pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

V novembri vyhlásia ďalšie 2 kolá pre získanie zelených poukážok!

14.11.2016 | Autor: Netfinancie.sk

Ak máte záujem o inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo vašej domácnosti, potom si tieto dva dátumy zaznačte do kalendára. Záujem o zelené poukážky bude opäť extrémne vysoký.

Počiatočné investície do obnoviteľných zdrojov energie sú síce vysoké, no z dlhodobého hľadiska sa oplatia. Hoci je Slovensko v tejto oblasti ešte stále na chvoste Európy, čoraz viac Slovákov sa zaujíma a uchádza o finančnú podporu inštalácie alternatívnych zariadení. Národný projekt Zelená domácnostiam je riadený Ministerstvom životného prostredia SR a realizovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Cieľom je podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch, na ktorú by malo ísť celkovo až 115 miliónov eur.

V septembri tohto roka prebehlo už v poradí tretie kolo výzvy, ktoré opäť potvrdilo, že záujem Slovákov je nadštandardný. Rovnaký záujem sa preto očakáva aj od najbližších dvoch pokračovaní. Štvrté kolo určené pre celé Slovensko, ktoré bude zamerané len na fotovoltické panely, bude spustené v pondelok 21. novembra od 12. hodiny. Bratislavský samosprávny kraj bude mať k dispozícii 500 tisíc eur, pre ostatné kraje je určená finančná pomoc v celkovej výške 2 milióny eur.

Nasledujúce piate kolo výzvy, ktoré vyhlásia v utorok 29. novembra o 12. hodine, bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla. Rozpočet pre toto kolo vo výške 4 miliónov eur je určený len pre mimobratislavské regióny. Bratislavský región bude mať samostatnú výzvu na podporu výroby tepla, ktorá je plánovaná na prvý štvrťrok 2017.

Ako získať finančnú podporu pre váš projekt?

Pred podaním žiadosti o podporu je potrebné si najskôr zistiť, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome alebo bytovom dome oprávneným užívateľom financovaných zariadení. Je potrebné preukázať, že žiadajúca domácnosť je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytového domu, pre ktorý sa podáva žiadosť. Súčasne je rozhodujúce, či je stavba v čase podania žiadosti zapísaná na liste vlastníctva. 

Rovnako si treba overiť, či je využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre vašu domácnosť vhodné. Ideálne je poradiť sa s viacerými odborníkmi súčasne. Ak ste si istý, kontaktujte zhotoviteľov a vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky. Technický návrh so zariadením bude neskôr slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. Pri výbere zariadenia si tiež u konkrétneho zhotoviteľa overte, že ho stihne dodať a nainštalovať v stanovenom termíne.

Uzatvorte písomnú zmluvu s vybraným zhotoviteľom v súlade s odporúčaniami od SIEA. Ak ste si istý, že zariadenie bude možné nainštalovať v požadovanom termíne, požiadajte o poukážku podľa všeobecných podmienok a pravidiel. Krátko po odoslaní vašej žiadosti vám bude na vašu e-mailovú adresu doručená správa s vloženým odkazom, prostredníctvom ktorého je potrebné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Pozor, vaša poukážka bude posudzovaná až podľa času, kedy ste záujem potvrdili!

Podrobné informácie o získaní príspevku na inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie získate na oficiálnej stránke Zelená domácnostiam.  

Vyvarujte sa zbytočných chýb!

V troch doterajších kolách bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 milióna eur. Ako však uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA, Stanislav Jurkovič, z vydaných poukážok zostalo až 27 % nevyužitých.

Medzi najčastejšiu príčinu nevyplatenia poukážok patrí nepripravenosť žiadateľa o inštaláciu zariadenia. V mnohých prípadoch sa ukázalo, že žiadateľ si neprečítal podmienky projektu, v ktorých sa jasne uvádza, kto sa môže a kto nemôže uchádzať o príspevok.

Mnohí žiadatelia tiež nevedeli, že pri vyhodnocovaní platia uprednostňujúce kritériá takých domácností, ktoré preukázali vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie alebo sa napr. nachádzajú v oblasti, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom.

Pomerne časté boli aj chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky súvisiace s miestom inštalácie a výberom zariadenia. Často sa vyskytovali aj klasické chyby a preklepy, ktoré vznikajú pri časovej tiesni. Keďže musí byť každá chybná žiadosť nanovo vyplnená a odoslaná, posúva sa tým aj čas reálneho podania a potvrdenia žiadosti.

Viacerí žiadatelia potvrdili e-mail od agentúry až niekoľko hodín po odoslaní žiadosti, čo spôsobilo, že agentúra ich nemohla zaradiť medzi vyhodnocované žiadosti. Potvrdzujúci e-mail od agentúry je potrebné potvrdiť čo najskôr, ideálne ihneď po doručení.