033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

Na slovenskom poistnom trhu je nový hráč

31.01.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Stala sa ním poisťovňa Premium Insurance Company Limited. Zatiaľ sa orientuje na firmy a podnikateľov, ale postupne svoje služby neživotného poistenia chce rozšíriť aj na ostatných klientov. Prinášame vám preto zopár základných informácií.

Poisťovňa Premium Insurance Company Limited (PREMIUM IC) je pobočkou poisťovne z iného členského štátu EÚ, ktorej stopercentným vlastníkom je slovenská spoločnosť Respect International, s.r.o.. Poisťovňa bola založená na Gibraltári v novembri 2015 ako nezávislá čisto súkromne vlastnená poisťovacia spoločnosť. Povolenie a licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný trh neživotného poistenia v rámci EÚ a EEA (Európskeho hospodárskeho priestoru) získala 16.12.2016 a od 29.12.2016 je zapísaná aj v Obchodnom registri SR.

Keďže ide o čisto slovenskú poisťovňu, je predpoklad, že pozná domáce poistné prostredie a svoju činnosť mu bude vedieť prispôsobovať. Navyše má skúsenosti silného európskeho partnera v poisťovníctve vďaka partnerstvu so spoločnosťou Quest Group. Táto spoločnosť už dlho spravuje viacero medzinárodných poisťovní, takže v tejto oblasti má bohaté skúsenosti.

Dohľad nad poisťovňou v európskom rozmere

Na poisťovňu PREMIUM IC v rámci regulácie dohliada inštitúcia GFSC (Financial Services Commission), ktorá má dlhodobo pod palcom celý poistný trh v krajine, a to podľa noriem Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Európskej únie aj podľa smernice Solvency II. Klienti sa tak nemusia obávať.

Poisťovňa PREMIUM už teraz pripravuje ďalšie produkty

Aktuálne poisťovňa začala od 1.1.2017 poskytovať 3 produkty, a to:

  • Poistenie podnikateľských rizík
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie bytov, domov a domácností

Od roku 2018 má však v pláne zaradiť do svojho portfólia aj poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie. Dokonca sa jej predstavitelia netaja víziou rozšíriť svoju pôsobnosť aj na medzinárodny poistný trh, konkrétne český, maďarský či rumunský.

Uvidíme teda, ako sa bude novej poisťovni dariť a čo nové prinesie v rámci konkurenčného boja na Slovensko.

Identifikačné údaje poisťovne

Oficiálny názov: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

IČO: 50 659 669

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 3737/B

Zriaďovateľ poisťovne: PREMIUM Insurance Company Limited, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltár, Companies House Gibraltar, Incorporation No. 113705

K dispozícii sú aj kontaktné údaje:

Telefón: 0850 888 988

E-mail: poistenie@premium-ic.sk

Webstránka: www.premium-ic.sk (momentálne v príprave)