pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Na preukázanie platného PZP už bude stačiť len zelená karta

26.09.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Motoristi majú dôvod na radosť. Už od októbra pri sebe budú nosiť menej dokladov. Nedávno schválený pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke SR priniesol zrušenie bielej karty. Túto zmenu vítajú aj poisťovne.

Pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia dostáva aktuálne každý poistník dva dôležité dokumenty – bielu a zelenú kartu. Biela karta potvrdzuje platnosť PZP na území Slovenska, zatiaľ čo zelená karta je potvrdením platného poistenia v zahraničí. Má stanovenú farbu, formu a štandardizovanú štruktúru a je rovnaká v každej krajine, ktorá patrí do Systému zelenej karty. Po novom budú poisťovne vydávať iba zelenú kartu a biela karta sa úplne zruší.

Dôvody zrušenia sú logické

Návrh na zrušenie bielej karty bol odôvodnený tým, že vydávanie tohto dokladu, ktorý je platný len na území Slovenka, je dodatočným administratívnym úkonom. Poisťovňa musí každému vodičovi aj tak vydať ešte zelenú kartu, ktorá platí medzinárodne. Stále teda ide o doklad, potvrdzujúci platnosť toho istého poistenia. Preto je v záujme zjednodušenia a zefektívnenia celého procesu  vydávať iba zelenú kartu. Vodiči tak pri sebe budú mať menej dokladov a poisťovne budú oslobodené od nutnosti vydávať ďalšie tlačivo. 

Novela zákona, ktorá priniesla túto zmenu, bude platná od 1. októbra 2019. Zrušenie bielej karty sa prejaví v zákone č. 381/2001 Z.z. Kompletné znenie tohto zákona nájdete tu.


Porovnajte si ceny PZP a nájdite si tú najvýhodnejšiu ponuku za pár minút!