pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

SASP opäť ocenila najlepšie poisťovne. Ktorá je tá najlepšia?

20.10.2022 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 26 rokov. Aj tento rok oceňovala najlepšie poisťovne na trhu v rôznych kategóriách. Prinášame vám výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2021.

výsledky hodnotenia

Odborné hodnotenie poistných produktov

V tejto oblasti kedysi chýbalo odborné oceňovanie poistných produktov a poisťovní, preto sa asociácia rozhodla a od roku 2019 oceňuje poisťovne v určených kategóriách. Hlasovanie prebieha na odbornej úrovni, keďže hlasujúcimi sú len samostatní finanční agenti pôsobiaci v sektore poistenia a zaistenia.

Tento rok sa do hlasovania zapojilo 85 subjektov finančného trhu, ktorí počas mesiacov máj a jún hodnotili poisťovne prostredníctvom verifikovaného elektronického hlasovania. Musíme sa pochváliť, pretože práve túto technologickú časť hlasovania zabezpečovala naša spoločnosť, Netfinancie s.r.o..

Celkové výsledky zohľadnili hlasovanie samostatných finančných agentov (60 %) a dosiahnuté obchodné výsledky (40 %). Hlasujúci hodnotili v rámci každého produktu:

 • rozsah (komplexnosť produktu);
 • flexibilitu v rámci osobitých požiadaviek (uzatváranie, zmeny a podobne);
 • nutné zmeny údajov alebo rozsahu (výpoveď poistenia, komunikáciu poisťovne, administratívnu náročnosť);
 • kvalitu likvidácie poistných produktov.

Pri hodnotení obchodných výsledkov sa vychádzalo z reálne dosiahnutého úspechu na trhu, a to z objemu predpísaného poistného za rok 2021 a rozdielu objemu celkového predpísaného poistného za rok 2021 a 2020.

Hlavným víťazom sa stala poisťovňa s najvyššie dosiahnutým hodnotením vo všetkých oblastiach.

Najlepšie poisťovne za rok 2021

Kategória: havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 2. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 3. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 4. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 5. ČSOB Poisťovňa, a. s.

Kategória: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)

 1. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 2. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kategória: Poistenie majetku fyzických osôb

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 2. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 3. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kategória: Cestovné poistenie fyzických osôb

 1. INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA/AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 2. Union poisťovňa, a. s.
 3. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 5. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Kategória: Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov

 1. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 2. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 3. HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 5. Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Kategória: Rizikové životné poistenie/poistenie choroby a úrazu

 1. Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. NN Životná poisťovňa, a.s. / MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Celkový víťaz v oblasti neživotného poistenia

 1. Generali Poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. UNIQA poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 4. Union poisťovňa, a. s.
 5. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
banner pzp


Pre porovnanie ponúkame aj výsledky hlasovania za rok 2020

Najlepšie poisťovne za rok 2020

Kategória: havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)

 1. Generali Poisťovňa, a. s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 3. UNIQA poisťovňa, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. AXA pojišťovna, a. s.

Kategória: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)

 1. Generali Poisťovňa, a. s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 3. AXA pojišťovna, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. Union poisťovňa, a. s.

Kategória: Poistenie majetku fyzických osôb

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 2. UNIQA poisťovňa, a. s.
 3. Generali Poisťovňa, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. AXA pojišťovna, a. s.

Kategória: Cestovné poistenie fyzických osôb

 1. INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA
 2. Generali Poisťovňa, a. s.
 3. UNIQA poisťovňa, a. s.
 4. Union poisťovňa, a. s.
 5. MetLife Europe Insurance d. a. c.

Kategória: Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. PREMIUM Insurance Company Limited
 3. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 4. HDI Versicherung AG
 5. Union poisťovňa, a.s.

Kategória: Rizikové životné poistenie/poistenie choroby a úrazu

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. NN Životná poisťovňa, a.s.
 3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 4. AXA životní pojišťovna, a.s.
 5. MetLife Europe Insurance d.a.c.

Celkový víťaz v oblasti neživotného poistenia

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 4. UNIQA poisťovňa, a.s.
 5. Union poisťovňa, a.s.

Zdroj: SASP

Z činnosti SASP v skratke

História Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve sa začala písať 5. 10. 1995, kedy bola založená desiatimi členmi ešte pod názvom Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve (SAMP). Jej hlavným cieľom bolo poskytovanie pomoci odbornej aj laickej verejnosti, aby čo najviac rozumela problematike finančného sprostredkovania a poistnému trhu. Orientovať sa medzi poistnými produktami, v oblasti poisťovníctva, ale aj rozšíriť záujem o túto oblasť a zabezpečiť efektívnu ochranu spotrebiteľa a klienta. V rámci svojho pôsobenia sa jej poradilo viacero významných úspechov:

 • 1998 – SASP sa stala členom Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení (BIPAR).
 • 1999 – v rámci Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve boli vytvorené nové orgány, a to prezídium, dozorná rada a valné zhromaždenie.
 • 2004 – SASP sa podieľala na príprave novely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení, ktorá priniesla klientom PZP zlepšenie podmienok aj ročnú úsporu.
 • 2005 – konalo sa 1. Slovenské fórum maklérov SIBAF a v rovnakom roku prišlo k zmene názvu zo SAMP na aktuálny SASP.
 • 2016 – na podnet asociácie prišlo k ďalšej právnej úprave, a to k úprave subjektu poisťovací maklér a podriadený finančný agent. Svoje názory a pripomienky uplatnili členovia aj pri prijímaní zákona o 8 %-nej dani z poistenia v neživotnom poistení.
 • 2019 – v rámci konferencie boli prvýkrát vyhlásené výsledky ocenenia SASP. Od toho roku sa poisťovne hodnotia každý rok.
 • 2022 – aktuálne má Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve 32 riadnych, medzi nimi aj našu spoločnosť, Netfinancie, s.r.o., a 2 pridružených členov.

Vzdelávanie verejnosti v oblasti poistenia pokračuje

SASP sa neustále venuje vzdelávaniu, poskytovaniu informácií a vytváraniu diskusných platforiem pre finančné sprostredkovanie, aby zdvihla úroveň odbornosti v tomto sektore. Organizuje vzdelávaciu konferenciu SIBAF Fórum. Kvôli nedávnej pandémii a nutnosti hľadať vhodné riešenia priniesla SASP aj technologické novinky a nové formy vzdelávacích podujatí. Rovnako tak aj poisťovne rýchlejšie reagovali na danú situáciu a vytvorili alebo zlepšili svoje online riešenia.


Úspešne hodnotené poisťovne nájdete aj v našich kalkulačkách. Stačí si porovnať a vybrať tú najlepšiu ponuku.