pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poisťovňa Aegon sa dohodla s Unionom

09.09.2019 | Autor: Eva Majerská

Na poistnom trhu prichádza po čase k ďalšej zmene. Poisťovňa Aegon sa rozhodla previesť svoj poistný kmeň neživotného poistenia pod správu Union.

Poisťovne oznámili tento zámer v dostatočnom predstihu, aby stihli splniť všetky potrebné náležitosti. K 6. 9. 2019 sa tak na základe schválenia regulačným úradom previedol poistný kmeň neživotného poistenia, ktorý predstavuje takmer 18 000 zmlúv, už pod Union poisťovňu. AEGON Hungary Closed Company Ltd. ostáva na trhu aj naďalej s ponukou životného poistenia a dôchodkových produktov.

Ako sa zmena dotkne klientov?

Klienti, ktorí majú v Aegon uzatvorené platné zmluvy na poistenie majetku, sa nemusia ničoho obávať. Poistné podmienky sa týmto nemenia a platia aj naďalej. Novým zodpovedným subjektom za všetky záväzky a povinnosti je od 6.9.2019 Union poisťovňa. Klienti sa na ňu môžu obrátiť pri záležitostiach týkajúcich sa uzatvorených zmlúv, ako:

  • servis poistných zmlúv
  • otázky a poradenstvo
  • hlásenie poistnej udalosti
  • a podobne.

Union poisťovňa je stabilnou poisťovňou na slovenskom trhu s viac ako 25-ročnými skúsenosťami. Neustále sa snaží svoje produkty a služby zlepšovať, k čomu jej dopomáha aj zázemie materskej spoločnosti – najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Potrebné zmeny vám poisťovňa ohlási

Prevodom poistného kmeňa pod iného poisťovateľa prichádza samozrejme aj k bežným technickým zmenám. Klienti už nemôžu využívať kontaktné údaje Aegon, ale môžu sa obrátiť na Union.

Zároveň aj platba poistného bude smerovať na iný bankový účet. Na to však budú klienti určite upozornení v zaslanom predpise poistného, ktorého odosielateľom už bude poisťovňa Union.

Logo – Aegon a Union