pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Súťaž o lístky na 10. ročník Letných shakespearovských slávností

18.06.2010 | Autor: Netfinancie.sk

Pri príležitosti 10. ročníka Letných shakespearovských slávností (LSS), ktorých spoluproducentom je Generali Slovensko, poisťovňa pripravila súťaž o lístky na toto jedinečné podujatie.

Súťaž prebieha od 14.6.2010 do 10.7.2010 a sú do nej zaradené všetky fyzické osoby (nepodnikatelia), ktoré si v čase konania súťaže uzatvoria novú poistnú zmluvu na akékoľvek poistenie ( pzp, povinné zmluvné poistenie, poistenie domácnosti, životné poistenie a iné ) od Generali Slovensko s výnimkou krátkodobého cestovného poistenia a k dátumu ukončenia súťaže t.j. k 10.7.2010 budú mať zaplatené splatné poistné. Do súťaže bude každý zaradený toľkokrát, koľko poistných zmlúv si v danom období v Generali Slovensko uzatvorí.

Viac o výhrach a podmienkach súťaže

Výhrou v súťaži sú lístky na LSS v celkovom počte 80 ks (20 ks na predstavenie v Bratislave, 20 ks na predstavenie v Trenčíne, 20 ks na predstavenie vo Zvolene a 20 ks na predstavenie v Košiciach). Každý výherca získava 2 ks lístkov na LSS.

Keďže LSS budú tento rok prebiehať v Bratislave, Košiciach, Zvolene, ale aj v Trenčíne, uskutočnia sa v rámci súťaže 4 žrebovania podľa miesta konania podujatia. Do jednotlivých žrebovaní budú účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže, zaradení s prihliadnutím na miesta konania jednotlivých predstavení a adresy ich trvalého bydliska.

Všetky žrebovania prebehnú dňa 15.7.2010.