pon-pia: 08:00-17:00

Basler Lebensversicherungs


Logo - Basler Lebensversicherungs

O poisťovni Basler

Poisťovňa Basler Lebensversicherungs AG je zložená z troch hlavných pilierov – švajčiarskej poisťovne Basler, akciovej poisťovacej spoločnosti Securitas Versicherung a akciových spoločností Deutscher Ring životná poisťovňa a Deutscher Ring neživotná poisťovňa. Vďaka švajčiarskym koreňom má v oblasti poisťovníctva už takmer 150 ročné skúsenosti.

Prvá pobočka životnej poisťovne Deutscher Ring, ktorá je členom švajčiarskej poisťovacej skupiny BÂLOISE, bola založená v Bratislave v roku 2005. V roku 2007 došlo v rámci premenovania obchodnej značky k zmene názvu poisťovne – z Deutscher Ring sa poisťovňa premenovala na Basler Lebensversicherungs AG, skrátenie tiež Balser Poisťovňa.

Poisťovňa Basler sa zameriava na oblasť životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. V rámci svojho produktového portfólia ponúka poisťovňa Basler svojim klientom investičné životné poistenie a úrazové poistenie. V rámci investičného životného poistenia poskytuje tri rôzne poistné produkty: OptimalInvest, OptimalInvest junior a Libera Optimal.


Kontaktné informácie Basler

Úplný názov spoločnosti
Basler Lebensversicherungs, AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Námestie SNP 15
811 03 Bratislava
IČO
35 951 770
Obchodný register
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 1296/B
Infolinka Basler Lebensversicherungs
0800 100 555
Fax
(+421) 2 572 060 99

Centrála Basler Lebensverisicherungs – Aktiengesellschaft

Sídlo centrály
Basler Lebensverisicherungs – Aktiengesellschaft
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
Germany
Obchodný register centrály
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nemecku, Obchodný register B, číslo spoločnosti: 4659