pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Pre Uber nastali zlé časy

27.03.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Viaceré zákonné predpisy sťažujú situáciu a podnikanie spoločnostiam, ktoré majú svoj obchod založený na digitálnych platformách. Jednou z takýchto je aj alternatívna taxislužba Uber, ktorá pôsobí na Slovensku 2 roky.

Už pár mesiacov dozadu boli známe viaceré námietky podnikateľov prevádzkujúcich klasické taxislužby. Išlo najmä o spôsob podnikania, ale aj príliš nízke ceny, ktorým klasickí taxikári nevedeli konkurovať. Aktuálne sa situácia vyhrotila. Na základe rozhodnutia súdu musí spoločnosť UBER zastaviť svoju činnosť a mobilnú aplikáciu vypnúť.

Problémy s „taxikármi“ aj vozidlami taxislužby

Dlhodobá nespokojnosť taxikárov vyústila až k žalobe, ktorú podalo Občianske združenie koncesovaných taxikárov ešte 18.1.2018. Uvedená žaloba mala za cieľ pozastaviť podnikanie Uberu do okamihu, kým sa prispôsobí platnej legislatíve. Konkrétne išlo o to, aby

  • nepoužívali na taxislužbu nevhodné vozidlá, t.j. nespĺňajúce predpísané požiadavky
  • nemohli službu prevádzkovať ľudia, ktorí na to nemali povolenie a neboli vodičmi taxislužby, a ktorí zároveň nemôžu uzatvárať ani zmluvy o preprave osôb

Okresný súd Bratislava I dal za pravdu žalobcom a vydal rozhodnutie (zo dňa 16.2.2018) aj doložku o právoplatnosti (od 13.3.2018) a vykonateľnosti (od 23.2.2018) dňa 26.3.2018, na základe čoho prestal Uber na Slovensku poskytovať svoje služby.

Zdaňovanie musí byť na území Slovenska

Ďalším problémom je zdaňovanie takýchto biznisov, ktoré sú založené na digitálnych platformách (okrem Uberu aj Airbnb či booking.com a 13 ďalších). Z novely zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2018 vyplýva, že všetky obchody realizované na území Slovenska musia byť aj zdaňované na Slovensku. Aby bola táto podmienka splnená, musia si aj zahraničné spoločnosti zaregistrovať stálu prevádzkareň na území Slovenska, na základe čoho potom podávajú daňové priznanie a platia dane.

Ak tak podnikatelia neurobia, na rad prichádza ešte správca dane. Ten má totiž právomoc zaregistrovať prevádzkareň aj z tzv. vyššej moci, na čo boli, samozrejme, poskytovatelia Uberu upozornení.

Ak k registrácii nepríde, dane musia platiť podnikatelia využívajúci tieto služby. V prípade Uberu by to boli taxikári, v prípade napr. Airbnb by to boli daňovníci prenajímajúci cez uvedenú aplikáciu. Inak im hrozia sankcie.

V súvislosti s týmto sa potom vynára ďalšia otázka, a to otázka dvojitého zdaňovania, v ktorej nemajú jasno ani zodpovední a vznikol rozpor medzi Slovenskou komorou daňových poradcov a Finančnou správou SR. Podľa komory bude mať nová povinnosť zdaňovať aj digitálne platformy na svedomí viaceré súdne spory. Finančná správa sa však toho neobáva.

Budúcnosť Uber-u je teraz nejasná...

Situácia ohľadom obľúbeného Uberu sa tak zjavne komplikuje a uvidíme, či a v akej forme bude na Slovensku pôsobiť aj v prípade, že by upravila svoje podmienky a podnikala v súlade s požiadavkami, ktoré jej aktuálne ukončili biznis. Rovnako sa to týka aj ďalších podobných platforiem.