pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo prinesie novela zákona o cestnej premávke?

22.07.2015 | Autor: Vladimír Cvik

Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o cestnej premávke. Jedná sa zatiaľ o prvý návrh, takže niektoré plánované zmeny sa môžu v priebehu legislatívneho procesu ešte prepracovať. Medzi najvýraznejšie návrhy patrí napríklad zmena výšky sankcií za prekročenie rýchlosti či sprísnenie postihov za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti

Podľa doterajšieho priestupkového zákona platilo, že prekročenie rýchlosti minimálne o 20 km/h v obci, resp. 30 km/h mimo obce, je priestupkom, za ktorý môže vodič dostať finančnú pokutu. Podľa navrhovanej novely zákona by sa sankcie za prekročenie rýchlosti mali rozdeľovať do troch odlišných úrovní, pričom výška pokuty by mala závisieť od úrovne prekročenia rýchlosti. Každej úrovni by mal zodpovedať určitý finančný rozsah pokuty. Prvá navrhovaná úroveň predstavuje prekročenie rýchlosti o 20, resp. 30 km/h, pričom výška pokút by sa mala po novom dokonca znížiť. Druhá úroveň predstavuje prekročenie rýchlosti od 21 do 50 km/h, resp. od 31 do 60 km/h a tretia prekročenie rýchlosti nad 50, resp. 60 km/h. V oboch prípadoch sa majú pokuty zvýšiť – v riadnom konaní sa horná hranica zvýši zo súčasných 800 eur na 1000 eur, v blokovom a rozkaznom konaní zasa zo 650 na 800 eur. 

ÚROVEŇ

RIADNE KONANIE

BLOKOVÉ A ROZKAZNÉ KONANIE

v obci do 20 km/h

do 100 €

do 50 €

mimo obce do 30 km/h

v obci o 21 až 50 km/h

150 – 600 €

30 – 400 €

mimo obce o 31 až 60 km/h

v obci o viac ako 50 km/h

500 – 1000 €

(doteraz do 800 €)

250 – 800 €

(doteraz do 650 €)

mimo obce o viac ako 60 km/h

Najviac si teda priplatia predovšetkým vodiči, ktorí výrazne prekročia povolenú rýchlosť. Jazda v obci rýchlosťou 100 km/h, prípadne mimo obce 150kou sa tak opäť o trochu predraží. Vyššie pokuty hrozia aj tým vodičom, ktorí na diaľniciach jazdia rýchlosťou vyššou ako 190 km/h. Zmeny sa dotknú aj starého známeho „trikrát a dosť“, no v tomto prípade nepôjde o žiadne pritvrdenie. Po novom si vodiči, ktorí v období 12 mesiacov dostali trikrát po sebe pokutu za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, už nebudú musieť zopakovať testy v autoškole. Potvrdil to minister vnútra Robert Kaliňák.

Prísnejšie postihy za požitie alkoholu

Za požitie alkoholu a následnú jazdu za volantom sa síce pokuty zvyšovať nebudú, no mali by sa sprísniť postihy vo forme psychologického vyšetrenia. Tie by sa mali dotknúť aj ľudí žiadajúcich o udelenie vodičského oprávnenia. Ak boli tieto osoby v období posledných piatich rokov prichytené pod vplyvom alkoholu či návykových látok, musia sa najskôr podrobiť odbornému poradenstvu. V opačnom prípade im vodičské oprávnenie nebude udelené. Prísnejší by mal byť po novom aj postup samotného poradenstva. Vodič, ktorý je podozrivý zo závislosti, bude musieť absolvovať psychologické poradenstvo, a to aj v prípade, že mu lekár závislosť nezistí a ani neodporučí lekársku prehliadku. Po novom sa tiež sprísni preskúšavanie odbornej spôsobilosti. Doteraz musel vodič, ktorý dostal zákaz činnosti kvôli vážnemu priestupku, zopakovať skúšku iba tej skupiny vozidla, s ktorý priestupok spáchal. Ministerstvo však v novele zákona navrhuje, aby vodič absolvoval skúšku pre všetky skupiny, na ktoré mal oprávnenie, a to najmä vtedy, ak nie je možné určiť skupinu vozidla.  

Rozšírenie priestupkov v rámci objektívnej zodpovednosti

Podľa predloženého návrhu novely by sa mali isté zmeny dotknúť aj oblasti objektívnej zodpovednosti. Napríklad priestupok, ktorý bol zachytený na fotografii, bude musieť uhradiť majiteľ vozidla. Ak by majiteľ vozidla tvrdil, že priestupok spáchal niekto iný, môže polícia v správnom konaní voči vlastníkovi auta pokračovať, ak:

  • nie je možné zistiť a preukázať skutočnosti, že priestupku sa dopustila konkrétna osoba
  • priestupku sa nedopustil obvinený vodič alebo mu nebol priestupok preukázaný
  • priestupok nemožno prejednať (napr. chýbajúce podklady)

Podľa nového zákona by tak majiteľ auta mal pokutu uhradiť a až následne sa môže o jej preplatenie súdiť s iným šoférom. Okruh dopravných priestupkov, za ktorých porušenie budú zodpovední držitelia vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti sa má po novom ešte rozšíriť. Postihovať držiteľa vozidla tak bude možné aj za porušenie zákazu nákladných vozidiel nad 7,5 tony predchádzať po diaľnici iné vozidlá alebo za nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti (30 km/h) pred železničným priecestím.

Prihlasovanie vozidiel sa môže skomplikovať

Ďalšie návrhy predložené v pripravovanej novele zákona sa týkajú závažných dopravných priestupkov, parkovania či prepisu vozidiel. Navrhnuté je napríklad zúženie množstva dokladov, ktoré musí majiteľ pri preberaní osvedčenia o evidencii časť II. a tabuliek s EČV predložiť. Po novom by nemal byť potrebný už certifikát konformity (COC). Novela však prináša aj jednu nepríjemnú zmenu: ak majiteľ na polícii uviedol, že si osvedčenie o evidencii časť I. prevezme osobne, musí tak urobiť do 3 mesiacov. Inak polícia tento doklad zničí. Majiteľ tak bude musieť žiadať o jeho opätovné vydanie a uhradiť poplatok ešte raz.

Novela sa nevyhla kritike

Na viaceré návrhy v novele zákona sa zniesla vlna kritiky. Medzi najdiskutovanejšiu tému patria najmä postihy pri prekročení povolenej rýchlosti. Podľa dopravného analytika je otázne, či zvýšenie pokút skutočne zastaví tzv. cestných pirátov, proti ktorým je novela primárne namierená. Takíto vodiči podľa neho ignorujú akékoľvek zákony a je im jedno, či je pokuta nízka alebo vysoká. Pomôcť by podľa neho mohla skôr verejná potupa v podobe väzenia. Iní sa zasa zhodujú v názore, že prísne postihy za prekročenie rýchlosti by mali platiť predovšetkým tam, kde je zvýšený pohyb chodcov. Čiže čím bližšie je vozidlo k ľuďom (napr. obytná zóna), tým vyššie pokuty by mali byť vodičom vyrubené za prekročenie rýchlosti. V hromadnej pripomienke preto viacerí zástupcovia verejnosti navrhujú, aby každé percento prekročenia rýchlosti v obci vyšlo šoféra navyše na 5 eur. Štefan Mihálik zo slovenského Autoklubu zastáva zasa názor, že represia u nás vôbec nezaberá a štát by sa mal viac sústrediť na prevenciu vo forme kvalitnej dopravnej výučby na školách. V akom znení bude nakoniec novela schválená ukáže až pripomienkové konanie. Zákon by však mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2016.