pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Máte z cestovného poistenia nárok aj na liečbu koronavírusu?

04.03.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Horúcou témou posledných mesiacov je nebezpečný koronavírus. Postupne sa rozširuje po celej Európe a možno sa objaví aj u nás. Šírenie nákazy už negatívne ovplyvnilo aj ekonomiku na celom svete a tiež cestovateľský priemysel. Pred nečakanými výdavkami z dôvodu rizík na cestách by klientov malo chrániť cestovné poistenie. Platí to však aj v prípade koronavírusu?

Nebezpečná nákaza poriadne zamávala s cestovateľským ruchom. Niektorí leteckí dopravcovia pristúpili k zrušeniu letov do oblastí, kde je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo nákazy alebo karanténa. Na mnohých letiskách boli zavedené aj preventívne kontroly všetkých pasažierov. Výnimkou v tomto prípade nie je ani bratislavské Letisko M.R. Štefánika, ktoré tieto kontroly zaviedlo od piatka 28. februára 2020. 

Storno zájazdu nemusí byť preplatené

Na Slovensku sa výskyt tejto nákazy zatiaľ nepotvrdil, mnohí Slováci však majú obavy vycestovať do zahraničia. Cestovné kancelárie zaznamenali pokles v záujme aj o first moment ponuky zájazdov do krajín, kde sa vyskytla nákaza. Veľa klientov zvažuje aj stornovanie zájazdu s obavou, či prídu o svoje peniaze. V takýchto prípadoch sa treba riadiť všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétnej cestovnej kancelárie. Vo všeobecnosti platí, že storno poplatky budú klientom hradené v plnej výške iba v prípade, keď sa rozhodnú zrušiť zájazd do krajín, ktoré sú z dôvodu výskytu nákazy uzatvorené

Svoje slovo majú v prípade storna zájazdu v súvislosti s koronavírusom aj poisťovne. Vždy záleží od konkrétnej poisťovne a jej všeobecných poistných podmienok. Niektoré poisťovne v prípade storna zájazdu klientov nepotešia. Ak sa klienti rozhodnú zájazd zrušiť z dôvodu epidémie, pandémie alebo keď ministerstvo zahraničných vecí vydalo upozornenie pred vycestovaním, nemajú nárok na preplatenie storno poplatkov, či už odrieknutého letu alebo celého zájazdu. Sú aj také poisťovne, ktoré v rámci storna zájazdu môžu klientovi časť peňazí preplatiť. Je však potrebné predložiť potvrdenie od ministerstva zahraničných vecí, ktoré vydalo odporúčanie nenavštevovať danú krajinu. Správne zvolené poistenie na cesty s pripoistením storna teda môže klientom pomôcť aj vtedy, ak sa nakoniec rozhodnú nevycestovať. Preto aj tu platí zásada, aby klienti pri výbere cestovného poistenia nebrali do úvahy iba cenu, ale aj rozsah krytia a prípadné výluky

Na aktuálny vývoj situácie s koronavírusom v Slovenskej republike zareagovala poisťovňa AXA Assistance, ktorá upravila svoje storno podmienky. Po novom ak je klient v karanténe v dobe plánovaného odchodu do zahraničia, vzniká mu v tejto poisťovni nárok na uhradenie stornopoplatkov z poistenia storna. AXA Assistance v takom prípade bude postupovať rovnako, ako keby bol klient hospitalizovaný.

Kedy poisťovne preplatia liečbu koronavírusu v zahraničí?

Ak klient vycestoval do zahraničia a nakazil sa koronavírusom, poisťovňa mu preplatí potrebnú liečbu. Prevažná väčšina slovenských poisťovní, ktoré ponúkajú komerčné cestovné poistenie, bude hradiť lekársku starostlivosť spojenú s liečením koronavírusu z poistenia liečebných nákladov. Uvedené platí iba pre klientov, ktorí vycestovali do zahraničia ešte predtým, než bol na danom území potvrdený výskyt nákazy. 

To znamená, že ak sa v súčasnosti klienti rozhodnú vycestovať, napríklad do Talianska alebo inej krajiny, kde je výskyt nákazy potvrdený, a dostanú sa do karantény alebo ich postihne nákaza, na cestovné poistenie sa spoliehať nemôžu. Riziko epidémie alebo odporúčanie ministerstva zahraničných vecí, prípadne inej inštitúcie, je totižto uvedené vo výlukách z cestovného poistenia, a to v prípade jednorazového aj ročného variantu. Na našom trhu sa nájdu aj poisťovne, ktoré epidémiu alebo pandémiu neuvádzajú v poistných udalostiach a zároveň ani vo výlukách. V praxi to väčšinou znamená, že liečbu týchto rizík nepreplatia, môžu však pristúpiť k zvýhodneniu iných podmienok v rámci dojednaného poistenia. Napríklad poskytnú pomoc prostredníctvom rozšírenej asistencie nad rámec dojednaného poistenia.

Výnimkou sú poisťovne AXA Assistance a Groupama, ktoré zaručujú preplatenie nákladov na liečbu a prípadnú repatriáciu aj vtedy, keď klient vycestuje do krajiny potom, ako bol na danom území potvrdený výskyt koronavírusu a nakazí sa.

Karanténa patrí tiež vo väčšine poisťovní do výluk, poisťovne však môžu za takýchto okolností zvoliť ústretovejší prístup a automaticky klientovi predĺžiť dobu trvania cestovaného poistenia. Tiež môžu poistenému poskytnúť právnu pomoc v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu takto vynaložených nákladov. 

Aktualizácia: V súvislosti s vyhlásením pandémie Svetovou zdravotníckou Organizáciou (WHO), upravila poisťovňa AXA Assistance svoje poistné podmienky. Od 11.3.2020 cestovné poistenie v tejto poisťovni nekryje poistné udalosti súvisiace s koronavírusom. Všetky ostatné riziká sú naďalej kryté podľa Všeobecných poistných podmienok. Poisťovňa taktiež upravila ponuku poistenia storna, ktorú poskytuje len v obmedzenom rozsahu. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke poisťovni AXA Assistance.

Poisťovňa Groupama naďalej prepláca liečebné náklady spojené s ochorením COVID-19 v prípade, že klient vycestoval do danej krajiny predtým, ako Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) alebo Svetová zdravotnícka organizáciou (WHO) vydala varovanie necestovať do danej oblasti. Viac informácii nájdete na stránke Groupamy.

Aktualizácia 30.3.2020: Na aktuálny vývoj situácie týkajúcej sa pandémie koronavírusu reaguje aj poisťovňa Union. Bezplatné predĺženie platnosti cestovného poistenia bude v tejto poisťovni možné len do 31.3.2020. Ak klient ostane v zahraničí aj po tomto dátume, poistenie si môže predĺžiť jedným z týchto spôsobov:

- uzatvorenie novej poistnej zmluvy cestovného poistenia online,

-  po dohode s cestovnou kanceláriou alebo sprostredkovateľom, cez ktorého si klient dojednal cestovné poistenie.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke poisťovne Union.

Cestovné poistenie nie je zbytočnosť

Poistenie na dovolenku by malo byť samozrejmosťou pre každého dovolenkára. Hoci má väčšina poisťovní liečbu koronavírusu vo výlukách, neplatí to pre všetky poisťovne. To však neznamená, že sa klienti počas pobytu v zahraničí nemusia správať ostražito a dodržiavať prísnejšie zásady hygieny. Ak má klient podozrenie na koronavírus, je potrebné bezodkladne kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá poradí, ako ďalej postupovať. Zároveň netreba zabúdať na to, že poistenie na cesty zaručuje ochranu aj pred ďalšími rizikami, ktoré síce priamo s koronavírusom nesúvisia, počas dovolenky však na ne cestovatelia môžu mať „šťastie“.

Správu priebežne aktualizujeme.

Zdroj: webové stránky a oficiálne vyjadrenia poisťovní.


Cestovné poistenie nezanedbajte pri žiadnej ceste do zahraničia. Poistite sa online priamo z domu!