pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Najnovšie zmeny v evidencii vozidiel

04.02.2016 | Autor: Netfinancie.sk

V evidencii vozidiel od 1.januára 2016 nastali isté zmeny, s ktorými sa držitelia vozidiel určite bežne stretnú. Či už sú všetky užitočné a prospešné, posúďte sami. Prinášame ich zoznam.

1. Odhlásenie vozidla aj v prítomnosti nového majiteľa

Z dôvodu potreby zamedzenia fiktívnych prepisov, pri ktorých noví majitelia o prepisoch a kúpe ani nevedeli, sa od nového roku pristúpilo k zmene. Pri odhlasovaní vozidla do iného okresu musia byť prítomní obaja – pôvodný aj nový majiteľ vozidla – okrem nasledovných prípadov, kedy:

  • pôvodný majiteľ predloží úradom overené splnomocnenie s podpisom nového majiteľa, ktorý ho tým splnomocňuje na daný úkon alebo predloží doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva s overeným podpisom nového majiteľa;
  • nový majiteľ využije možnosť zaslania splnomocnenia polícii elektronickou službou, ktorá sa postupne zavádza na tento účel (nie je potrebný úradne overený podpis) alebo
  • vozidlo sa prevádza na osobu blízku pôvodnému držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade – rodič, prarodič, potomok, súrodenec, manžel/ka).

Komplet postup pre odhlásenie vozidla aj so všetkými potrebnými dokladmi nájdete na našej stránke o odhlásení vozidla z evidencie.

2. Viac administratívy pre pracovníkov autobazárov

Pri predaji vozidiel prostredníctvom autobazárov sa zaviedli dve povinnosti, vďaka ktorým všetky strany potvrdia svoj súhlas s predajom. K žiadosti o odhlásenie sa musí po novom doložiť:

  • zmluva o sprostredkovaní predaja vozidla s podpisom pôvodného vlastníka a
  • splnomocnenie s overeným podpisom nového (budúceho) majiteľa alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla rovnako s overeným podpisom nového majiteľa

3. Pri prevode držby vám zostane len „veľký technický preukaz“

V prípade prevodu vozidla bude držiteľovi odobrané osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátová kartička) a vydaná bude novému majiteľovi až po prihlásení s údajmi nového držiteľa. Táto novinka má zamedziť tomu, aby prichádzalo k neoprávnenému používaniu vozidla v prípade nedokončeného prevodu držby.

4. Prihlásiť vozidlo by ste mali určite najneskôr do 60 dní od prevodu držby

Chceme upozorniť, že lehoty na prihlásenie ostávajú nezmenené, a to povinnosť prihlásiť vozidlo do 30 dní od odhlásenia pôvodným majiteľom. Aj naďalej platí, že ak k prihláseniu príde po 30-tich dňoch, nutné je doložiť aj odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní. V tomto prípade nie je nutné pristavenie vozidla na kontrolu údajov.

Novinkou však je, že ak sa vozidlo neprihlási ani do 60-tich dní, doklady aj TEČ sa pokladajú za odcudzené a príslušníci Policajného zboru vám ich môžu kedykoľvek zadržať.

5. Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie vo formáte obojstrannej brožúry A3

Posledná zmena sa pravdepodobne nestretne s veľkou obľubou u ľudí. Ide síce o zmenu z praktických dôvodov, ale najmä zo strany pracovníkov orgánu PZ, ktorí musia v rámci evidencie do žiadostí zakladať viacero ďalších písomností, a tým pádom vytvárať spisy.

Z tohto dôvodu vám od 1.1.2016 na dopravnom inšpektoráte akceptujú Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie len v prípade, že ju máte vytlačenú ako brožúru vo veľkosti formátu A3, a to obojstranne. Ministerstvo z tohto dôvodu vytvorilo aj manuál k takejto tlači. Doterajšie tlačivá vo veľkosti A4, ktoré bývali spolu zopnuté, už nebudú akceptované.
Ak sa zamýšľate nad tým, čo v tomto prípade robiť, keďže potrebnú tlačiareň na A3 formát nemáte (asi ako väčšina), môžete využiť rôzne foto-služby alebo si jednoducho prísť po potrebné tlačivo na dopravný inšpektorát.
Zároveň upozorňujeme, že táto povinnosť platí tak pre prihlásenie vozidla z iného okresu, ako aj pre prihlásenie nového vozidla, či vozidla zo zahraničia.