pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Katastrálny úrad upratuje: čo môžeme očakávať?

27.01.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Majitelia garáží, letných kuchýň, kôlní, skladov náradia a podobných stavieb, ktoré ešte stále majú modrú tabuľku s evidenčným číslom, čoskoro dostanú list z katastra. Modré tabuľky treba vymeniť za nové.

Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky zrušil modré tabuľky s evidenčným číslom ešte v roku 1998. Vlastníci boli v tej dobe vyzvaní, aby si tieto tabuľky vymenili za biele so súpisným číslom. Ak tak vlastník neurobil, úrad ho k zmene dodatočne nevyzýval. Stavby s neplatným evidenčným číslom tak mali modrú tabuľku naďalej, bez akejkoľvek kontroly. Od roku 2014 je však platné usmernenie na stotožňovanie originálov listov vlastníctva s databázou katastra nehnuteľností a vďaka tomu sa zistili veľké nezrovnalosti týkajúce sa neplatných evidenčných čísel. Úrady teraz musia informovať každého vlastníka stavby s modrou tabuľkou a vyzvať ho, aby si vybavil bielu so súpisným číslom. Podľa štatistík katastrálneho úradu sa tento problém týka približne 150-tisíc stavieb

Majitelia by sa mali pripraviť na vybavovačky

Každého majiteľa stavby, ktorého sa táto záležitosť týka, vyzve katastrálny úrad, aby si nové číslo vybavil do 10 dní. K tomu je potrebné doložiť geodetické zameranie, ktorého cena sa pohybuje od 50 do 100 € a potvrdenie o existencii stavby. Keď úrad žiadosť spracuje, vlastník dostane novú tabuľku so súpisným číslom v bielej farbe. Modrú môže zahodiť.

Za nevybavenie novej tabuľky so súpisným číslom vlastníkovi pokuta síce nehrozí, no obídenie tejto povinnosti môže v budúcnosti znamenať problémy. Stavby so starým evidenčným číslom nebudú môcť byť predané a tiež môže vzniknúť problém pri dedičskom konaní alebo žiadosti o hypotéku.

Máte vašu stavbu aj poistenú?

V garážach, kôlňach, letných kuchyniach či iných stavbách majú vlastníci často odložené aj hodnotné veci, prípadne tu trávia veľa času. Preto je na mieste myslieť aj na správne zabezpečenie takejto stavby. V rámci vášho poistenia nehnuteľnosti si môžete poistiť aj vašu garáž, kôlňu či inú stavbu a chrániť ju tak pred rizikami, ako je napríklad krádež, vandalizmus alebo úder blesku. Vašu nehnuteľnosť vrátane ostatných stavieb si pohodlne poistíte aj online, stačí vyskúšať naše porovnanie cien poistenia domu a domácnosti. Svoj dom, byt a ostatné stavby si za pár minút výhodne poistíte a určite ušetríte.


Výhodné poistenie domu a domácnosti kompletne online!