pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké zmeny sa chystajú v stavebnom sporení?

31.01.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Prvé snahy o zmenu nie veľmi efektívneho systému stavebného sporenia boli ešte za vlády Ivety Radičovej. Aktuálna novela zákona o stavebnom sporení navrhuje päť základných zmien, ktoré by podľa predbežných odhadov mohli štátu v roku 2020 ušetriť až 7,8 milióna eur.

(1) Nárok na štátnu prémiu po novom

Prvou zmenou, ktorá sa dotkne každého klienta a štátu by mala priniesť najväčšiu úsporu, je ohraničenie skupiny s nárokom na stavebnú štátnu prémiu. Podľa navrhovanej novely by ju mali dostať len osoby vo veku 18+, pričom ich priemerný mesačný príjem by nemal presiahnuť 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy. Cieľom tejto navrhovanej zmeny je zabrániť zneužívaniu výhod štátnej podpory ľuďmi s vyššími príjmami. Zmena sa dotkne všetkých klientov s nárokom na prémiu, teda nielen nových, ale aj starých zmlúv.

(2) Buď prémia alebo medziúver

Ministerstvo financií tiež navrhuje, aby nárok na štátnu prémiu stratil klient čerpajúci alebo splácajúci medziúver. Najväčším problém je podľa ministerstva neúmerný nárast nových medziúverov, ktoré prevyšujú objem nových stavebných úverov. Táto zmena by mala platiť pre nové zmluvy o medziúvere poskytnuté od roku 2019. Štát chce týmto opatrením motivovať občanov k dlhodobému sporeniu. Strata nároku na prémiu v prípade čerpania medziúveru by sa nemala dotknúť klientov so starými zmluvami a spoločenstiev vlastníkov bytov.

(3) Koniec tzv. priateľským sporiteľom

Klienti, ktorí si platia stavebné sporenie, aby ho po 6 rokoch vybrali aj s prémiou (tzv. priateľskí sporitelia), budú musieť po novom dokladovať účel. Podľa návrhu ministerstva by mal štátnu prémiu dostať len klient, ktorý dokáže vydokladovať použitie nasporených prostriedkov vrátane prémie na stavebné účely. Toto by malo platiť aj v prípade zdedenia úspor zo stavebného sporenia. Rovnako by sa mal predĺžiť minimálny čas sporenia potrebný na priznanie prémie – z dvoch na tri roky. Navrhovaná zmena by sa mala týkať iba nových zmlúv.

(4) Prideľovanie alikvotnej prémie

Ďalšia zmena sa dotkne nových zmlúv bežných klientov a tiež spoločenstiev vlastníkov bytov a súvisieť by mala s výškou prideľovanej štátnej prémie. Doteraz bolo možné získať plnú štátnu prémiu aj v prípade, že zmluva k stavebnému sporeniu bola uzatvorená až v decembri. Ministerstvo však vníma štátnu prémiu ako úrokovú prémiu, a preto by sa mala počítať alikvotne podľa počtu mesiacov sporenia.

(5) Prémia určovaná v rámci rozpočtu

Poslednou navrhovanou zmenou je návrat rozhodovania o štátnej prémii do zákona o štátnom rozpočte. Okrem určenia jej percentuálnej výšky by chcel rezort do zákona zahrnúť aj stanovenie jej maximálnej výšky. Ministerstvo však nateraz chce zmeniť len spôsob jej určovania. Táto nová metóda výpočtu by sa mala dotknúť prémií vyplácaných už v roku 2020.