pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Registrácia vozidiel s pravostranným riadením už aj u nás!

27.06.2014 | Autor: Vladimír Kožuch

Ak ste si doviezli vozidlo, ktoré má riadenie na pravej strane, už nemusíte riešiť problém ako ho zaregistrovať. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora môže byť registrované vo všetkých členských krajinách EÚ rovnako ako auto s „klasickým“ ľavostranným riadením.

Vždy sa musí nájsť niekto, kto je prvý

Hoci sa aj na slovenských cestách sem-tam objavili vozidlá s pravostranným riadením, nebolo možné ich zaregistrovať, teda prihlásiť na slovenské značky. Motoristi s nimi mohli jazdiť, ale registrácia musela zostať pôvodná, v danej krajine, z ktorej sa vozidlo priviezlo. Ďalšou možnosťou bolo „prerobenie“ riadenia a prispôsobenie našim podmienkam, čo však predstavovalo nemalú finančnú investíciu. Niekedy následne aj nečakané technické problémy. Alebo si vodiči nerobili starosti s pôvodnými papiermi či prerábkou vozidla a jazdili takpovediac načierno. Vtedy však riskovali oveľa viac. Všetky tieto problémy vyriešili Poľsko a Litva. Pýtate sa ako?

Súdne rozhodnutie, ktoré mení doterajšiu prax

Práve v týchto krajinách sa predpisy povoľujúce registráciu vozidiel iba s ľavostranným riadením a následná žaloba postarali o to, že sa súdneho sporu ujal až Európsky súdny dvor a rozhodol. Rozhodol tak, že povolil pravostranné riadenie a registráciu takýchto vozidiel. Keďže podobné vyhlásenia a rozhodnutia na úrovni Európskej únie sú nadradené národným predpisom, rozhodnutie platí pre všetky členské krajiny. A teda aj pre Slovensko. Hlavnými dôvodmi, ktoré bral Európsky súdny dvor do úvahy, boli najmä obmedzenie voľného pohybu tovaru a nedokázanie negatívneho dopadu na bezpečnosť dopravy.

Rozsudok znie: „Členské štáty nemôžu odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do obehu, alebo použite dopravných vozidiel z dôvodu týkajúceho sa riadiaceho zariadenia, ak toto zodpovedá požiadavkám rámcovej smernice 2007/461 a smernice 70/3112.“

Nie každý má však rovnaký názor

Pravostranné riadenie majú dovezené vozidlá najmä z krajín, kde sa stále jazdí na pravej strane, ako Britské ostrovy, Cyprus, Malta a Austrália. Treba však podotknúť, že tam je tomu prispôsobená celá premávka a vodiči sú zvyknutí na takýto spôsob riadenia. Viacerí naši odborníci na bezpečnosť dopravy sa zhodujú, že hoci motoristi budú môcť oficiálne registrovať vozidlá s pravostranným riadením už aj u nás, treba dbať na zvýšenú opatrnosť. Niektorí dokonca vyjadrili názor, že nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, najmä čo sa týka predbiehania.

Najdôležitejšia je bezpečnosť!

Vodič, ktorý jazdí s volantom na pravej strane musí totiž pri predbiehaní v normálnej premávke vysunúť svoje vozidlo až za polovicu do protismeru. Až v takejto polohe má totiž výhľad a môže usúdiť, či vôbec môže predbiehať. To však už niekedy môže byť neskoro. Samozrejme, je dobré na overenie použiť aj spolujazdca, sediaceho „normálne na mieste vodiča“, ale ten tam nemusí sedieť vždy. Najmä tento a ďalšie dôvody súvisiace s bezpečnosťou možno nikdy nespôsobia to, že by sa naše cesty premnožili vozidlami s pravostranným riadením. Zaobstará si ho, dúfajme, hlavne taký vodič, ktorý si je takýmto riadením istý a má s ním skúsenosti, aby nenastali zbytočné problémy.


Výhodné PZP pre vozidlo s pravostranným riadením môžete mať ešte dnes!