0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Diaľničná patrola: nová služba pre motoristov

21.04.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Porucha vozidla na diaľnici predstavuje pre väčšinu motoristov nočnú moru. Pri obyčajnej výmene pneumatiky ide pritom často doslova o život, čoho dôkazom sú aj narastajúce prípady úmrtí na slovenských diaľniciach. Túto alarmujúcu situáciu by mala riešiť nová služba Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá je určená na pomoc vodičom v núdzových situáciách vzniknutých na diaľniciach či rýchlostných cestách. 

Po roku testovania už v ostrej prevádzke

Po pilotnom režime v najviac vyťažených zónach diaľnic D1, D2 a rýchlostnej cesty R1, sa Diaľničná patrola konečne dočkala oficiálneho zavedenia do prevádzky. Od štvrtka 2. apríla je táto služba dostupná pre všetkých vodičov po celom Slovensku. Štrnásť nových vozidiel, ktoré majú špeciálne značenie a technické vybavenie, operuje na všetkých ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest. Hlavnou úlohou patroly je pomôcť vodičom v núdzových situáciách, ktoré sú primárne technického charakteru. Zložky Integrovaného záchranného systému teda nenahrádza. Služba je pre vodičov dostupná bezplatne (je zahrnutá v cene diaľničnej známky) 24 hodín denne, 365 dní v roku. Kontaktovať ju možno na telefónnom čísle:

Diaľničná patrola kontakt

Ako pomôže nová služba vodičom?

Hlavným poslaním Diaľničnej patroly je zabezpečiť kontrolu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest, a tým prispieť k celkovému zvyšovaniu bezpečnosti a komfortu vodičov. Vodičovi s nepojazdným či inak poškodeným vozidlom vie pracovník patroly zabezpečiť:

  • výmenu kolesa po defekte a nahodenie rezervy
  • doplnenie pohonných látok na dojazd po najbližšiu čerpaciu stanicu
  • odtiahnutie vozidla na najbližšiu odstavnú plochu
  • označenie stojaceho vozidla zákrytom a dopravným značením

Pracovníci patroly vedia vodičom poskytnúť aj informácie o odťahových službách či najbližších servisoch a opravovniach a v prípade núdze vedia tie zabezpečiť skontaktovanie Diaľničnej polície a Integrovaného záchranného systému. Vozidlá Diaľničnej patroly sú okrem špeciálnych prístrojov a náradia vybavené aj kartami pomoci motoristom v 13 cudzích jazykoch, ktoré by mali poskytnutie pomoci zahraničným motoristom značne uľahčiť.

Ako postupovať pri poruche vozidla na diaľnici?

Bez ohľadu na typ poruchy vozidla je potrebné postupovať nasledovne:

  1. Pri náznaku akéhokoľvek problému na diaľnici je nutné zapnúť výstražné svetlá na vozidle a opatrne sa s ním priblížiť čo najbližšie ku krajnici.
  2. Ak nemáte k dispozícii odbočovaciu cestu alebo voľný priestor, zastavte na krajnici čo najbližšie ku zvodidlám.
  3. Výstražné svetlá nechajte zapnuté, oblečte si reflexnú vestu a cez dvere spolujazdca vystúpte z vozidla.
  4. Umiestnite výstražný trojuholník cca 250 metrov od vozidla (odstup od okraja vozovky cca 1 meter) a ostatných pasažierov vozidla odveďte do bezpečia za krajnicu či zvodidlá (nesmú zostať sedieť vo vozidle). Je viac ako žiadané, aby všetky osoby nachádzajúce sa v blízkosti vozidla bolo zreteľne vidieť, a aby sa nepohybovali po cestnej komunikácii.
  5. Privolajte pomoc Diaľničnej patroly 0800 100 007, prípadne kontaktujte Asistenčné služby vašej poisťovne. Rovnako je možné využiť aj núdzové SOS telefóny, ktoré sa nachádzajú na diaľnici asi v dvojkilometrových odstupoch. V prípade potreby využite aj nasledujúce kontakty: Polícia 158, Záchranná zdravotná služba 155, Hasiči 150.