pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Pre a proti pri nových registračných poplatkoch za autá

22.08.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Budú od februára 2017 ovplyvňovať výber auta jeho objem a vek? Malo by to byť viac ako pravdepodobné, keďže sa majú zvyšovať registračné poplatky pre silnejšie vozidlá a navyše sa tieto budú platiť pri každom prepise.

Aktualizácia: Od 1. júla 2023 platia nové pravidlá týkajúce sa registračných poplatkov. Rovnako sa upravili aj ich výšky pre jednotlivé vozidlá. Všetky aktuálne informácie nájdete v našom novom článku o registračných poplatkoch od 1.7.2023.

Vlnu nevôle zaznamenalo už prvotné zavedenie registračných poplatkov, pretože dosť zásadne zvýšilo náklady pri kúpe auta. Pripravovaná úprava tiež nebude práve obľúbenou. Pre niektorých majiteľov vozidiel sa síce „registračná daň“ zníži, ale platiť sa bude pri každom prepise vozidla. Prečo k takejto zmene vlastne prichádza?

Európska únia zhodnotila, že pôvodne zavedené registračné poplatky nie sú v súlade s právami EÚ. V snahe dodržiavať myšlienku voľného trhu v rámci Únie boli totiž staršie vozidlá pri dovoze znevýhodňované. Európska únia preto navrhla poplatky zrušiť, čo by však zas štát pripravilo o veľké peniaze. Riešením má byť preto uvedená zmena – poplatky ostanú a navrhnutá legislatíva by mala byť už aj v súlade s legislatívou EÚ. Keďže sa totiž bude poplatok za registráciu platiť pri každom prepise, o znevýhodňovaní starších vozidiel už nemôžeme hovoriť, skôr naopak. Proti tejto novele sú však okrem samotných majiteľov áut aj viacerí odborníci z oblasti, napr. Autoklub SR. Návrh zákona sa bude síce ešte pripomienkovať a schvaľovať, podľa situácie v parlamente sa však očakáva jeho schválenie.

Ako konkrétne sa zmenia registračné poplatky?

Registračný poplatok bude nový majiteľ vozidla platiť pri jeho prvom prihlásení do evidencie v SR (nové a dovozené vozidlá), ale aj pri každom ďalšom prepise (jazdené vozidlá). Uvedené poplatky sa týkajú vozidiel kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie.

Výška poplatku bude závisieť od:

  • výkonu motora (stanovený poplatok)
  • veku vozidla (koeficient zostatkovej hodnoty vozidla)
tabuľka – registračné poplatky podľa výkonu

tabuľka – koeficient podľa veku

Nové poplatky v praxi

Výška poplatku je stanovená ako kombinácia poplatku podľa výkonu a koeficientu podľa veku vozidla. Čím dlhšie obdobie je od prvého prihlásenia, tým bude prepis lacnejší. Lacnejší bude preto dovoz staršieho vozidla alebo aj prihlásenie novšieho vozidla so slabším výkonom. Naopak, nové vozidlá s vysokým výkonom budú mať poplatok priam v astronomickej výške.

Veď posúďte sami - príklad nového „silného“ vozidla

Vozidlo s výkonom nad 254 kW x koeficient za nové vozidlo 1 = registračný poplatok vo výške 6 308 € (za súčasných podmienok 2 997 €).

Na základe veku vozidla sa bude poplatok postupne znižovať, čo však pri takejto výške znie dosť cynicky.

Niektorí aj ušetria - príklad 5-ročného „bežného“ vozidla

Vozidlo s výkonom 100 kW x koeficient zostatkovej hodnoty pre 5 rokov 0,38 = registračný poplatok vo výške 53,58 € (za súčasných podmienok 327 €).

Avšak treba pripomenúť, že takýto, aj keď nižší, poplatok (samozrejme s príslušným koeficientom podľa veku) sa bude platiť pri každom prepise.

Dobrou správou ostáva, že držitelia preukazov ZŤP budú aj naďalej od poplatkov oslobodení.