pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Projekt Zelená domácnostiam budúci rok končí

01.12.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Od decembra 2015, kedy projekt začal, preplatila SIEA viac ako 9 700 poukážok v celkovej hodnote takmer 22 miliónov eur. Z celkového rozpočtu projektu zostáva na posledné budúcoročné kolá ešte minimálne 13 miliónov eur.

Posledné tohtoročné kolo sa naplnilo po 7 minútach

V rámci 17. a v tomto roku aj posledného kola vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra celkovo až 616 poukážok. Určené boli na inštaláciu zariadení na výrobu tepla v regiónoch mimo BSK. Jednotlivé domácnosti si tak budú môcť nainštalovať slnečné kolektory (263 príspevkov), tepelné čerpadlá (217 príspevkov) a kotly na biomasu (136 príspevkov). Vybrané domácnosti budú musieť odovzdať poukážky so zmluvami zhotoviteľom do 30 dní od ich vydania. Následne budú mať na ich využitie a podanie žiadosti o preplatenie tri mesiace. 

Ako bude projekt prebiehať v roku 2018?

Posledný rok bude v rámci projektu Zelená domácnostiam vyčlenených minimálne 13 miliónov eur, z toho asi 720-tisíc eur pre Bratislavský samosprávny kraj. V priebehu roka sa však môže táto suma ešte navýšiť, a to o hodnotu už vydaných, nevyužitých poukážok. Keďže rok 2018 je pre tento projekt aj posledným, agentúra plánuje čo najviac kôl vyhlásiť už v jeho prvej polovici. Podľa dostupných informácií by mali byť kolá v prvom polroku vyhlasované každý mesiac. Prvé poukážky by mohli byť k dispozícii už na prelome januára a februára, no konkrétne termíny však ešte nie sú známe. Zverejnené by mali byť do konca roka 2017.

Pozor: nová povinná príloha!

Od roku 2018 bude potrebné pri všetkých fotovoltických zariadeniach k žiadosti o preplatenie poukážky priložiť aj kópiu Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky. Táto zmena vyplýva najmä z praxe, ktorá ukázala, že domácnosti neinformujú distribučné spoločnosti o inštaláciách zdrojov a ich uvedenia do prevádzky. Podľa bodu (6) § 4a zákona č. 309/2009 Z.z. má preto výrobca elektriny povinnosť oznámiť uvedenie takéhoto malého zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Informácia musí byť poskytnutá do 10 pracovných  dní od spustenia zariadenia, a to bez ohľadu na použité technické riešenie. V oznámení musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, dátum inštalácie, ako aj opis malého zdroja. V prípade, že si výrobca elektriny nesplní túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo ho odpojiť. Formuláre oznámenia by mali byť dostupné na stránkach distribučných spoločností.

Niečo končí, niečo iné začína...

Aktuálne sa SIEA okrem príprav posledných kôl Zelená domácnostiam venuje aj plánovaniu ďalších aktivít, ktoré by mohli byť pokračovaním tohto projektu. Primárnou snahou je, aby od roku 2019 bolo možné začať využívať ďalšie finančné prostriedky vyčlenené na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach. Preto, ak sa zaujímate o oblasť ekologických domácností, určite sledujte naše aktuality alebo stránku SIEA