pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Mimoriadna situácia v štáte mení pravidlá

18.03.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Za akých podmienok bude vlastníkom vozidla odpustená pokuta za neplatnú technickú a emisnú kontrolu? Kto môže podať daňové priznanie v oneskorenom termíne? Viac sa dočítate v našom článku.

šanón s dokumentami a pero

Naša krajina, rovnako ako celý svet, prechádza ťažkou skúškou. Nebezpečenstvo nákazy vírusom COVID-19 malo najskôr negatívny dopad na cestovný ruch. Ľudia sa museli vyrovnať s hromadným rušením letov a zájazdov do postihnutých oblastí a zareagovali aj poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie s viacerými obmedzeniami. Krátko po potvrdení nákazy na našom území vyhlásila vláda núdzový stav a vydala prísne opatrenia, ktoré výrazne zasahujú do bežného života občanov. Postupne prichádzajú aj nové usmernenia a opatrenia v podobe zrušených pokút za nevykonanú TK a EK alebo odloženie daňového priznania.

Odpustené pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo odporúčanie, podľa ktorého by okresné úrady v čase mimoriadnej situácie nemali ukladať pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Zrušenie pokút sa týka tých kontrol, ktorých platnosť skončila od 12.3.2020 do odvolania.

Pokutu ukladá okresný úrad prostredníctvom automaticky generovaného rozkazu. Ak prevádzkovateľ vozidla obdrží rozkaz o uložení pokuty, ministerstvo odporúča podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá bude považovaná za objektívnu príčinu nesplnenia povinnosti podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole. 

Odložené daňové priznanie do 31. mája 2020

Odklad daňového priznania sa týka nepodnikateľov, občianskych združení, advokátov či prenajímateľov. Tí budú môcť podať daňové priznanie do 31. mája 2020 a do tohto dátumu musia daň aj uhradiť, pričom nemusia žiadať o predĺženie lehoty na podanie. Uvedené  skupiny daňovníkov podávajú daňové priznanie papierovou formou. Odkladom tejto povinnosti chce Ministerstvo financií SR a Finančné riaditeľstvo SR zamedziť tomu, aby ľudia museli chodiť na úrady či pošty a tiež sa má takto eliminovať kontakt ľudí vo väčších skupinách. V súvislosti s týmito opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu, sa zavádzajú aj mobilné jednotky, ktorým môžu nepodnikateľské subjekty tlačivo odovzdať.

Pred podnikateľov sa v tejto súvislosti zatiaľ nič nemení, nakoľko daňové priznanie podávajú elektronicky. Môžu však požiadať o odklad prostredníctvom elektronického formulára, ktorý treba odoslať finančnej správe do 31. marca 2020

Aktualizácia: Vládny kabinet zrušil sankcie za nepodanie daňového priznania pre všetkých daňovníkov. To znamená, že ak daňovník podá daňové priznanie do 30. júna 2020 a do tohto dátumu aj odvedie daň, nebude pokutovaný. Zrušenie sankcií sa týka podnikateľov a rovnako aj nepodnikateľov. Zároveň platí, že daňovníci odklad nemusia oznamovať.

Vláda chce zaviesť ďalšie opatrenia

Mimoriadna situácia má zásadný dosah aj na slovenských podnikateľov. Vláda chce preto prijať 13 opatrení, ktoré majú pomôcť zmierniť, prípadne nahradiť škody, ktoré podnikateľom vznikli a určite ešte vzniknú v súvislosti s nariadením zatvorenia a obmedzenia prevádzok.

Ďalšie navrhované opatrenia

 1. Na podporu investovania v súkromnom sektore budú vyčlenené finančné prostriedky prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a Slovenského investičného holdingu (SIH).
 2. Navrhuje sa rokovanie s bankami o možnosti zmrazenia splácania úrokov a istiny pre fyzické aj právnické osoby. Tiež by sa rokovalo o odklade splátok úverov a hypoték bez toho, aby dlžník dostal záznam v úverovom registri. Bankám by zasa bolo odpustené platenie bankového odvodu.
 3. Vybrané sektory dostanú možnosť vziať si krátkodobý úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) s jednoduchšími podmienkami a pravidlami. Pôjde napríklad o sektory pohostinstiev a reštaurácií, ktoré si budú môcť zobrať úver vo výške od 10-tisíc do 350-tisíc eur.
 4. Možnosť daňovej straty bude upravená napríklad tak, aby nebola limitovaná žiadnou lehotou.
 5. Tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) bude istý čas financovať štát. Mala by sa tak znížiť cena elektrickej energie.
 6. Výplaty zamestnancov budú oslobodené od zdravotných a sociálnych odvodov. Táto úľava sa bude vzťahovať iba na tých zamestnávateľov, ktorí musia v čase mimoriadnej situácie zatvoriť svoje prevádzky alebo zaznamenali výpadky objednávok.
 7. Štát zmierni kontroly podnikov a podnikateľov. Zároveň bude pri udeľovaní pokút postupovať miernejšie a nebude udeľovať pokuty v prípade, že firma nestihne načas splniť verejnú zákazku.
 8. Podpora diskusie na európskej úrovni o tom, aby sa terajšie eurofondy mohli čerpať za účelom krytia následkov krízy.
 9. Zjednodušia sa podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta. Úprava bude navrhnutá tak, aby pomohla aj malým podnikateľom a živnostníkom.
 10. Platenie zdravotných a sociálnych odvodov bude pre živnostníkov zrušené na tri nadchádzajúce mesiace, teda marec, apríl a máj. Tieto platby budú potom rozložené na ďalších 18 mesiacov.
 11. Zmiernenie postihu pre dovozcov, ktorí dovážajú suroviny na výrobu tovaru z tretích krajín. Dnes musí podnikateľ pri takomto dovoze uhradiť clo do 10 dní. Ak tak neučiní, daňový úrad mu môže uložiť exekúciu na účet. Podľa návrhu by sa táto lehota mala predĺžiť na 30 alebo 40 dní.
 12. Odklad daňových priznaní k dani z príjmu sa bude plošne týkať všetkých daňovníkov. Daňové priznanie bude odložené o tri mesiace, teda do konca júna 2020.
 13. Štát môže prideliť 600-eurový voucher na opatrovateľku takým rodinám, kde má dieťa len jedného rodiča, alebo obaja rodičia sú zdravotníci, alebo pracujú v nepretržitých prevádzkach bez možnosti opustiť pracovné miesto. Ďalší návrh sa týka rodín, kde má dieťa obidvoch rodičov. Vtedy by jeden rodič mohol ostať na špeciálnej PN, pričom by dostával 80 % z priemerného platu.

Navrhované opatrenia ešte nie sú definitívne schválené. O ich zavedení sa bude rozhodovať tento týždeň. Správu budeme aktualizovať.

Podrobnejšie informácie o epidémii koronavírusu nájdete na špecializovanej stránke Úradu vlády SR.