pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zrušili mi let a uviazol som na letisku. Čo môžem robiť?

21.07.2022 | Autor: Katarína Zelinková

Masívne štrajky zamestnancov aeroliniek, nedostatok pracovníkov na letiskách... To je kríza v leteckej doprave, ktorej počas tohto leta čelia v mnohých destináciách Európy. Prináša to tisíce zrušených alebo výrazne meškajúcich letov, ale aj zatvorené letiská a neinformovaných zúfalých turistov. Dovolenka sa tak môže stať pre kohokoľvek z nás adrenalínovým zážitkom. Čo robiť, ak vám zrušia let, uviaznete v destinácii a neviete sa dostať domov? Aké kompenzácie môžete využiť a na koho sa obrátiť?

žena s kufrom na letisku

S krízou sa pasujú predovšetkým nízkonákladové letecké spoločnosti, ale aj prevádzka letísk, ktorá je po dvoch rokoch pandémie výrazne personálne oslabená. Samozrejme, nedá sa predvídať, či bude let zrušený alebo omeškaný, preto ak práve cestujete, odporúčame sledovať maily a aktuality leteckej spoločnosti. Do nepríjemnej situácie sa však môžete dostať náhle, bez akéhokoľvek varovania. Najväčší problém nastáva, keď kvôli zrušenému alebo omeškanému letu musíte celé hodiny čakať na letisku v zahraničí a neviete sa odtiaľ dostať.

Zabezpečenie jedla, ubytovania a finančné kompenzácie od leteckých spoločností

V prípade výrazne meškajúcich alebo zrušených letov platia pre európske aerolinky smernice, podľa ktorých by vám mali poskytnúť pomoc a odškodné. Musia byť splnené určité podmienky, konkrétne:

  • musí ísť o let v rámci Európskej únie vrátane Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska alebo Islandu,
  • s odletom z krajín EÚ do tretích krajín,
  • pričom letecká spoločnosť musí sídliť v EÚ.

Finančnú kompenzáciu až do 600 € si môžete žiadať, ak meškanie letu bolo najmenej 3 hodiny alebo bol váš let zrušený menej než 14 dní pred odletom, a zodpovednosť za komplikácie nesie letecká spoločnosť. Výnimkou sú tieto situácie:

  • zlé počasie, pre ktoré sa let nemohol uskutočniť v danom termíne,
  • prírodné katastrofy,
  • štrajky,
  • bezpečnostné situácie,
  • obmedzenie letovej prevádzky.

Práve štrajk síce patrí medzi výnimky, avšak letecká spoločnosť musí dokázať, že medzi meškaním letu a štrajkom bol priamy súvis. Pri plánovaných štrajkoch, aké sa v júli tohto roka odohrávajú najmä v Španielsku, Portugalsku, Taliansku či Belgicku, môže letecká spoločnosť včas konať a ak tak neurobí, môžete si žiadať odškodné.

Vo všetkých prípadoch, kedy let mešká viac než 3 hodiny, je však letecká spoločnosť povinná vám zabezpečiť občerstvenie, prístup k internetu a telefónnym hovorom. Pri oneskorených letoch v nočných hodinách máte nárok na bezplatné ubytovanie v hoteli a bezplatný transfer do daného hotela, aj na finančné odškodnenie. Ak letecká spoločnosť zrušila let viac než 14 dní pred odletom, musí vám, samozrejme, vrátiť sumu za letenku alebo ponúknuť alternatívny termín letu.

Štrajk zamestnancov letísk vám bohužiaľ nebude kompenzovať nik. Toto už nespadá pod zodpovednosť leteckej spoločnosti.

Pomôže cestovné poistenie?

Dnes je už akákoľvek cesta bez cestovného poistenia rizikom. Najmä ak letíte spoločnosťou, ktorá má sídlo mimo Európskej únie a nevzťahujú sa na ňu európske smernice, odporúčame uzatvoriť produkt, ktorý má kryté aj náklady spojené s oneskoreným návratom do vlasti. Toto riziko môže byť už súčasťou konkrétneho poistného balíka. Napríklad poisťovňa AXA ASSISTANCE má oneskorený návrat do vlasti automaticky v najvyššom balíku, treba však upozorniť, že ak je dôvodom štrajk leteckej spoločnosti, ktorý vznikol a trvá dlhšie ako 24 hodín pred odletom, ide o výluku z poistného plnenia. Poisťovňa UNIQA zas poskytuje uvedené riziko od balíka PLUS, ale vo výlukách z plnenia má štrajk ako taký, teda bez ohľadu na jeho vznik a trvanie. Druhou možnosťou je uzatvoriť si riziko oneskoreného návratu ako súčasť iného pripoistenia. Takúto možnosť poskytuje poisťovňa Generali a Európska cestovná poisťovňa v rámci pripoistenia storna alebo poisťovňa Union v pripoistení PANDEMIC EXTRA. Union má však opäť štrajk zamestnancov prepravnej spoločnosti vo výlukách. Poisťovňa Allianz vie poistiť toto riziko v rámci skupinového cestovného poistenia pre cestovné kancelárie. Čo robiť v prípade uviaznutia na letisku alebo v podobnej situácii, radí náš odborník: „V prípadoch, kedy kvôli štrajku uviaznete na letisku v zahraničí, by ste sa mali okamžite spojiť s asistenčnou službou svojej poisťovne a požiadať ich o súčinnosti pri riešení tejto situácie. Ak by aj nebola priamo zabezpečená náhrada takýchto zvýšených výdavkov z vášho poistenia, vedia vám poskytnúť cenné rady, ako postupovať.“

Ďalším problémom, ktorý pri uviaznutí v zahraničí kvôli zrušenému letu môže nastať, je vypršanie cestovného poistenia. Mnohí cestujúci si ho zaplatia na presný termín, keď teda neodletia domov včas, cestovné poistenie zaniká a nemôžete sa už spoľahnúť na žiadne krytie poistných udalostí. Poisťovne sa k predĺženiu takéhoto poistenia stavajú rôzne, dohoda je možná. Pokračuje odborník na poistenie, Vladimír Cvik: „Viaceré poisťovne vedia poskytnúť automatické kontinuálne predĺženie poistenia až do doby odletu domov (napríklad AXA ASSISTANCE, Union poisťovňa), iné vám zmluvu predĺžia, ale je potrebné počítať s obmedzeniami, napríklad s tzv. ochrannou lehotou, počas ktorej nie je klient poistením krytý. Aj v súvislosti s týmto prípadom je ideálne nespoliehať sa len na krátkodobé poistenie, ale uzavrieť radšej celoročné cestovné poistenie. Vyplatí sa omnoho viac, ak cestujete na viac dovoleniek ročne a prípadne chodíte aj pravidelne nakupovať za hranice.“

Ak letíte s cestovkou, všetky podmienky storna a nároku na kompenzáciu za jednotlivé služby sú uvedené vo vašej zmluve o zájazde, ktorú pred zájazdom podpisujete. Cestovná kancelária by sa však v prípade zrušenia letu mala snažiť zariadiť čo najskorší náhradný let, uhradiť ubytovanie a občerstvenie v prípade dlhšieho prestoja podľa zákona o zájazdoch.


Bez cestovného poistenia zbytočne riskujete. Na dovolenku sa pritom môžete poistiť rýchlo a za výhodnú cenu. Využite naše porovnanie cien poistenia na cesty a zaručene ušetríte!