pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Žiadosť o stavebné povolenie podáte už aj elektronicky

21.08.2014 | Autor: Netfinancie.sk

Ste aj vy znechutený z komplikovanej a zdĺhavej administratívy, ktorá sa so získaním stavebného povolenia spája už desiatky rokov? Tak to vás nasledujúcou správou určite potešíme. Pripravovaná novela stavebného zákona by mala okrem iných zmien totiž priniesť aj novinku - online podávanie žiadostí o udelenie stavebného povolenia.

Súčasný stavebný zákon, ktorý s mnohými novelami platí už od roku 1976, by mal podľa jeho navrhovateľov v prvom rade zmierniť byrokraciu na úradoch a uľahčiť tým život nielen úradníkom, ale aj občanom a podnikateľom. Kým dnes sa na stavebné povolenie čaká zhruba štyri mesiace, po schválení novely stavebného zákona by sa mal tento čas znížiť až o polovicu. Podľa oficiálnych informácií by sa novinky mali dotknúť všetkých ľudí, ktorí budú chcieť prestavovať a rekonštruovať byt či stavať rodinný dom. Rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja totiž plánuje v rámci nového stavebného zákona zaviesť viacero zmien a noviniek. Prvou je spojenie územného a stavebného konania, ktoré doteraz prebiehali každé zvlášť, čím by sa mohol celý administratívny proces vybavovania povolení skrátiť až o dva mesiace. Ďalšou novinkou, ktorá by mohla výrazne napomôcť pri odstraňovaní zdĺhavej úradníckej byrokracie, je elektronizácia celého administračného systému. Práve v nej vidí hovorca ministra dopravy a výstavby, Martin Kóňa, reálnu možnosť zrýchlenia celého stavebného konania. V praxi by to znamenalo toľko, že stavebný úrad by už neoslovoval dotknuté subjekty poštou, ale online cez internet. Rovnako by sa mala elektronizácia dotknúť aj pozemkových úradov a úradov životného prostredia. Pre bežných ľudí by to znamenalo, že cez internet by sa dala podať nielen žiadosť o stavebné povolenie, ale by sa dalo vydať aj rozhodnutie. Podľa viacerých odborníkov by takýto krok mohol skrátiť čakanie na stavebné povolenie zhruba o ďalšie dva až tri týždne.

Zmeny prídu, no chvíľu to potrvá

Centrálny elektronický systém by mal podľa štátneho tajomníka rezortu, Františka Palka, zastrešovať ministerstvo a mali by naň byť napojené všetky stavebné úrady v obciach a druhostupňové okresné úrady príslušného kraja. Projekt, ktorý by mal byť financovaný z fondov Európskej únie, by mal začať fungovať do 3 rokov. Nakoľko je však návrh nového zákona ešte v procese pripomienkovania, je momentálne predčasné hovoriť o tom, ako bude celý elektronický systém fungovať v praxi. Novela sa navyše pasuje aj s množstvom kritiky zo strany verejnosti. Podľa názoru viacerých odborníkov zákon nijakým spôsobom nepomáha pri znižovaní počtu a dĺžky prieťahov v konaniach a nezabezpečuje ani dostatočné informovanie ľudí o pripravovaných stavbách. Stavebný zákon, ktorý mal pôvodne vstúpiť do platnosti v júli tohto roka, sa tak bude zavádzať až o rok.