pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Počet hromadných prepúšťaní výrazne klesol

04.02.2015 | Autor: Netfinancie.sk

V minulom roku sa situácia na slovenskom pracovnom trhu výrazne zlepšila, a to vďaka poklesu hromadných prepúšťaní. Ich počet klesol o viac ako polovicu, čo je najlepší výsledok za posledné štyri roky. Podľa odborníkov by sa v podobnom trende malo pokračovať aj v tomto roku a prípadov hromadného prepúšťania by malo byť ešte menej.

Viac ako 50 percentný pokles

Podľa údajov, ktoré poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo v minulom roku nahlásených len 40 veľkých prepúšťaní firemných zamestnancov. V porovnaní s rokom pred tým, kedy sa firmy hromadne zbavovali svojich zamestnancov až v 84 prípadoch, ide o výrazný, viac ako 50 percentný pokles. Neklesal však len počet hlásených prepúšťaní, ale aj celkový počet ľudí, ktorí dostali v rámci nich výpovede. Za rok 2014 zamestnávatelia takto prepustili 1689 zamestnancov, čo je v porovnaní s 3100 zamestnancami z roku 2013 tiež viac ako priaznivé. Najviac zamestnancov bolo hromadne prepustených práve v Bratislavskom kraji, pričom najväčší odliv pracovnej sily v roku 2014 zaznamenali Slovenské elektrárne. Túto spoločnosť opustilo minulý rok celkovo 328 zamestnancov, a to z dôvodu zefektívňovania postupov pri využívaní ľudských zdrojov a kapacít. V apríli minulého roka oznámila hromadné prepúšťanie (celkom 111 zamestnancov) firma Emerson sídliaca v Novom Meste nad Váhom a v máji ju nasledovali aj Pivovary Topvar, ktoré prepustili 48 pracovníkov. Okrem zefektívňovania výrobných procesov a s tým súvisiacimi prebytkami pracovných síl patrí medzi najčastejšie uvádzané dôvody hromadných prepúšťaní aj zlá ekonomická situácia a nedostatok nových zákaziek od odberateľov.

Najskôr prepúšťanie, potom nové nábory

Podľa odborníkov súvisí pokles počtu hromadných prepúšťaní so zlepšujúcou sa situáciou na pracovnom trhu. Tá by sa mala podľa nich udržať aj v tomto roku, no s najväčšou pravdepodobnosťou už nebude taká výrazná. Medziročný pokles evidovanej nezamestnanosti dosiahol v minulom roku 1,21 percentuálneho bodu, v tomto roku sa predpokladá, že by mohol klesnúť ešte o pol bodu. Vlaňajší výrazný pokles nezamestnanosti súvisel predovšetkým s hromadnými prepúšťaniami, ktoré slovenský pracovný trh trápili v predchádzajúcich rokoch. Mnohé spoločnosti totiž reagovali na zvyšovanie daní a odvodov predčasne, a tak mohli neskôr po stabilizovaní situácie opäť prijímať nových pracovníkov. Podľa odhadov by mal rast zamestnanosti v tomto roku podporiť najmä priemysel a zdieľané služby od firiem, ktoré sú na našom trhu už etablované. Najvýraznejší rast pracovných miest sa pritom očakáva predovšetkým v regiónoch krajských miest a na Považí.