pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Koniec sveta? ... Nie, len rovnaké poistné sadzby.

23.10.2012 | Autor: Netfinancie.sk

21.december 2012 bude prelomový. Pre ženy doteraz lacnejšie riziko úmrtia v životnom poistení , či naopak, drahšie dôchodkové poistenie už budú minulosťou. Už sa totiž nebude brať do úvahy skutočnosť, že ženy sa štatisticky dožívajú dlhšieho veku, ale všetko sa zrovnoprávni.

Životné poistenie, dôchodkové poistenie i sadzby zákonných poistiek za motorové vozidlá, ktoré často rozlišovali vodičov práve podľa pohlavia. Zrušiť to má tzv. „pohlavná smernica“, ktorú musíme aj na Slovensku zaradiť do pravidiel neskôr do 21.decembra 2012 na základe nariadenia Európskej komisie. Ženy a muži sa tak cenovo vyrovnajú, celkovo však pôjde o negatívny dopad na ceny poistiek. Priplatíme si. Poslednú šancu ušetriť máte ešte do konca decembra, pretože na poistky uzatvorené v tomto období sa táto zmena ešte nevzťahuje.

Najviac sa zvýšia sadzby

  • pre ženy v rámci životného poistenia, konkrétne riziko úmrtia
  • pre mužov v dôchodkovom poistení, ktoré pokrýva riziko dlhovekosti

Ponúkame aj zopár ďalších informácií:

  • Pre ženy niektoré poisťovne zdražia poistné riziko pre smrť, invaliditu, závažné ochorenia či oslobodenie od platenia poistného, naopak mužom tieto poistné riziká o niečo zlacnia. Tí si naopak priplatia za PN či hospitalizáciu, pri ktorých ženy ušetria.
  • Na ceny budú v poisťovniach vplývať aj iné faktory, nielen pohlavie. Ide najmä o vek, zdravotný stav, poistná doba a podobne.
  • Pri príležitosti týchto zmien si niektoré poisťovne pripravili nové produkty, ktoré prispôsobili novým parametrom a novým rizikám.
  • Nejde len o zdražovanie poistiek pre ženy, ale v niektorých prípadoch zlacňovanie poistiek pre mužov.
  • Zmeny, ktoré prináša nová smernica, sa týkajú najmä životného poistenia pre prípad smrti. Je to najmä z dôvodov, že muži sa poisťujú vo väčšej miere a na vyššiu poistnú sumu a ako prevencia pred rizikom antiselekcie.