pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si zistíte už aj u nás!

24.03.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Sociálne poistenie je povinným druhom poistenia, ktoré si musí platiť každý pracujúci občan Slovenskej republiky. V závislosti od druhu zamestnaneckého pomeru a výšky príjmu sa určuje aj výška odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak si chcete vypočítať aktuálnu výšku svojej odvodovej povinnosti alebo si chcete len overiť, či platíte sociálne poistenie v správnej výške, máte k dispozícii našu online kalkulačku sociálneho poistenia.

Prečo musíme platiť sociálne odvody?

Sociálne poistenie predstavuje najrozsiahlejšiu časť systému sociálneho zabezpečenia. V praxi to znamená, že ak sa vám napríklad prihodí úraz, v dôsledku ktorého nie ste schopný pracovať alebo máte trvalé následky, Sociálna poisťovňa vám zo sociálneho poistenia zabezpečí vyplácanie príslušných dávok. Odvodmi do Sociálnej poisťovne sa teda zabezpečujete do budúcnosti v prípade rôznych životných situácií. V rámci sociálneho poistenia sa v závislosti od konkrétnej situácie vyplácajú napríklad materské a ošetrovné dávky, dávky v nezamestnanosti, úrazové renty, rehabilitácie a rekvalifikácie či rôzne druhy dôchodkov.

Odvody do Sociálnej poisťovne nie sú pre všetkých rovnaké

Osoby, ktoré sú povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne, určuje zákon o sociálnom poistení. Platiteľom odvodov však vo všeobecnosti môže byť každý, pretože okrem povinných platiteľov akými sú zamestnanec, zamestnávateľ či samostatne zárobkovo činná osoba, si môže občan SR odvody platiť aj dobrovoľne. V závislosti od toho, kto je platiteľom sociálneho poistenia, sa potom určuje výška sadzieb poistného, a tie následné vplývajú na konečnú sumu odvodov. Ak chcete vedieť koľko máte platiť Sociálnej poisťovni alebo si chcete len overiť, či odvádzate správnu sumu, vyskúšajte našu online kalkulačku sociálneho poistenia.