D.A.S. Rechtsschutz AG


Logo - D.A.S. Rechtsschutz AG

O poisťovni D.A.S. Rechtsschutz AG

História D.A.S. poisťovne siaha až do roku 1928, kedy bola vo Berlíne založená prvá poisťovňa právnej ochrany pod názvom D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Aktiengesellschaft. O necelých tridsať rokov neskôr založila poisťovňa svoju prvú dcérsku spoločnosť v Rakúsku, čím sa oficiálne začal proces poisťovania právnej ochrany práv v Európe.

D.A.S. Rechtsschutz AG, Slovensko začala na našom poistnom trhu pôsobiť v roku 1997 ako prvá a jediná špecializovaná poisťovňa právnej ochrany na Slovensku. Počas svojej pôsobnosti sa poisťovňa D.A.S. zameriavala výlučne na poistene právnej ochrany, ktorú v súčasnosti poskytuje fyzickým aj právnickým osobám. Hlavnými poistnými produktmi poisťovne D.A.S. sú poistenie ochrany práv vlastníka a vodiča vozidla, poistenie právnej ochrany práv rodiny, poistenie právnej ochrany pri bývaní a v zamestnaní či poistenie ochrany práv podnikateľov.

Počas 15 rokov činnosti poskytla poisťovňa D.A.S. svojim klientom viac ako 80 tisíc právnych rád a zabezpečila riešenie tisícok právnych problémov. V súčasnosti má poisťovňa D.A.S. svoje zastúpenie vo viacerých slovenských mestách, medzi inými aj v Bratislave, Košiciach a Žiline.


Kontaktné informácie D.A.S. Rechtsschutz AG

Úplný názov spoločnosti
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Prievozská 4 C
821 09 Bratislava
IČO
47 250 569
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo: 2294/B

Zákaznícky servis
(+421) 2 322 25 322
Fax
(+421) 2 555 73 022
E-mail
Web stránky
Sociálne siete

Centrála D.A.S. Rechtsschutz AG

Sídlo centrály
D.A.S. Rechtsschutz AG
Hernalser Gurtel 17
1170 Viedeň
Rakúsko
Obchodný register centrály
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Viedeň, č. FN 53574k