pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

auto v servise

V praxi sme sa bežne stretávali s vyjadrením poisťovní, že poškodenému je poskytnutá náhrada vo výške nákladov za opravu vozidla, znížená však o amortizáciu, t. j. akési technické zhodnotenie vozidla. Poisťovne sa totiž riadili tým, že akonáhle sa staršie vozidlo opraví použitím nových náhradných dielov, získa na hodnote. Po správnosti by sa mu mali dodať potrebné diely v stave prislúchajúcom veku vozidla. To však, samozrejme, nie je prakticky možné.

Preto viaceré poisťovne pristupovali k znižovaniu náhrady škody z PZP práve o takú čiastku, ktorá bola považovaná za zvýšenie hodnoty vozidla. V servise tak museli rozdiel poškodení doplácať. Ak sa však na to pozrieme objektívne, tak pri havarovanom a opravovanom vozidle môžeme len ťažko hovoriť o tom, že má vyššiu hodnotu ako nehavarované v rovnakých parametroch. Takéhoto názoru bol aj súd. Takže uvedené odôvodnenie nie je na mieste.

Ani z právneho hľadiska nie je uplatňovanie amortizácie väčšinou v poriadku

Ešte v roku 2012 to navyše potvrdil aj Najvyšší súd, podľa ktorého nejde o amortizáciu vozidla, ale len o privedenie vozidla po dopravnej nehode do takého istého stavu ako pred ňou. A keď je nutná výmena dielov, tieto musia byť vymenené.

Súd uznal, že poškodenému má byť poskytnutá náhrada škody v plnej výške. Odvolával sa pritom aj na českú judikatúru a vyjadrenie Ústavného súdu ČR, ktorým sa revidovala doterajšia právna prax: „V dôsledku opravy, ktorou bude vozidlo uvedené do pôvodného stavu, nedôjde k jeho zhodnoteniu, naopak hodnota havarovaného, aj keď opravovaného, vozidla bude na trhu nižšia, ak sa za škodu považuje ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného, jej výška je daná rozdielom medzi majetkovým stavom poškodeného pred a po poškodení, musí aj rozsah náhrady zohľadniť výškou všetkých potrebných prostriedkov, ktoré bol poškodený nútený vynaložiť na obnovenie pôvodného majetku, v danom prípade na opravu vozidla tak, aby bolo z technického hľadiska rovnako prevádzkyschopné ako pred škodovou udalosťou.“

Zjednodušene povedané, poisťovňa nemá právo znižovať vyplatenú náhradu škody o amortizáciu, ale musí uhradiť náklady na opravu v plnej výške, teda všetky účelne vynaložené náklady. Predsa len, pri náhrade škody z PZP musí byť zabezpečená oprava vozidla ako takého poškodenému, a to v prípade potreby výmenou dielov jedine za nové. K amortizácii vozidla tu v takomto prípade nedochádza. Jej uplatňovaním môže dochádzať k porušeniu zásady neminem laedere – nikoho nepoškodzovať.

Niekedy k amortizácii vozidla predsa len príde

Je však aj prípad, kedy amortizácia vozidla môže nastať. Vo vozidlách sú totiž aj diely, ktoré je nutné po istom čase vymeniť (napr. brzdové platničky). V prípade, ak by bola nutná ich skoršia výmena po dopravnej nehode, v takom prípade by k amortizácii prišlo. Napríklad, ak je nutné vymeniť brzdové platničky po najazdení 100 tisíc kilometrov a po nehode by boli vymenené, hoci ste najazdili iba polovicu, poisťovňa má nárok na odpočítanie ich polovičnej hodnoty. Tam je však jasná logika, prečo tak má právo urobiť. Ak potrebujete dostať vozidlo do pôvodného stavu a jediným riešením sú nové diely, tam uplatnenie amortizácie vozidla nie je správne.

Ako aktuálne poisťovne riešia amortizáciu vozidla pri náhrade škody?

Toto je zoznam poisťovní, ktoré amortizáciu už neuplatňujú:

  • Allianz – Slovenská sporiteľňa, ČSOB Poisťovňa, Generali Poisťovňa, Genertel, Groupama poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa.

Ako vidieť, väčšina poisťovní už od znižovania poistného plnenia z dôvodu zhodnotenia vozidla upustila.

TIP: Nie je nutné sa výlučne rozhodovať podľa toho, či daná poisťovňa amortizáciu v PZP uplatňuje alebo nie. Je však dobré o tomto byť pred uzatvorením PZP informovaný. Pri rozhodovaní totiž zohráva úlohu viacero faktorov. Niekedy môže byť cenový rozdiel medzi poisťovňami taký, že toto „riziko“ uplatnenia amortizácie pri poistnom plnení po poistnej udalosti predsa len podstúpite. Je však dôležité o tom vedieť, aby ste neboli neskôr nemilo prekvapený.

Ako postupovať, ak vám chcú znížiť náhradu škody o amortizáciu?

V prvom rade je dôležité zistiť, z akého dôvodu bola amortizácia pri poistnom plnení uplatnená. Ak preto, lebo ste naozaj získali isté zhodnotenie vozidla (príklad s novými brzdovými platničkami), poisťovňa tak môže robiť právom. Ak ste si vedomý, že ide o neoprávnené uplatnenie, odporúčame zaslať poisťovni žiadosť o doplatenie náhrady škody. V prípade potreby je potom možnosťou aj súd. Keďže už existujú súdne rozhodnutia, ktoré klientom priznali nároky na doplatenie poistného plnenia aj nákladov na súdne konanie, určite to nie je bez šance. Samozrejme, vždy záleží od výšky sumy, ktorú chcete takouto cestou riešiť, a všetkých súvisiacich okolností.


Porovnajte si ponuky PZP vo všetkých 11 poisťovniach na jednom mieste a ušetrite!