0850 555 000

PO-PIA: 08:00-17:00

SASP oslavuje a zároveň oceňuje najlepšie poisťovne

29.06.2021 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 25 rokov. Ako hodnotí svoju činnosť, dosiahnuté ciele a aktuálny poistný trh, sa dozviete v našom článku. Navyše prinášame aj výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2020.

fotografia z konferencie SASP 2019

25 rokov pôsobnosti SASP

História Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve sa začala písať 5. 10. 1995, kedy bola založená desiatimi členmi ešte pod názvom Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve (SAMP). Jej hlavným cieľom bolo poskytovanie pomoci odbornej aj laickej verejnosti, aby čo najviac rozumela problematike finančného sprostredkovania a poistnému trhu. Orientovať sa medzi poistnými produktami, v oblasti poisťovníctva, ale aj rozšíriť záujem o túto oblasť a zabezpečiť efektívnu ochranu spotrebiteľa a klienta. V rámci 25-tich rokov pôsobenia sa jej poradilo viacero významných úspechov:

 • 1998 – SASP sa stala členom Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení (BIPAR).
 • 1999 – v rámci Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve boli vytvorené nové orgány, a to prezídium, dozorná rada a valné zhromaždenie.
 • 2004 – SASP sa podieľala na príprave novely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení, ktorá priniesla klientom PZP zlepšenie podmienok aj ročnú úsporu.
 • 2005 – konalo sa 1. Slovenské fórum maklérov SIBAF a v rovnakom roku prišlo k zmene názvu zo SAMP na aktuálny SASP.
 • 2016 – na podnet asociácie prišlo k ďalšej právnej úprave, a to k úprave subjektu poisťovací maklér a podriadený finančný agent. Svoje názory a pripomienky uplatnili členovia aj pri prijímaní zákona o 8 %-nej dani z poistenia v neživotnom poistení.
 • 2019 – v rámci konferencie boli prvýkrát vyhlásené výsledky ocenenia SASP. Od toho roku sa poisťovne hodnotia každý rok.
 • 2021 – aktuálne má Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve 33 členov, medzi nimi aj našu spoločnosť, Netfinancie, s.r.o..

Vzdelávanie verejnosti v oblasti poistenia pokračuje aj napriek pandémii

SASP sa neustále venuje vzdelávaniu, poskytovaniu informácií a vytváraniu diskusných platforiem pre finančné sprostredkovanie, aby zdvihla úroveň odbornosti v tomto sektore. Organizuje vzdelávaciu konferenciu SIBAF Fórum. Aktuálne má za sebou náročnú výzvu, keďže pandémia koronavírusu ovplyvnila aj jej pôsobenie a činnosť. Aj toto náročné obdobie roku 2020 však vytvorilo viacero pozitívnych zmien na poistnom trhu. SASP priniesla technologické novinky a nové formy vzdelávacích podujatí. Rovnako tak aj poisťovne rýchlejšie reagovali na danú situáciu a vytvorili alebo zlepšili svoje online riešenia.

banner pzp

Odborné hodnotenie poistných produktov

V tejto oblasti kedysi chýbalo odborné oceňovanie poistných produktov a poisťovní, preto sa asociácia rozhodla a od roku 2019 oceňuje poisťovne v určených kategóriách. Hlasovanie prebieha na odbornej úrovni, keďže hlasujúcimi sú len samostatní finanční agenti pôsobiaci v sektore poistenia a zaistenia.

Do tohtoročného hodnotenia sa zapojilo 60 subjektov v období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 prostredníctvom elektronického hlasovacieho systému. Celkové výsledky zohľadnili hlasovanie samostatných finančných agentov (60 %) a dosiahnuté obchodné výsledky (40 %). Hlasujúci hodnotili v rámci každého produktu:

 • rozsah (komplexnosť produktu);
 • flexibilitu v rámci osobitých požiadaviek (uzatváranie, zmeny a podobne);
 • nutné zmeny údajov alebo rozsahu (výpoveď poistenia, komunikáciu poisťovne, administratívnu náročnosť);
 • kvalitu likvidácie poistných produktov.

Pri hodnotení obchodných výsledkov sa vychádzalo z reálne dosiahnutého úspechu na trhu aj objemu predpísaného poistného. Hlavným víťazom sa stala poisťovňa s najvyššie dosiahnutým hodnotením vo všetkých oblastiach.

Najlepšie poisťovne za rok 2020

Kategória: havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)

 1. Generali Poisťovňa, a. s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 3. UNIQA poisťovňa, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. AXA pojišťovna, a. s.

Kategória: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP)

 1. Generali Poisťovňa, a. s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 3. AXA pojišťovna, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. Union poisťovňa, a. s.

Kategória: Poistenie majetku fyzických osôb

 1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 2. UNIQA poisťovňa, a. s.
 3. Generali Poisťovňa, a. s.
 4. ČSOB Poisťovňa, a. s.
 5. AXA pojišťovna, a. s.

Kategória: Cestovné poistenie fyzických osôb

 1. INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA
 2. Generali Poisťovňa, a. s.
 3. UNIQA poisťovňa, a. s.
 4. Union poisťovňa, a. s.
 5. MetLife Europe Insurance d. a. c.

Kategória: Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. PREMIUM Insurance Company Limited
 3. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 4. HDI Versicherung AG
 5. Union poisťovňa, a.s.

Kategória: Rizikové životné poistenie/poistenie choroby a úrazu

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. NN Životná poisťovňa, a.s.
 3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 4. AXA životní pojišťovna, a.s.
 5. MetLife Europe Insurance d.a.c.

Celkový víťaz v oblasti neživotného poistenia

 1. Generali Poisťovňa, a.s.
 2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 3. ČSOB Poisťovňa, a.s.
 4. UNIQA poisťovňa, a.s.
 5. Union poisťovňa, a.s.

Zdroj: SASP


Úspešne hodnotené poisťovne nájdete aj našich kalkulačkách. Stačí si porovnať a vybrať tú najlepšiu ponuku.