pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ako vám môžu pri šetrení energií pomôcť solárne kolektory a fotovoltické panely?

14.06.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Slnko je výborným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý môžeme využiť na ohrev vody, alebo výrobu elektriny. Samozrejme, do veľkej miery to závisí od počasia a množstva slnečného svitu v lokalite, ktorú obývame, dnes už však na celom Slovensku môžeme využívať slnko aspoň ako doplnkový zdroj energie počas jarných a letných dní. Ide zároveň o ekologické využívanie prírodných zdrojov, bez znečisťovania životného prostredia škodlivinami, ako je to pri ťažbe uhlia, ropy či zemného plynu.

dom so solárnymi panelmi“ width=

Jasnou odpoveďou na otázku, prečo sa oplatí investovať do solárnej technológie, je teda jednoznačný prínos pre ochranu klímy. Ale ide predsa len o veľkú vstupnú investíciu, a tak sa nemožno čudovať, ak dôkladne zvažujeme pre a proti. A najmä je dôležité pochopiť, ako tieto zariadenia vlastne pracujú, ako s nimi funguje šetrenie energie v domácnosti a či sa nám investícia vráti, alebo nie. Na čo všetko si pritom dať pozor?

Fotovoltické panely verzus solárne kolektory

Veľa ľudí netuší, aký je rozdiel medzi týmito dvomi druhmi technológie a všetko označujú spoločným názvom – solárne panely. V skutočnosti je však pojem „solárne panely“ množinou, ktorá obsahuje dva typy zariadení – solárne kolektory a fotovoltické panely. Líšia sa v tom, že fotovoltické panely premieňajú slnečnú energiu na elektrickú, kým solárne kolektory ju premieňajú na teplo. Fotovoltické panely dokážu vyrábať jednosmerný prúd elektriny, zatiaľ čo solárne kolektory dokážu iba ohrievať vodu v zásobníkoch alebo bazéne, prípadne vo veľmi obmedzenej miere zohrievať vodu na kúrenie v domácnosti. Aby ste si vybrali správne a mali z voľby efektívny prospech, je dôležité určiť si, ako vlastne chcete energiu zo slnka využívať.

Ktoré sú vhodné pre vás?

V prípade, že chcete elektrinu vyrábať pomocou fotovoltiky a byť tak sebestační v zásobovaní domácnosti elektrinou, máte tri možnosti. Môžete si zvoliť on-grid systém, pri ktorom ste pripojení aj do distribučnej siete. V prípade, že vám elektrina z fotovoltiky nepostačuje, môžete čerpať aj z verejnej siete. Naopak, ak máte prebytok vlastnej elektriny, môžete ju predávať do distribučnej siete (a splácať tak svoje zariadenie, do ktorého ste investovali). Druhý typ je off-grid systém, ktorý nie je pripojený do distribučnej siete, pracuje tak len s vlastnou vyrobenou elektrinou. Tretí typ je hybrid, ktorý je pripojený do distribučnej siete, v prípade nedostatku vlastnej elektriny si môžete odoberať elektrinu z verejnej siete. Avšak nadbytočnú energiu nepredávate späť, ukladáte si ju do akumulátorov na neskoršie použitie. Primárne je však cieľom fotovoltických panelov výroba elektriny pre domácnosť, aby bola sebestačná. Dôležité je zvoliť správny výkon zariadenia, čo sa ráta podľa priemernej ročnej spotreby elektriny v domácnosti.

Ak je vaším cieľom ušetriť na teplej vode a fotovoltické panely sú pre vás pridrahá investícia, môžete si nechať zriadiť solárne kolektory. V takom prípade si môžete ohrievať vodu pomocou slnka a ušetriť tak viac než polovicu ročných nákladov.

Čítajte viac: V akom type domu sa dá ušetriť najviac energie? Prečítajte si o nízkoenergetických domoch, aktívnych a pasívnych domoch a zistite, ktorý je najlepšou voľbou.

Vráti sa mi investícia?

Čo sa týka vstupných nákladov a ich návratnosti, toto je ťažká otázka. Do výpočtu vstupuje veľké množstvo faktorov. Z hľadiska konštrukcie o výške investície rozhoduje počet panelov, sklon a orientácia strechy (ploché strechy vyžadujú na inštaláciu panelov konštrukciu navyše) a mnoho iných. Návratnosť možno rátať aj na základe spotreby, predpokladaného počtu osôb v domácnosti do budúcich rokov a odhadu vývoja cien. Taktiež samotný cenový rozdiel medzi fotovoltickými panelmi a solárnymi kolektormi závisí od mnohých faktorov, vo všeobecnosti je však fotovoltika asi o tretinu drahšou investíciou. Ak vaše úspory táto suma nezabolí, ide o dobré riešenie, ktoré pri dobrom plánovaní ušetrí okamžité náklady s pridanou hodnotou – šetrením životného prostredia. Ak však máte hlboko do vrecka a očakávate, že vám fotovoltické panely budú produkovať zisk, radšej si investíciu nechajte riadne zhodnotiť odborníkmi.

Na zariadenia môžete využiť aj dotácie od štátu. V každom prípade, inštalácia solárneho systému skokovo zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti. Môže to mať výhodu aj do budúcna, keby ste ju chceli predať. Radíme tiež aktualizovať zmluvu na poistenie nehnuteľnosti, aby nedošlo k jej podhodnoteniu. V prípade poistných udalostí, napríklad pri živelných pohromách, kedy dôjde k poškodeniu strechy, by vám poistné plnenie nepokrylo všetky škody. Poistnú zmluvu je vhodné aktualizovať každé dva roky už len z dôvodu inflácie a rastúcich cien nehnuteľností.


V ktorej poisťovni si môžete uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie domu a domácnosti? Odpoveď vám dá naša kalkulačka poistenia majetku.