pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Vyhnite sa výberu nesprávneho poistenia

06.05.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Poistenie má v našom živote nezastupiteľný význam. Chráni nás v nečakaných a často náročných  životných situáciách. Vďaka nemu môžeme s istotou vyraziť na cesty s našim vozidlom alebo nezačať hneď panikáriť, keď sa nám na dovolenke stratí batožina. Nie vždy nás však poistenie podrží tak, ako očakávame. V našom článku sa pozrieme na to, ako sa takýmto nepríjemnostiam vyhnúť.

Výber povinného zmluvného poistenia, havarijnej poistky či poistenia majetku nepatrí medzi najzábavnejšie činnosti. Napriek tomu je dôležité vyberať poistenie zodpovedne a s rozumom. Neprihliadať iba na cenu, ale aj na ostatné aspekty poistenia, ako je rozsah poistného krytia, poistné podmienky a prípadné výluky. Ak klient zanedbá oboznámenie sa s týmito informáciami, zvolí si nevhodnú poistku, tak v prípade poistnej udalosti môže ostať sklamaný.

Prečo sú niektorí klienti nespokojní práve s poistením?

Na Národnú banku Slovenska (NBS) sa ročne obracajú stovky finančných spotrebiteľov so sťažnosťami na finančné produkty. V minulom roku sa viac ako polovica sťažností týkala poisťovní, z ktorých približne tretinu vyhodnotila NBS ako opodstatnenú. Odborníkov to neprekvapuje. Poistné udalosti sú väčšinou nepríjemné životné udalosti a môže sa stať, že klientovi nie je priznaná očakávaná kompenzácia. Často sa v takýchto prípadoch stáva, že klient sa vyššieho plnenia domáha aj napriek tomu, že podľa zmluvy naň nemá nárok. Nejde pritom o to, že by poisťovne mali plošne nastavené nevýhodné podmienky. Poistenie je vysoko individuálny produkt, preto pri jeho výbere treba zvažovať viac aspektov. Mnohí klienti sa však orientujú len podľa ceny a často sa tak poisťujú síce lacno, ale za nevýhodných podmienok. Aj tomu sa však dá predísť.

Výhodné poistenie nie je mýtus

Pri poistení neplatí, že jedna ponuka je výhodná pre každého. Každý klient má vždy na výber z viacerých dobrých možností, z ktorých jedna vždy najviac zodpovedá jeho požiadavkám. Práve z tohto dôvodu narastá význam online porovnávačov poistenia. Vďaka porovnaniu cien má klient za pár sekúnd kompletný prehľad všetkých pre neho dostupných ponúk priamo na dlani. Oboznámenie sa s konkrétnymi podmienkami každej ponuky síce môže zabrať nejaký čas, ale stále je to menej, než keby si klient porovnával jednotlivé ponuky na vlastnú päsť.

Využitie nášho porovnania cien má aj ďalšie výhody. Klient má počas celého procesu uzatvorenia poistenia prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje. V našom formulári sa nachádzajú aj infoboxy s nápovedami a taktiež poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo pred a aj po uzatvorení poistenia. Klientsky servis poskytujeme aj v prípade poistnej udalosti a akýchkoľvek ďalších problémov.

Kľúčom uzatvorenia správnej poistky je dostatočná informovanosť a správne nastavené kritériá pri výbere ponuky. S Netfinancie.sk, ako spoľahlivým partnerom v oblasti poisťovníctva, si určite vyberiete také poistenie, ktoré vás v prípade nehody alebo inej poistnej udalosti spoľahlivo ochráni.

Praktické rady pri výbere poistenia

Výber novej poistky neberte na ľahkú váhu a snažte sa riadiť nasledujúcimi zásadami:

  • Vopred si ujasnite, čo chcete mať vo svojom poistení zahrnuté, aké pripoistenia by malo obsahovať, aká by mala byť výška spoluúčasti a pod.
  • Na výber poistenia si vyhraďte čas a neuzatvárajte si novú poistku urýchlene a bez toho, aby ste nad konkrétnou ponukou porozmýšľali. Najviac času vám zaberie samotné rozmýšľanie a prehodnocovanie. Vyplnenie online formulára a uzatvorenie poistenia zvládnete veľmi rýchlo a jednoducho.
  • Nesledujte ponuky len jednej poisťovne, ale využite porovnanie cien poistenia, kde uvidíte ponuku všetkých poisťovní.
  • Pri výbere sa neorientujte len podľa ceny, ale berte do úvahy aj rozsah poistného krytia, výluky z poistenia, značku poisťovne a pod.
  • Ak budete mať pred, počas alebo po uzatvorení poistenia akúkoľvek otázku alebo problém, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu. 

 

Zdroj: TASR