pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Ktoré letiská sa otvárajú a s akými pravidlami?

04.06.2020 | Autor: Eva Majerská

Situácia vo svete sa pomaly začína meniť a reagujú na to vlády krajín a predstavitelia rôznych organizácií. Oblasťou, ktorá sa postupne uvoľňuje, je aj letecká doprava. Pozrite si prehľad usmernení aj zoznam letísk, ktoré sa plánujú otvoriť už teraz.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization – ICAO) vydala dňa 2.6.2020 usmernenia, ktoré očakávali vlády a oblasť priemyslu na celom svete. Na základe nich sa mala aspoň na nejakej úrovni obnoviť medzinárodná letecká doprava, ktorú súčasne negatívne ovplyvňuje COVID-19.

Predseda Rady ICAO Salvatore Sciacchitano oznámil, že vydali oficiálnu správu, ktorá obsahuje odporúčania a usmernenia súvisiace s lietaním. Na základe nej musí verejný a súkromný sektor zladiť svoje kroky a prijať pravidlá v úplnom súlade s najnovšími lekárskymi a cestovnými usmerneniami.

(“We have answered this call today (pozn. red.: 2.6.2020) with the delivery of this report, and with its recommendations and Take-Off guidelines which will now align public and private sector actions and mitigations as we get the world flying again, in full accordance with the latest and most prudent medical and traveller health advice available to us.”)

Sciacchitano zdôraznil, že tieto usmernenia uľahčia súčinnosť, vzájomné uznávanie a harmonizáciu opatrení súvisiacich s letectvom v súvislosti s COVID-19 na celom svete. Určené sú na podporu opätovného spustenia a obnovenia globálnej leteckej dopravy bezpečným a udržateľným spôsobom.

(“These guidelines will facilitate convergence, mutual recognition and harmonization of aviation COVID-19 related measures across the globe,” he emphasized. “They are intended to support the restart and recovery of global air travel in a safe, secure and sustainable way.”)

Zoznam opatrení od ICAO

Uvedené opatrenia zahŕňajú:

  1. Fyzický odstup v takom rozsahu, aký je možný a primerané opatrenia založené na riziku, ak to nie je možné;
  2. Nosenie rúšok pre cestujúcich aj letecký personál;
  3. Dôkladná hygiena a dezinfekcia všetkých oblastí, ktoré môžu prísť do kontaktu s ľuďmi;
  4. Zisťovanie zdravotného stavu pred a po lete na základe čestného vyhlásenia, meranie teploty a vizuálne pozorovanie vykonávané odborníkmi z oblasti zdravotníctva;
  5. Sledovanie kontaktov cestujúcich a zamestnancov leteckej dopravy: súčasťou vyhlásenia by mal byť zoznam potenciálnych rizikových kontaktov, s ktorými osoba prišla do styku a interakcia medzi cestujúcimi a vládnymi inštitúciami by mala byť na základe vládnych webov (portálov);
  6. Súčasťou vyhlásení o zdravotnom stave cestujúcich by mali byť aj vlastné vyhlásenia v súlade s odporúčaniami príslušných zdravotníckych organizácií a tieto vyhlásenia by mali byť ideálne elektronickou formou;
  7. Testovanie v prípade, ak je k dispozícii rýchla a spoľahlivá forma v reálnom čase.

Na základe uvedených usmernení si každá vláda pripraví zoznam svojich pravidiel na cestovanie leteckou dopravou. Zahŕňať by však mal horeuvedené opatrenia.

Sledujte stránky ministerstiev a buďte informovaný

Samozrejme, naďalej je potrebné pri nutnosti cestovať do zahraničia sledovať príslušné stránky ministerstiev, aby ste vedeli, aké presné podmienky vstupu, ale aj opustenia krajiny, sú stanovené. Zároveň potom aj podmienky návratu späť na Slovensko.

Na záver vám ponúkame zoznam letísk aj s plánovanými dátumami obnovy prevádzky v rámci celého sveta. Niektoré majú otvoriť brány už teraz v júni!

Zoznam otváraných letísk

Zdroje: atcnews.org, icao.int


Hoci aj naďalej platí opatrnosť v cestovaní, vieme, že niekedy je to nutné. V takých prípadoch vám určite odporúčame poistiť sa.