pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Odtiahnutie nepojazdného vozidla z parkoviska už nebude problém

06.04.2021 | Autor: Eva Majerská

Počet vozidiel na slovenských cestách rastie každým rokom. Postupne sa však zvyšuje aj množstvo dlhodobo odstavených vozidiel. Ako vyriešila novela zákona o cestnej premávke odstraňovanie vrakov z parkovísk a ako sa tomu dá predísť úplne? Poradíme vám.

zaparkovaný vrak auta

Veľa miest bojuje čoraz častejšie s preplnenosťou parkovísk a celkovým nedostatkom parkovacích miest. Mnohokrát totiž miesta na parkovanie blokujú dlhodobo odstavené alebo nepojazdné vozidlá. Riešenie takejto situácie je vo vyhlásení vozidla za vrak a jeho odstránení ako odpad. Uvedený proces, ktorý sa riadi zákonom o odpadoch, si však vyžaduje priveľkú a zdĺhavú administráciu. Preto sa kompetentní rozhodli od byrokracie upustiť a dať na prvé miesto okamžité riešenie situácie. V novele zákona o cestnej premávke, zákona č. 8/2009 Z.z., tak pri odstraňovaní vrakov z parkovísk prichádza od 15. mája 2021 k zmene, ktorá bude alternatívou k riešeniu podľa zákona a o odpadoch. Pôvodne boli zmeny navrhnuté už k 1. aprílu, kvôli dlhšiemu schvaľovaciemu procesu sa však musela účinnosť novely posunúť.

TIP - ďalšia novinka v zákone: Súčasťou novely uvedeného zákona je aj zmena týkajúca sa evidenčných čísiel vozidiel (EČV). Od jej účinnosti, t.j. od 1. marca 2022, sa už nebudú meniť poznávacie značky pri zmene držiteľa alebo zmene trvalého bydliska do iného okresu, ale tabuľky s EČV si budete môcť ponechať a priradiť na ďalšie vozidlo.

Doterajší postup pri odstraňovaní vraku

 1. Podanie podnetu na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, prípadne na mestskú políciu, ktorá to posunie na uvedený odbor.
 2. Zistenie majiteľa cez príslušný dopravný inšpektorát a zanechanie žltého lístka na vozidle s výzvou na odstránenie vozidla do 30 alebo 60 dní.
 3. Ak nepríde k náprave – žiadosť na obvodný úrad zo strany dopravného inšpektorátu na preverenie technického stavu vozidla.
 4. Výzva majiteľovi na predloženie dokladov o stave vozidla.
 5. Ak majiteľ nebude spolupracovať a doklady nepredloží – vozidlo bude vyradené z evidencie a môže byť odtiahnuté na zberné parkovisko.

Postup odstraňovania vraku po novom – od 15. 5. 2021

 1. Podanie podnetu na odstránenie vraku.
 2. V prípade neplatnej technickej či emisnej kontroly viac ako 6 mesiacov je samospráva (aj správca cesty) oprávnená odtiahnuť vozidlo na zberné parkovisko.
 3. Až potom začína administratívny proces určenia vozidla za vrak, ako doteraz:
 4. Kontaktovanie majiteľa, preverenie technického stavu vozidla, vyhodnotenie vozidla za vrak a vyradenie z evidencie.

Aktuálne: Vzhľadom na stále vyhlásený mimoriadny stav platí aj naďalej odpustenie pokút za neabsolvovanie technickej či emisnej kontroly v stanovenom termíne. Treba však myslieť na to, že po jeho ukončení budú mať majitelia len 3 mesiace na nápravu a na riziko pri poistnej udalosti. Viac sa dočítate v našom článku.

Za akých podmienok môže správca cesty odtiahnuť nepojazdné vozidlo?

Odstrániť nepojazdný vrak auta môže:

 • správca cesty (ak ide o umiestnenie odstaveného vozidla v cestnej premávke alebo verejnom priestranstve);
 • obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej územia sa vrak odstraňuje (ak nejde o cestu);
 • vlastník nehnuteľnosti (ak odstránením vraku nepoveril obec).

Správca cesty však nemôže odstavené vozidlo z pozemnej komunikácie odtiahnuť len tak. Musia by splnené určité podmienky, a to:

 • auto bráni v cestnej premávke, stojí na vyhradenom parkovisku pre konkrétnu EČV, pre ZŤP alebo pre držiteľa konkrétneho parkovacieho preukazu;
 • auto je bez pripevnenej tabuľky s EČV a nemá jasne uvedené údaje držiteľa, aj keď netvorí prekážku v cestnej premávke;
 • vozidlo na parkovisku nemá minimálne 6 mesiacov platnú technickú alebo emisnú kontrolu, príp. má pozmenenú originalitu, a nie je tak spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke – nová podmienka platná od 15. mája 2021.

Na základe zjednodušenia celého procesu odťahu nepojazdného vozidla sa na mnohých parkoviskách uvoľnia desiatky či stovky parkovacích miest. Napríklad v bratislavskej Petržalke odhadujú, že by to mohlo byť až 750 parkovacích miest, čo obyvatelia určite ocenia.

Bezplatné odtiahnutie nepojazdného vozidla v niektorých mestách

Možno aj preto sa tamojšia samospráva rozhodla a ponúka majiteľom bezplatné odtiahnutie nepojazdného vozidla na vrakovisko. Majiteľ vozidla s trvalým pobytom v Bratislave – Petržalke môže požiadať na mestskom úrade o odtiahnutie odstaveného vozidla a jeho zlikvidovanie. Stačí, ak na matrike vyplní a podpíše čestné prehlásenie, že s odťahom vozidla súhlasí, a splnomocní na to mestský úrad. Zaplatí poplatok 2 €, predloží svoj občiansky preukaz a technický preukaz k vozidlu (malý aj veľký formát). Termín odťahu dohodne pracovník s majiteľom telefonicky a pri samotnom odtiahnutí nepojazdného vozidla majiteľ odovzdá doklady od auta a kľúče. Potvrdenie o likvidácii mu následne príde na adresu trvalého bydliska poštou. Pre majiteľov vozidiel to teda znamená riešenie takmer bez starostí a pre samosprávu efektívne riešenie s požadovaným výsledkom.

TIP: Overte si, či takéto služby neposkytuje napríklad aj vaše mesto.

Aké sú ďalšie možnosti v súvislosti s nepojazdným vozidlom?

1. Dočasné odhlásenie z evidencie

Vozidlo, ktoré istý čas nebudete potrebovať a používať, môžete dočasne odhlásiť. Ide však len o čiastočné riešenie. Počas doby vyradenia nemusíte platiť za PZP, technickú či emisnú kontrolu, ale odstavenie vozidla budete musieť riešiť, aby sa nestalo terčom vandalov alebo aby nebolo považované za odstavený vrak. Celý postup, ako aj výšku poplatkov, nájdete na našej stránke o dočasnom vyradení vozidla z evidencie.

2. Trvalé vyradenie z evidencie

Pre tých, ktorí majú záujem o celkové a trvalé vyradenie a nepostaral sa o to spracovateľ starých vozidiel, platí postup pre trvalé vyradenie vozidiel z evidencie.


Ušetriť môžete aj na samotnom PZP – stačí využiť porovnanie cien a uzatvoriť zmluvu online.