pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Na slovenskom poistnom trhu je nový hráč

31.01.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Stala sa ním poisťovňa Premium Insurance Company Limited. Zatiaľ sa orientuje na firmy a podnikateľov, ale postupne svoje služby neživotného poistenia chce rozšíriť aj na ostatných klientov. Prinášame vám preto zopár základných informácií.

Poisťovňa Premium Insurance Company Limited (PREMIUM IC) je pobočkou poisťovne z iného členského štátu EÚ, ktorej stopercentným vlastníkom je slovenská spoločnosť Respect International, s.r.o.. Poisťovňa bola založená na Gibraltári v novembri 2015 ako nezávislá čisto súkromne vlastnená poisťovacia spoločnosť. Povolenie a licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný trh neživotného poistenia v rámci EÚ a EEA (Európskeho hospodárskeho priestoru) získala 16.12.2016 a od 29.12.2016 je zapísaná aj v Obchodnom registri SR.

AKTUALIZOVANÉ: Z dôvodu odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie prišlo k zmene sídla centrály spoločnosti. Dňa 21.3.2019 bola zapísaná v Registri spoločností Maltskej republiky a oficiálnym sídlom jej centrály je PREMIUM Insurance Company Limited, Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, QRM 3800, Qormi, Maltská republika. 26.3.2019 jej bolo vydané povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti orgánom dohľadu nad finančným trhom Matskej republiky. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na poistnú činnosť spoločnosti na Slovensku ani na uzatvorené zmluvy s klientami a obchodné vzťahy.

Keďže ide o čisto slovenskú poisťovňu, je predpoklad, že pozná domáce poistné prostredie a svoju činnosť mu bude vedieť prispôsobovať. Navyše má skúsenosti silného európskeho partnera v poisťovníctve vďaka partnerstvu so spoločnosťou Quest Group. Táto spoločnosť už dlho spravuje viacero medzinárodných poisťovní, takže v tejto oblasti má bohaté skúsenosti.

Dohľad nad poisťovňou v európskom rozmere

Na poisťovňu PREMIUM IC v rámci regulácie dohliada inštitúcia GFSC (Financial Services Commission), ktorá má dlhodobo pod palcom celý poistný trh v krajine, a to podľa noriem Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Európskej únie aj podľa smernice Solvency II. Klienti sa tak nemusia obávať.

Poisťovňa PREMIUM už teraz pripravuje ďalšie produkty

Aktuálne poisťovňa začala od 1.1.2017 poskytovať 3 produkty, a to:

  • Poistenie podnikateľských rizík
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie bytov, domov a domácností

Od roku 2018 má však v pláne zaradiť do svojho portfólia aj poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie. Dokonca sa jej predstavitelia netaja víziou rozšíriť svoju pôsobnosť aj na medzinárodny poistný trh, konkrétne český, maďarský či rumunský.

Uvidíme teda, ako sa bude novej poisťovni dariť a čo nové prinesie v rámci konkurenčného boja na Slovensko.

Identifikačné údaje poisťovne

Oficiálny názov: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

IČO: 50 659 669

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 3737/B

AKTUALIZOVANÉ:

Zriaďovateľ poisťovne: PREMIUM Insurance Company Limited, Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, QRM 3800, Qormi, Maltská republika, registračné číslo C91171

K dispozícii sú aj kontaktné údaje:

Telefón: 0850 888 988

E-mail: poistenie@premium-ic.sk

Webstránka: https://www.premium-ic.sk