pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Daň za nehnuteľnosť bude určovať jej trhová hodnota

17.03.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Ministerstvo financií sa už viac ako rok pripravuje na spustenie nového systému zdaňovania nehnuteľností, podľa ktorého by mala byť nehnuteľnosť zdanená na základe jej trhovej ceny. Nový systém plánovalo ministerstvo zaviesť ešte v roku 2014, kedy bol po technickej stránke už kompletne pripravený. Napokon sa však kvôli komplexnosti problematiky jeho zavedenie posunulo až na rok 2015. Či sa v tomto roku konečne dočkáme spustenia nového zdaňovania je však ešte otázne. 

Čo nám prinesie nový systém zdaňovania?

Cieľom Ministerstva financií je vytvorenie a zavedenie takého daňového systému, ktorý by bol voči občanom čo najspravodlivejší. Rovnako spravodlivý by však samozrejme mal byť aj k štátnemu rozpočtu. V súčasnosti totiž dane z nehnuteľností predstavujú v porovnaní s ostatnými krajinami OECD či Európskej únie len bezvýznamnú časť daňových príjmov územných samospráv. Náklady spojené s administratívnou správou týchto daní sú pritom často veľmi vysoké a zvyčajne dosahujú takmer rovnakú výšku ako samotné výnosy z nich. Súčasná nespravodlivosť systému však nespočíva len v jeho nízkej „rentabilnosti“. Podľa stanoviska ministerstva najväčšia nespravodlivosť spočíva v tom, že sadzba dane je stanovená rozlohou obytnej plochy, ktorá ani zďaleka neodzrkadľuje skutočnú hodnotu nehnuteľnosti. Oveľa spravodlivejším riešením by podľa ministerstva bolo naviazanie základu dane na trhovú hodnotu nehnuteľnosti, čím by sa zabezpečilo efektívne a konštantné zdanenie majetku aj pri nezmenenej sadzbe. Takýmto spôsobom by si štát a jednotlivé územné samosprávy mohli zvýšiť svoje daňové príjmy, čo by mohlo v budúcnosti vytvoriť priestor pre zníženie niektorých iných daní, a to najmä tých, ktoré majú väčší negatívny vplyv na hospodársky rast.

S novým systémom prídu aj ďalšie zmeny

Výhody pripravovaného daňového systému sú teda viac-menej jasné. Otázne však naďalej zostáva kedy a ako sa tento systém zavedie do praxe. Na to, aby takýto komplexný zdaňovací systém vedel spoľahlivo pracovať, bude totiž potrebné získať čo najviac detailných informácií o nehnuteľnostiach, ktoré dani podliehajú. Tie štát ani samospráva nevedia získať inak, ako od samotných občanov, teda vlastníkov týchto nehnuteľností. V praxi to znamená asi toľko, že majitelia nehnuteľností budú musieť nanovo podať daňové priznanie, a to v celkom novej štruktúre. Okrem tejto menšej administratívnej komplikácie však môžu celý systém opäť ohroziť aj neprispôsobivý jednotlivci, ktorí sa budú tejto povinnosti buď vedome vyhýbať alebo schválne skresľovať poskytované informácie s cieľom ušetriť na daniach. Nový zdaňovací systém teda čaká hneď niekoľko skúšok. Len čas ukáže, či a ako v nich obstojí.