pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Doplnkové pripoistenia k životným poistkám nebudú mať osempercentnú daň

18.04.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Od 1.1.2019 sa na neživotné poistenie vzťahuje osempercentná daň. Nový zákon však mal nezrovnalosti, podľa ktorých sa novozavedená daň mala vzťahovať aj na pripoistenia životného poistenia. Rezort financií tak musel pristúpiť k úprave výkladu legislatívy.

Asociácia poisťovní a sprostredkovateľská asociácia si nový zákon, ktorý zavádza poistnú daň vysvetlili rozdielne. Vznikol tak mylný predpoklad, že poistná daň sa bude vzťahovať aj na pripoistenia životných poistiek. Pritom finanční sprostredkovatelia už v januári upozorňovali, že pri zavádzaní nového zákona do praxe môže vzniknúť problém. Podľa vykonávacích predpisov sprostredkovateľskej asociácie by sa osempercentná daň mala vzťahovať aj na doplnkové pripoistenie k životnému poisteniu a to aj napriek tomu, že sa zdanenie malo vzťahovať len na neživotné poistenie. Táto zmena by klientom priniesla vyššie ceny poistiek.

Aký je názor odborníkov?

Podľa odborníkov by úprava výkladu legislatívy mala prispieť najmä k rozvoju trhu s novými pripoisteniami, ktorých dôležitosť sa postupne zvyšuje. Konkrétne ide najmä o pripoistenie invalidity z choroby a tiež pripoistenie kritických chorôb. V dnešnej dobe sú klienti zaťažení záväzkami v podobe splácania úverov či hypoték a obávajú sa rizík spojených so stratou príjmu, prípadne jeho znížením kvôli zlému zdravotnému stavu. Je preto prirodzené, že klienti sa proti takýto rizikám chcú poistiť. Zavedenie novej dane pre tieto pripoistenia by však viedlo z zvýšeniu ich ceny, čo by mohlo mať za následok zníženie záujmu o tieto pripoistenia.

Nedorozumenie týkajúce sa zavedenia novej dane sa medzi zúčastnenými subjektami našťastie podarilo vysvetliť. Výsledkom rokovaní je teda dohoda, že osempercentná daň sa pripoistení životných poistiek týkať nebude.