pomôže s výpočtom ceny vášho ojazdeného auta. Výsledkom výpočtu by mala byť priemerná cena daného modelu na základe príslušných údajov. Určovať sa bude podľa veku, výkonu motora a počtu najazdených kilometrov. Kalkulačka je dostupná na stránke inštitútu a okrem odhadu hodnoty jazdeného automobilu si tam môžete zistiť aj výšku registračného poplatku.
 • Zavádzajú sa nové označenia palív na čerpacích staniciach. Musíme upozorniť, že pôjde o dodatočné označenie, ktoré by malo dopomôcť tomu, aby bolo označovanie v členských krajinách EÚ jednotné a nedochádzalo tak k zbytočným omylom. Aj naďalej ostanú u nás uvedené aj pôvodné označenia. Táto zmena sa zavádza postupne – do právnych poriadkoch sa musí aplikovať do 30.4.2017 a do praxe v priebehu 2 rokov. Po novom tak budú palivá označené pomocou symbolu a písmena nasledovne:
symboly - označenie palív

Za označením bude navyše číslo, ktoré určuje podiel biozložky (E5, B7....). Uvedenú zmenu budú musieť aplikovať aj výrobcovia pri označovaní palivových nádrží pri novovyrobených vozidlách. Táto úprava, resp. dodatočné jednotné označenie by však malo obmedziť prípady natankovania zlého paliva, a tým pádom vážneho poškodenia motora.

2. Zmeny v daňovej oblasti

 • Daň z príjmu, ktoré platia firmy, sa bude znižovať. V roku 2012 sa daň z príjmu zvyšovala z 19 % na aktuálnych 23 %, s čím logicky firmy nesúhlasili. V roku 2017 však prichádza zmena a výška dane z príjmov, ktorú si budú môcť firmy uplatniť prvýkrát v roku 2018 (za rok 2017) bude už vo výške 21 %.
 • Zavádza sa nová daň z dividend. Z dividend museli doteraz podnikatelia platiť zdravotné odvody vo výške 14 %. Od roku 2017 sa namiesto nich zavádza daň z dividend vo výške 7 %. Prvýkrát sa bude uplatňovať v roku 2018. Na jednej strane sa podnikatelia môžu tešiť z nižšej sadzby, no zdravotné odvody sa platili len z dividend do výšky 50-tisíc eur, zatiaľ čo daň sa bude platiť z celkovej výšky dividend. V konečnom dôsledku to pre niektorých môže znamenať vyššie poplatky.

3. Sociálna oblasť prináša viacero pozitívnych zmien, ale aj tie negatívne

 • Materské sa bude od 1.1.2017 zvyšovať, konkrétne maximálna možná výška materského. Využiť ho budú môcť tie mamičky, ktoré majú mesačný príjem vyšší ako 1287 €. Získajú tak najvyššie možné materské, a to vo výške 1260 € v prípade 31-dňového mesiaca a 1219,30 € v prípade 30-dňového mesiaca.
 • Od 1.5.2017 sa následne zvýši materské všetkým mamičkám, a to z aktuálnych 70 % z predchádzajúcej hrubej mzdy na 75 %.
 • Od 1.5.2017 sa bude rovnako zvyšovať aj rodičovský príspevok. O žiadnu výraznú zmenu však nepôjde. Aktuálna výška 203,20 € sa upraví na 213,20 €.
 • Zvýši sa maximálny vymeriavací základ pre sociálne odvody. Vymeriavací základ 4290 €, čo predstavuje 5-násobok priemernej mzdy, sa upraví na 6181 €, čiže 7-násobok priemernej mzdy. Táto zmena ovplyvní každého, kto zarába viac ako 4290 €.
 • Pri zdravotných odvodoch sa maximálny vymeriavací základ ruší, takže najmä podnikatelia s vysokými príjmami budú platiť vyššie odvody. Prejaví sa to až v roku 2018, kedy sa bude vykonávať ročné zúčtovanie za rok 2017.
 • Od 1.1.2017 musíme počítať aj s predĺžením odchodu do dôchodku, konkrétne o 76 dní (62 rokov a 76 dní). Týka sa to narodených po 31.12.1954. Úľavy sú len pre ženy v závislosti od počtu detí a pre náročné povolania, ako napr. baníci, pracovníci v jadrových elektrárňach a podobne.
 • Ruší sa zvyšovanie dôchodkov o percentá v prípade chudobných dôchodcov. Doteraz sa dôchodcom, ktorí zarábali menej ako priemernú mzdu, pridávalo 20 % z rozdielu medzi jeho mzdou a priemernou mzdou. Tým sa im zvýšil dôchodok. Podľa plánu sa mali aj tieto hodnoty zvyšovať, od 1.1.2017 tak tomu však nie je. Zvýšenie ostáva na hodnote 20 %, čo bude znamenať zníženie dôchodkov o niekoľko centov.
 • Na základe valorizácie príde k celoplošnému zvyšovaniu dôchodkov, a to o 8,20 € v prípade starobných, o 7,90 € v prípade predčasných a 7,10 € v prípade invalidných dôchodkov.
 • Od 1.1.2017 sa zvyšuje sadzba povinných príspevkov do II. piliera, a to z aktuálnej výšky 4 % na 4,25 %.

4. Podnikatelia sa tejto zmene potešia

 • Paušálne výdavky, ktoré si môžu podnikatelia aktuálne uplatňovať vo výške 40 %, maximálne však vo výške 5040 €, sa zvyšujú. Pri podávaní daňového priznania za rok 2017 si tak budú môcť uplatniť paušálne výdavky vo výške až 60 % s maximálnou výškou 20 000 €. Pre mnohých to bude znamenať nižšiu daň z príjmov, ako aj nižšie zdravotné či sociálne odvody.

5. Získavanie hypoték sa skomplikuje

 • Aspoň v prípade snahy o získanie 100 %-nej hypotéky, ktorá je už aj teraz značne obmedzená. Banky sa snažia znižovať počty takýchto hypoték, dokonca aj také s 90 %-ným financovaním. Ideál pre nich predstavuje 80 %.
 • Už teraz existujú tzv. stres testy, na základe ktorých sa pri klientoch posudzuje nielen schopnosť splácať, ale aj schopnosť splácať úver pri zvýšení úrokovej sadzby o 2 %.
 • Od nového roka sa bude posudzovať reálny príjem. V rámci neho bude určená 20 %-ná rezerva z disponibilného príjmu, ktorá sa nepoužije na splácanie. Táto rezerva sa však bude zavádzať postupne od výšky 5 % až po 20 %. Ďalej sa bude posudzovať vyvážené finančné portfólio klienta a jeho finančná disciplína. Na základe týchto kritérií bude pre mnohých náročnejšie získať hypotéky v žiadaných výškach.


Porovnávajte a ušetrite. PZP za najlepšiu cenu môžete mať aj vy!